Modlitba a pôst – jediné zbrane, ktoré dokážu svetu priniesť pokoj

„Drahé deti!
Aj dnes vás pozývam k modlitbe, zvlášť dnes keď satan chce vojnu a nenávisť. Ja vás znovu pozývam, dietky, modlite sa a postite sa, aby vám Boh dal pokoj. Svedčite o pokoji každému srdcu a buďte nositeľmi pokoja v tomto nepokojnom svete. Ja som s vami a orodujem u Boha za každého z vás. a vy sa nebojte, pretože kto sa modlí, nebojí sa zla a nemá v srdci nenávisť.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“ (Posolstvo Panny Márie v Medžugorí, 25.9.2001)

Prinášajte svetu pokoj!

Dnes, keď satan chce vojnu a nenávisť, Mária nás opäť pozýva k modlitbe a pôstu. Modlitba a pôst sú zbrane, ktoré nám Kráľovná pokoja na záchranu sveta od sebazničenia neustále naznačuje. Sú to zbrane nenápadné, ale veľmi účinné, lebo svoju moc čerpajú priamo v Bohu. Sú to zbrane malých a ponížených, ktorí sú veľmi milí a blízki Bohu, lebo majú tvár Syna. Sú to oni, a medzi nimi na prvom mieste Svätý otec, čo môžu pre svet dosiahnuť pokoj, ktorý svet sám nemôže dosiahnuť a ktorý je dar Kristov. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje (Jn 14, 27).

Modlite sa a postite sa, aby vám Boh dal pokoj! Je to skľúčená výzva Matky k svojim deťom, aby hľadali útočište pod krídlami Božími (Ž 56) v tejto temnej noci, kedy je možné registrovať prítomnosť dravých šeliem (Sv. otec, gen. audiencia 19. sept. 2001).

Treba sa postiť, t.j. zriecť sa zbytočného a živiť sa tým, čo je podstatné. Zbytočným nie je iba prebytok potravy pre telo, ktorý často býva príčinou chorôb a smrti v „bohatých“ krajinách. Prebytočné je všetko to, čo nie je k životu potrebné, veď pre nás veriacich „život“ znamená život v Bohu. Človek je Božie stvorenie a jedine Boh je pre neho podstatný. Martha Robinová (u ktorej prebieha beatifikačný proces) nejedla a nepila plných 50 rokov a živila sa iba Eucharistiou. Pôst nie je len zdržovanie sa pokrmu, ale striedmy život, užívanie pozemských dobier v súlade s Božou vôľou. Pôstom rozumieme aj rozvážne užívanie informačných prostriedkov, či vypnutie televízora, aby sme nepodľahli konzumným vzorom, aby sme si navrhované vzory nenechali vnucovať a nedali sa nechať prispôsobiť „svetskej logike“, ktorá je často úplne opačná než Božia logika. Pôst je aj nachádzanie ticha v nás a okolo nás tak, aby sme cítili Božiu prítomnosť. Boh hovorí k tým, čo v modlitbe vstupujú do spoločenstva s Ním. On hovorí a dáva múdrosť chápať svetské udalosti, odvahu nenechať sa nimi rozvrátiť, silu prekonať ich. Jedine Kristove slovo nám môže dať odpoveď na otázky, ktoré víria v našej duši. Aj keď sa zdá, že mocnosti temna sú v prevahe, veriaci človek vie, že zlo a smrť nemajú posledné slovo. o to sa opiera naša kresťanská nádej, v tomto momente sa živí naša modliaca sa nádej (Sv. otec, gen. audiencia 12. sept. 2001).

Majme teda odvahu! Sme povolaní k nádeji, ktorá pre nás znamená istotu. Kristus už spasil svet! Sily zla nebudú mať prevahu! V spojení so Svätým otcom, posilnení Máriinou ochranou, kráčajme vpred s obnovenou dôverou. Modlitba a pôst nech sú našou zbraňou, zbraňou ktorá nerozdeľuje ale zjednocuje, nezraňuje ale uzdravuje, nezasieva nenávisť a smrť, ale pokoj a život. Prinášajme pokoj našich sŕdc do našich rodín, do sŕdc tých, ktorých stretneme. Ostatné urobí Boh!
Nuccio Quattrocchi

Zdroj: Medžugorské ozveny č. 160, november – december 2001, dostupné online na: http://www.medzugorie.sk/echo/slovak160-iso.htm

Zapojte sa do nepretržitej pôstnej reťaze!! Viac informácií nájdete tu: https://www.milionruzencovzaslovensko.sk/posty-za-slovensko

Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta.  SLEDUJTE NAŠE WEB STRÁNKY, FACEBOOK A YOUTUBE KANÁLY. Aktuálny program vysielania nájdete vždy tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/program-vysielania/

podporte nas - prispevky

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás