Dostal satan 50 rokov na zničenie Cirkvi? Vízia pápeža Leva XIII.

Vo svojom novom videoblogu rozoberá Dr. Taylor Marshall podivnú víziu pápeža Leva XIII., na základe ktorej pápež osobne zostavil modlitbu k sv. Michalovi Archanjelovi. Bolo Levovi povedané, že satan dostal 50 alebo 60 rokov na „zničenie Cirkvi?“
zničenie cirkvi

50 rokov pred rokom 2000

Na začiatku Taylor vysvetľuje, že hoci sa zdá, že sú si dobro a zlo nejakým spôsobom „rovnocenné“, nie je to pravda, keďže ani Boh a satan si nie sú rovní. Boh je Stvoriteľ, kým satan je Božie stvorenie, ktoré odpadlo od svojho Stvoriteľa.

Napriek tomu občas v Starom zákone vídavame rozhovor medzi Bohom a satanom“, hovorí dr. Marshall. Prvýkrát sa tak deje už v 1. knihe Biblie, Genezis, kde Boh vyčíta „hadovi“, že zviedol Evu. Avšak najpamätnejší rozhovor sa určite objavuje na začiatku knihy Jób:

Tu v ktorýsi deň prišli Boží synovia a postavili sa pred Pána. S nimi prišiel aj satan. Pán povedal satanovi: „Skadiaľ prichádzaš?“ Satan odpovedal: „Chodil som krížom-krážom po zemi.“ Pán povedal satanovi: „A všimol si si môjho služobníka Jóba? Niet mu rovného na zemi. Je to muž dokonalý a statočný, bojí sa Boha a chráni sa zlého.“ Satan odpovedal Pánovi: „Vari sa Jób zadarmo bojí Boha? A neurobil si ty sám akoby ohradu okolo neho, okolo jeho domu a okolo jeho imania?! Požehnávaš prácu jeho rúk a jeho čriedy zaplavili šíri kraj. Ale vztiahni ruku a zasiahni všetko jeho imanie, či ti nebude kliať do očí!“ Tu Pán povedal satanovi: „Hľa, všetko, čo má, je v tvojich rukách, iba jeho samého sa nedotkni!“ A satan sa vzdialil od Pánovej tváre.“ (Jób 1, 6–12)

Dr. Taylor Marshall potom parafrázuje diablove slová: „Dovoľ mi zaútočiť naň a uvidíme, či ti zostane verný, či si zachová svoju vieru.“ Túto stať si Dr. Marshall nevybral náhodne. Ako uvádza, traduje sa podobný príbeh rozhovoru medzi Bohom a satanom, a vypočuť si ho mal vo svojej vízii priamo pápež Lev XIII. (úrad zastával v rokoch 1878 – 1903). Existuje niekoľko písomných záznamov, ktoré o Levovej vízii –, ktorá sa mala odohrať tesne po roku 1884 – rozprávajú. Taylor ako prvé prečítal slová otca Domenica Pechenina, ktoré zapísal v roku 1947:

Satan sa chvastal, že Cirkev už z veľkej časti zničil. Toto boli krušné časy pre Taliansko, Európu, aj pre svet. Slobodomurári vládli a vlády sa nestali poslušnými nástrojmi (na šírenie pravej viery). S drzosťou chvastúňa vyzval satan Boha: „… a ak mi dáš trochu viac slobody, uvidíš, čo urobím pre tvoju Cirkev.“ – „Čo by si urobil?“ Satan povedal: „Zničím ju!“ Boh odvetil: „Nuž, to by už bolo niečo iné. Ako dlho by ti to trvalo? Satan odvetil: „50 alebo 60 rokov.“ Boh odvetil: „Maj teda viac slobody a čas, ktorý potrebuješ. Potom uvidíme, čo sa stane.

podporte nás sdzr

Taylor pokračuje a hovorí, že tento záznam mohol byť do istej miery odvodený od slov blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej, ktorá umrela v roku 1824. V jej zápisoch sa uvádza:

Boh sám tak nariadil a mne bolo povedané, že – ak si to pamätám správne –, že on, satan, bude uvoľnený z reťazí na čas 50 alebo 60 rokov pred rokom Pánovým 2000. Bolo mi tiež ukázaných mnoho iných dátumov, na ktoré si nespomínam, avšak istý počet démonov bude prepustených oveľa skôr ako Lucifer, aby pokúšali ľudí a slúžili ako nástroj Nebeskej odplaty.

Dr. Marshall tu upozorňuje na zaujímavý fakt a síce, že oba tieto zápisy smerujú vlastne do tej istej doby: podľa otca Pechenina mal byť Satan „uvoľnený z reťazí“ 50 alebo 60 rokov po roku 1890, kým podľa bl. Kataríny Emmerichovej sa tak malo stať 50 alebo 60 rokov pred rokom 2000 – inak povedané, podľa oboch záznamov mal diabol dostať nezvyčajnú moc na zničenie Cirkvi okolo roku 1950. Mnohí démoni tiež mali byť prepustení ešte skôr.

Svätý Michal Archanjel, bráň nás v boji…

Taylor si následne kladie otázku, či sa to skutočne mohlo udiať. „Keď som robil výskum k mojej knihe Infiltrácia, zistil som, že Cirkev začala byť infiltrovaná (rôznymi, prevažne slobodomurárskymi skupinami) v 90. rokoch 19. storočia, avšak obrovská nemorálnosť, odpadlíctvo, korupcia, schizma, to všetko začalo až v 50. a 60. rokoch 20. storočia.

Následne prečítal ďalší zaujímavý zápis pochádzajúci tentokrát z pera mons. Karla Vogla. Stať bola zaznačená v roku 1931. Píše sa v nej:

Za zvláštnych okolností zložil pápež Lev XIII. túto mocnú modlitbu (k sv. Michalovi Archanjelovi). (Dôvodom bolo, že) jedného dňa, po odslúžení omše, bol pápež na zasadaní s kardinálmi. Náhle sa zrútil na zem. Bolo privolaných niekoľko doktorov, ktorí mu nedokázali nahmatať pulz. Zdalo sa, že život odchádza z toho starého a krehkého tela.

V tom sa pozviechal a povedal: „Aká len strašná vízia mi bola ukázaná!“ Videl doby, ktoré mali nastať, podmanivú moc a nepríčetnosť diablov proti Cirkvi a každej krajine. Avšak v momente najväčšieho ohrozenia sa zjavil svätý Michal Archanjel a zhodil satana a jeho démonické kohorty späť do pekelnej priepasti. To bolo to, čo spôsobilo, že pápež Lev XIII. zapísal túto modlitbu pre všeobecnú Cirkev.

Dr. Marshall vysvetľuje, že Lev skutočne napísal modlitbu k sv. Michalovi Archanjelovi a požiadal veriacich a kňazov, aby sa ju modlievali. Táto modlitba sa od roku 1886 dokonca modlila vždy na konci každej svätej omše. Texaský teológ tiež prečítal jej slová:

Svätý Michal Archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochranou proti zlobe a úkladom diablovým pokorne ťa prosíme; a ty knieža vojska nebeského mocou Božou zažeň do pekla satana a všetkých zlých duchov, ktorí sa na skazu duší po svete potulujúAmen

Slová Levovho pobočníka

Zaznamenané je dokonca svedectvo osobného pobočníka pápeža Leva XIII., mons. Rinalda Angeliho, ktorý zomrel v roku 1914. Kardinál Angeli bol nielen Levovým pobočníkom, ale aj osobným priateľom. Taylor teda predpokladá, že jeho svedectvo najlepšie dokladá, čo sa pontifikovi skutočne prihodilo. Nižšie uvedené slová spísal ešte iný kardinál, ktorý zachytil svedectvo mons. Angeliho:

„(Na modlitbu k sv. Michalovi) bolo historické vysvetlenie, o ktorom viackrát rozprával najvernejší sekretár Svätého Otca, ktorý mu bol počas jeho pontifikátu veľmi blízky, mons. Rinaldo Angeli. Pápež Lev XIII. mal skutočne víziu démonických duchov, ktorí sa sťahovali ku večnému mestu – Rímu. Z tohto zážitku, s ktorý sa podelil s týmto prelátom a celkom isto aj s inými z najbližšieho okruhu, pochádza modlitba, o ktorej chcel, aby sa ju modlila celá Cirkev (k sv. Michalovi).

Toto bola modlitba, ktorú sa on sám modlieval… A nielen to. Taktiež napísal zvláštny exorcizmus, ktorý možno nájsť v Rituali romanum… Pápež odporúčal biskupom a kňazom, aby sa často modlievali tento exorcizmus vo svojich diecézach, aj na farnostiach spolu s farármi, ktorí dostali príslušné povolenia od svojich nadriadených. Aby však dával dobrý príklad, osobne sa modlieval tento exorcizmus a to niekoľkokrát za deň.

V skutočnosti aj iný kňaz, blízky pápežovi, nám hovorieval, že si (pápež) aj počas svojich prechádzok vatikánskymi záhradami brával so sebou v kapse malú knižočku, ošúchanú z častého používania a modlil sa z nej svoj exorcizmus s vrúcnou zbožnosťou a hlbokou oddanosťou. Tá malá knižočka je stále uchovávaná váženou rímskou rodinou, ktorú dobre poznáme.

Dr. Taylor si všíma, že ani jeden z dostupných záznamov sa nevylučuje s nejakým iným. Napriek tomu však upozorňuje, že onen „dialóg“ medzi Bohom a diablom o „50 až 60 rokoch“ (od otca Pechenina) sa nachádza až v neskoršom zápise a nemôže byť teda považovaný za dôveryhodný. Dr. Taylor však pokračuje a hovorí, že Lev XIII. celkom určite niečo videl a zrejme mu bol aj povedaný čas, kedy sa to udeje. Bolo mu povedané, že satan bude pustený v nejakom období z reťazí a že bude mať obrovskú moc. Dr. Marshall prirovnáva pápežovu víziu práve ku knihe Jób:

Satan hovorí Bohu – áno, katolícka Cirkev Ťa miluje, bol si k nej tak zhovievavý. OdFrancúzskej revolúcie ubehlo už sto rokov, čo takto zatriasť vecami a uvidíme, či Ťa budú ľudia stále milovať?

Autor ďalej pokračuje a prízvukuje, že Cirkev mala obdobie pokoja a rozmachu, no prišli 60. roky a „úplné prevrátenie sociálneho poriadku“. Dr. Taylor preto vyzýva ľudí, aby sa modlili modlitbu Leva XIII. ku sv. Michalovi Archanjelovi, pretože je to v prvom rade ochranná modlitba proti zúrivým démonom, „ktorí sa snažia infiltrovať naše domovy“.

Dr. Taylor Marshall na záver svojho videa vyzýva: „Táto modlitba, daná nám veľkým a svätým pápežom, je tu na to, aby ochránila vás a vaše rodiny. Modlite sa ju!

Prevzaté z: Christianitas

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás