O Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie zo zápiskov talianskej mystičky

Talianska mystička Maria Valtorta nám skrze svoj duchovný zápis hovorí o Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie

16. mája 1947

Dostalo sa mi videnie a pochopenie, čo je Nepoškvrnené Srdce Panny Márie. Vidím nádherné srdce podobajúce sa žiariacej lune, podobajúcej sa perle svietiacej svetlom mesiaca. Sme zvyknutí vídať zlaté lúče, zlaté plamene vystupovať z Ježišovho Srdca, ako svätožiara okolo jeho červeného Srdca. Ale to Máriino je celé zo svetla. Z nebeského svetla! Belšie ako Hostia, ktorá žiari v monštrancii! Ešte žiarivejšie ako mesiac, ktorý sa blyští na najčistejšej oblohe. Krajšie ako obrovská perla! Celé zo svetla! Aká nádhera! … Trblieta sa tam, na tej prečistej hrudi… Belosť, ktorá sa trblieta na bielom oslávenom tele Panny Márie Fatimskej. A keď jeho lesk zďaleka prekonáva čistý lesk celučkej Panny, každý si môže predstaviť, aký je…

Potom mi Duch Svätý dal túto lekciu a ja som rozumela: „To z tohto Srdca pochádzali kvapky, ktoré utvorili Srdce vteleného Slova. Z tejto belosti musela pochádzať krv na vytvorenie ľudského plodu Syna Božieho, prečistá krv z prečistého zdroja. Táto čistota tryská z nepoškvrneného zdroja, aby čistotou obklopila dušu stvorenú pre Slovo počaté z Lásky a s čistotou. 

Pulzy Božského Srdca pozostávajú zo samotného tlkotu dokonale čistej hviezdy tohto Srdca, ktoré ma blažia. Predstav si, akú úplnú dokonalosť citu a pohybu predstavuje toto Nepoškvrnené Srdce v rytme – rytme bitia skutočného srdca nielen fyzického, ale aj morálneho a duchovného –, z ktorého bolo počaté Srdce Syna z Panny, aby z neho bolo vytvorené Srdce Bohočloveka.

Pozri, hľa, nechaj sa ohromiť. Nie je ani v raji nádhernejšieho svetla, po našom, než tohto. Neexistuje nič nežnejšie. Nie. My, Traja oslávení, v ňom nachádzame radosť, a šťastní, kto sú v ňom, rovnako ako anjeli. Nebesia sa skvejú týmto svetlom Nepoškvrneného Srdca našej Panny Márie. Toto pre teba neopísateľné svetlo je hlasom a radosťou nebies, vychádza z tejto hrude, z tohto Srdca večnej Panny. 

Keby tak človek umožnil, aby sa rozprestrelo po zemi! Bolo by to druhé vzkriesenie, druhé odpustenie… konečné spasenie! Ach, odpustenie svetu! Odpustenie dané svetu skrze Máriu! Ale svet odmieta Matku, ktorá by ho prerodila do mieru. Miluj, miluj za celý svet. Vtedy ťa svetlo Máriinho Srdca prestúpi radosťou, ktorá nás samých robí šťastnými.“

Som prestúpená radosťou pri pohľade na Srdce-Hostiu žiariacu z Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorej intenzívne a presladké svetlo je ako horiace perla…

ZDROJ: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2023/06/o-neposkvrnenom-srdci-panny-marie-zo.html

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás