KBS prakticky odmietla možnosť požehnania rozličných párov a pridala sa tak k ďalším biskupským konferenciám vo svete

Pastoračné usmernenie Konferencie biskupov Slovenska k dokumentu Dikastéria pre náuku viery Fiducia supplicans z 18. decembra 2023 vo svetle následného tlačového vyhlásenia toho istého dikastéria zo 4. januára 2024

Dikastérium pre náuku viery v dokumente Fiducia supplicans (FS) z 18. decembra 2023 umožňuje kňazom za istých presne stanovených okolností udeľovať pastoračné (t. j. nie liturgické, ani sviatostné) požehnanie ľuďom, ktorí žijú v iregulárnych partnerských zväzkoch.

Vzhľadom na teologicko-biblické vnímanie ľudskej dôstojnosti je zrejmé, že človek, ktorý je vzácny pre Boha, nemôže zároveň nebyť vzácny aj pre Cirkev. Cirkev túži všetkých priviesť k naplneniu konečného cieľa – ku spáse.

Dokument Fiducia supplicans súčasne jasne ustanovuje, že „sú neprípustné obrady a modlitby, ktoré by mohli spôsobiť zmätočnú zámenu medzi tým, čo je konštitutívnym znakom manželstva ako ,výlučného, stabilného a nerozlučiteľného zväzku medzi mužom a ženou, prirodzene otvoreného pre plodenie detí‘, a tým, čo mu odporuje. Toto presvedčenie vychádza z trvalej katolíckej náuky o manželstve. Iba v tomto kontexte nachádzajú sexuálne vzťahy svoj prirodzený, správny a plne ľudský význam. Náuka Cirkvi v tomto bode zostáva pevná“ (FS 4).

Aby sa teda predišlo akýmkoľvek nedorozumeniam v prípade aplikácie tohto dokumentu, keďže „požehnanie vyžaduje, aby to čo sa požehnáva, zodpovedalo Božej vôli vyjadrenej v účení Cirkvi“ (FS 9), vydávame nasledujúce pastoračné usmernenie:

1. Úsilie o spásu každého človeka je cieľom a poslaním Cirkvi a jej pastoračných požehnaní.

2. Ak o požehnanie požiadajú ľudia žijúci v iregulárnych zväzkoch, kňaz ho môže udeliť iba po tom, ako žiadateľov pravdivo informoval o skutočnom zmysle a cieli tohto požehnania, ktorým je prosba o pokoj, zdravie a iné dobré veci, a zároveň oslobodenie od všetkého, čo je v živote osoby v rozpore s evanjeliom, ako aj prosba o posilnenie k životu podľa Božej vôle (porov. Tlačové vyhlásenie, bod 5).

3. Kňaz po rozlíšení a v zodpovednosti pred Bohom takéto požehnanie udeľuje jednotlivcom, aby sa predišlo čo aj len náznaku dojmu, že ide o schvaľovanie, legalizáciu či kladenie iregulárneho zväzku na úroveň sviatostného manželstva.

4. Pastoračné požehnanie, o ktorom sa v dokumente hovorí, nie je liturgické, ani sviatostné, preto sa nemôže udeľovať v rámci liturgických obradov, ani v liturgickom odeve, ani „na dôležitom mieste v posvätnej budove alebo pred oltárom“ (Tlačové vyhlásenie, bod 5).

5. Pastoračné požehnanie má byť veľmi krátke, jednoduché a stručné, bez schváleného obradu, vo forme jednoduchej modlitby zakončenej znakom kríža na každej z dvoch osôb (porov. FS 38, Tlačové vyhlásenie 5).

6. V prípade, že sa kňaz zo strany žiadateľov nestretne s porozumením a prijatím vyššie uvedeného zmyslu požehnania, nech im teda požehnanie neudeľuje, ale nech ich trpezlivo a otcovsky zahrnie do svojich modlitieb.

Konferencia biskupov Slovenska vyjadruje nádej, že otvorený a láskavý prístup Cirkvi, s akým čelí výzvam súčasnosti, pomôže mnohým ľuďom k hlbšej reflexii a k rozhodnutiu nanovo vykročiť po evanjeliovej ceste života.

katolícki biskupi Slovenska

Zdroj: Katolicka cirkev na Slovensku (kbs.sk)

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

One Response

  1. Co su to „rozlicne pary“? KBS v dokumente „Pastoračné usmernenie Konferencie biskupov Slovenska k dokumentu Dikastéria pre náuku viery Fiducia supplicans z 18. decembra 2023 vo svetle následného tlačového vyhlásenia toho istého dikastéria zo 4. januára 2024“ nic take nespomina. Pr.: Moj kolega s manzelkou a moj sused s manzelkou su dva rozlicne pary, zhodou ich volieb – manzelske, dokonca katolicke. KBS odmieta moznost pozehnat ich? Toto totiz vyjadruje vasa slovencina… Prave preto, ze si vysoko ctim vasu cinnost, myslim, ze by bolo ziaduce nestrielat si „vlastencov“… (Moj nazor.)

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás