Modlitba a pôst – jediné zbrane, ktoré dokážu svetu priniesť pokoj

„Drahé deti!
Aj dnes vás pozývam k modlitbe, zvlášť dnes keď satan chce vojnu a nenávisť. Ja vás znovu pozývam, dietky, modlite sa a postite sa, aby vám Boh dal pokoj. Svedčite o pokoji každému srdcu a buďte nositeľmi pokoja v tomto nepokojnom svete. Ja som s vami a orodujem u Boha za každého z vás. a vy sa nebojte, pretože kto sa modlí, nebojí sa zla a nemá v srdci nenávisť.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“ (Posolstvo Panny Márie v Medžugorí, 25.9.2001)

Prinášajte svetu pokoj!

Dnes, keď satan chce vojnu a nenávisť, Mária nás opäť pozýva k modlitbe a pôstu. Modlitba a pôst sú zbrane, ktoré nám Kráľovná pokoja na záchranu sveta od sebazničenia neustále naznačuje. Sú to zbrane nenápadné, ale veľmi účinné, lebo svoju moc čerpajú priamo v Bohu. Sú to zbrane malých a ponížených, ktorí sú veľmi milí a blízki Bohu, lebo majú tvár Syna. Sú to oni, a medzi nimi na prvom mieste Svätý otec, čo môžu pre svet dosiahnuť pokoj, ktorý svet sám nemôže dosiahnuť a ktorý je dar Kristov. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje (Jn 14, 27).

Modlite sa a postite sa, aby vám Boh dal pokoj! Je to skľúčená výzva Matky k svojim deťom, aby hľadali útočište pod krídlami Božími (Ž 56) v tejto temnej noci, kedy je možné registrovať prítomnosť dravých šeliem (Sv. otec, gen. audiencia 19. sept. 2001).

Treba sa postiť, t.j. zriecť sa zbytočného a živiť sa tým, čo je podstatné. Zbytočným nie je iba prebytok potravy pre telo, ktorý často býva príčinou chorôb a smrti v „bohatých“ krajinách. Prebytočné je všetko to, čo nie je k životu potrebné, veď pre nás veriacich „život“ znamená život v Bohu. Človek je Božie stvorenie a jedine Boh je pre neho podstatný. Martha Robinová (u ktorej prebieha beatifikačný proces) nejedla a nepila plných 50 rokov a živila sa iba Eucharistiou. Pôst nie je len zdržovanie sa pokrmu, ale striedmy život, užívanie pozemských dobier v súlade s Božou vôľou. Pôstom rozumieme aj rozvážne užívanie informačných prostriedkov, či vypnutie televízora, aby sme nepodľahli konzumným vzorom, aby sme si navrhované vzory nenechali vnucovať a nedali sa nechať prispôsobiť „svetskej logike“, ktorá je často úplne opačná než Božia logika. Pôst je aj nachádzanie ticha v nás a okolo nás tak, aby sme cítili Božiu prítomnosť. Boh hovorí k tým, čo v modlitbe vstupujú do spoločenstva s Ním. On hovorí a dáva múdrosť chápať svetské udalosti, odvahu nenechať sa nimi rozvrátiť, silu prekonať ich. Jedine Kristove slovo nám môže dať odpoveď na otázky, ktoré víria v našej duši. Aj keď sa zdá, že mocnosti temna sú v prevahe, veriaci človek vie, že zlo a smrť nemajú posledné slovo. o to sa opiera naša kresťanská nádej, v tomto momente sa živí naša modliaca sa nádej (Sv. otec, gen. audiencia 12. sept. 2001).

Majme teda odvahu! Sme povolaní k nádeji, ktorá pre nás znamená istotu. Kristus už spasil svet! Sily zla nebudú mať prevahu! V spojení so Svätým otcom, posilnení Máriinou ochranou, kráčajme vpred s obnovenou dôverou. Modlitba a pôst nech sú našou zbraňou, zbraňou ktorá nerozdeľuje ale zjednocuje, nezraňuje ale uzdravuje, nezasieva nenávisť a smrť, ale pokoj a život. Prinášajme pokoj našich sŕdc do našich rodín, do sŕdc tých, ktorých stretneme. Ostatné urobí Boh!
Nuccio Quattrocchi

Zdroj: Medžugorské ozveny č. 160, november – december 2001, dostupné online na: http://www.medzugorie.sk/echo/slovak160-iso.htm

Zapojte sa do nepretržitej pôstnej reťaze!! Viac informácií nájdete tu: https://www.milionruzencovzaslovensko.sk/posty-za-slovensko

Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta.  SLEDUJTE NAŠE WEB STRÁNKY, FACEBOOK A YOUTUBE KANÁLY. Aktuálny program vysielania nájdete vždy tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/program-vysielania/

podporte nas - prispevky

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

One Response

  1. Dnes,keď satan chce vojnu…
    To nemyslíte vážne,že Rusko je satan? Veď oni – Rusi bojujú proti antikristovi. A áno ,aj vojnou,ako inak zničiť skazený západ? To ,že možno niekoľko nevinných ľudí zomrie? Smutné,ale sú to mucenici za dobrú vec.

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás