Každodenná svätá omša – každodenné mimoriadne milosti

Každodenná svätá omša mení náš život a ponúka príležitosť získať mimoriadne milosti v podobe:

🫧OČISTENIA

Naša účasť na Eucharistii, pri ktorej spolu s kňazom obetujeme Kristovu obetu a prijímame Pána vo svätom prijímaní, nás očisťuje od všetkých malých hriechov. Pri premenení totiž kňaz hovorí, že Pánovo telo ,,sa obetuje za nás“ a jeho krv ,,sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.“ Sv. Ambróz nám to krásne a jednoducho vysvetľuje: ,,[…] Ak vždy, keď sa vylieva [jeho] krv, vylieva sa na odpustenie hriechov, musím ju stále prijímať, aby mi stále odpúšťala hriechy. Ja, ktorý stále pácham hriechy, musím mať stále liek.“ (KKC 1393)

💪 OBNOVENIA DUCHOVNEJ SILY

,,Pridanou hodnotou“ svätej omše je, že obnovuje našu duchovnú silu a povzbudzuje našu vôľu, aby odolávala pokušeniam k ťažkým hriechom. Všedné hriechy narúšajú našu schopnosť milovať Boha a blížnych, no prijímanie Eucharistie ju obnovuje a zároveň oslabuje naše nezriadené náklonnosti a pomáha nám oslobodzovať sa od nich (pozri KKC 1394). Takýmto spôsobom môžeme každý deň prijímať pomoc od Pána, aby sme dokázali odolávať našim zlým sklonom.

✝️ POŽEHNANIA

Každodenné uctievanie Pána na svätej omši nám prináša veľké požehnanie: Eucharistia nás napĺňa láskou ku Kristovi, ktorá nás ochraňuje pred smrteľným hriechom. ,,Čím väčšiu účasť máme na Kristovom živote a čím väčšie pokroky robíme v priateľstve s ním, tým ťažšie sa od neho odlúčime…“ (KKC 1395)

Vrelo odporúčam, aby ste svätú omšu zaradili do svojho denného programu, nakoľko časté prijímanie Eucharistie nám sprostredkúva milosti vybojované na Kalvárii. Pomáha nám vždy nanovo začínať s naším kresťanským životom. A preto by sme ju mali (pokiaľ je to možné) praktizovať každý deň. Ubezpečujem vás, že nič nestratíte. Okrem hromady malých hriechov.

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Mária Lipták – Rytier Nepoškvrnenej ⚔️Ⓜ️

Zdroj: MOC KAŽDODENNEJ SVÄTEJ OMŠE/B. GHEZZI

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Každodenná svätá omša - každodenné mimoriadne milosti 1
Každodenná svätá omša - každodenné mimoriadne milosti 2

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás