Dominik Chmielewski SDB – Mária, najkrajšia záchrana od Boha

,,Boh pripravil záchranu pre svet v mojom Nepoškvrnenom srdci.“ Panna Mária vo Fatime 

Keď Panna Mária berie do svojho náručia niekoho, kto si nevie dať rady so svojím životom, vtedy tento človek začína žiť nový život v Duchu Svätom. Mária mu ukazuje nový rozmer lásky Otca k nemu. Taký človek sa stále rodí nanovo, vzrastá v Božej prítomnosti tak, že bez Márie by tak v Bohu nikdy nevzrastol a neformoval svoje srdce. Ona je najväčšou prorokyňou dnešných časov. Je Kráľovnou nielen neba i zeme, ale aj Kráľovnou našich životov. Jej najmocnejšou zbraňou je malý povrázok, ktorý je štítom a mečom v duchovnom boji. Túži byť viac spoznaná a milovaná, aby nás ochránila v ťažkých časoch, ktoré žijeme. Boh nám ukazuje veľkosť tejto malej ženy, tak Ju poďme spoločne spoznávať!

PANNA MÁRIA MUSÍ BYŤ VIAC SPOZNANÁ A MILOVANÁ 

Ježiš túži, aby bola Panna Mária viac spoznaná a milovaná. Zjavenia Panny Márie vo Fatime sú základom pre 20. storočie a prorocké pre 21. storočie. Na tieto zjavenia sa odvolávalo mnoho pápežov. Pre Cirkev a pre svet sú prorockým hlasom. Pred druhým vatikánskym koncilom, bola Panna Mária veľa ľuďmi spoznaná a milovaná, ale pre Ježiša to bolo nedostačujúce. Veľa svätých kvitne v Máriinej duchovnosti, veľa ľudí sa modlí svätý ruženec, oddávajú sa Panne Márii. Avšak nebo hovorí, že je to stále málo a Panna Mária musí byť ešte viac poznaná a milovaná. 

Dnes je Panna Mária odsúvaná na okraj, pretože ,,zakrýva Ježiša“, lebo Ježiš má byť v centre. U protestantov vznikol zvláštny slogan, ktorý prenikol do katolíckej Cirkvi a kvôli tomu začalo veľa katolíkov brať Pannu Máriu s rezervou, s odstupom, taktiež začali odsúvať svätý ruženec a zasvätenie sa Jej Nepoškvrnenému Srdcu. Nie je to správne, nie je to z Božieho Ducha. Som presvedčený o tom, že Panna Mária má byť viac spoznaná a milovaná. Ona má byť tou archou. Noe je symbolom Ducha Svätého, ktorý buduje archu – Máriu preto, aby tí, ktorí Jej budú dôverovať, sa skryli v Jej Nepoškvrnenom Srdci, aby sa Jej oddali a zasvätili a budú chránení vo vnútri archy. 

PANNA MÁRIA – NAJVÄČŠIA PROROKYŇA DNEŠNÝCH ČASOV 

Panna Mária hovorí v rôznych častiach sveta, že svet veľmi silno speje k sebazničeniu. Nemusím byť prorokom, ale keď sa pozriem na skutočnosť tohto sveta, vidím ako sa svet ponára v temnotách, topí sa v hriechu a v zle. Mária je lampiónom, svetlom v tuneli. Kto je s Máriou a kto žije v priateľstve s Ňou, ani na chvíľu sa nepoddá beznádeji, pochybnostiam a strachu. Samozrejme, že Ona veľmi reálne vidí zlo tohto sveta, presne vie, akým spôsobom zlo preniká do sveta a do Cirkvi. Nepredstiera, že to neexistuje, ale hovorí o tom veľmi konkrétne. 

Proroci a tí, ktorí boli posielaní Bohom, ukazovali ako vtedajšia hierarchia, je spútaná a zapletená do záujmov sveta, že Boh je ako nástroj využívaný, aby sa pomocou Neho dosahovali úspechy. V tomto boli proroci bezohľadní a volali o skutočné obrátenie. Títo proroci často končili zabití, prenasledovaní, vyhodení zo spoločnosti vtedajšími nábožnými ľuďmi – hierarchiou falošných prorokov. Taktiež nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa prorokov, najväčšieho mučeníka, nemohli zniesť ľudia, ktorí sa päťkrát denne modlili, dvakrát do týždňa sa postili o chlebe a vode, každý deň študovali Božie Slovo, celý život zasvätili ohlasovaniu Boha a dodržiavali 613 náboženských príkazov. Vtedajší najviac nábožní ľudia, ktorí boli presvedčení o tom, že poznajú Boha, Ho vôbec nepoznali. Svätý Ján Krstiteľ, ktorý tiež zomrel mučeníckou smrťou, hovoril vtedajším učencom a kňazom: ,,Medzi vami stojí ten, ktorého vy nepoznáte.“ (porov. Jn 1,26) Mali o Bohu vedomosti, prečítali mnoho teologických kníh, spravili doktoráty z teológie a Boha nepoznali. Nepoznali Jeho srdce, ani intimitu s Ním. Boha zabili jeho najväčší učenci, najviac nábožní ľudia vtedajšieho času. Preto je veľmi dôležité, aby sme sa neustále modlili o otvorenie očí srdca. O objasnenie toho, čo nám chce Boh cez Máriu – najväčšiu prorokyňu dnešných časov, hovoriť o skutočnosti, v ktorej žijeme, o skutočnosti vo svete, o tom, čo sa deje v Cirkvi cez zjavenia, ktoré majú pečať a autoritu Cirkvi ako vieryhodné a autentické.

Dominik Chmielewski SDB - Mária, najkrajšia záchrana od Boha 1

SVÄTÝ RUŽENEC – PUPOČNÁ ŠNÚRA, KTORÁ NÁS SPÁJA S MÁRIOU

Panna Mária často hovorí o modlitbe svätého ruženca, o tom akú má táto modlitba moc. Tieto slová sú adresované zvlášť kňazom, ale i každému z nás: ,,Buď verný ružencu, on je štítom a mečom v duchovnom boji. Garantujem ti víťazstvo nad silami temna. A prečo? Lebo je to pokorná modlitba, ktorá viaže dušu toho, kto sa ju modlí, s víťazstvom mojej mamy nad hadom. Pripoj sa mocne k mojej mame pomocou Jej ruženca a Ona ťa nikdy neopustí. Drž sa silno môjho ruženca a chráň sa každého triku zla, ktorý sa ťa snaží znechutiť k tejto modlitbe. Môj ruženec je tvojím záchranným kolesom a tvojou zbraňou proti silám zla. Je tvojím liekom. Či nevidíš ako ťa posilnil? Či si nezakúsil jeho uzdravujúcu moc? Modli sa ruženec s láskou. Kňazi budú vďaka tejto modlitbe ochránení od pokušení, ktoré ich trápia. Ružencom udriem to neviditeľné zlo, ktoré sa snaží zničiť a spôsobiť úpadok tých, ktorých Boh vybral pre seba. Pomocou ruženca spájam so sebou duše. Práve ruženec zabezpečuje dušiam moju prítomnosť a ochranu.“

Viem, že keď sme ponorení v Márii, ukrytí v srdci tej, ktorá je plná milosti, dýchame každú milosť, ktorá v Nej je. Ako malé dieťa v Jej lone, ktoré je spojené so svojou mamou cez pupočnú šnúru. Neustále 24 hodín denne prijímame pokrm od mamy. Svätý ruženec je touto pupočnou šnúrou, ktorá nás neustále spája s Máriou, a pomocou ktorej neustále prúdi tok Božej moci. 

PANNA MÁRIA KRÁĽOVNÁ 

Panna Mária bola korunovaná za Kráľovnú neba i zeme a je taktiež Kráľovnou tvojho života, Kráľovnou tvojho manželstva, tvojej rodiny, Kráľovnou všetkých tvojich problémov, starostí, obáv, strachu. Tiež Kráľovnou tvojich hriechov, ktoré má moc rozdrviť. Je Kráľovnou tvojich závislostí, od ktorých má moc ťa oslobodiť. Je Kráľovnou, ktorá očakáva len jedno – aby si sa ako dieťa pritúlil k Jej srdcu, ponoril sa v Nej a oddýchol si v Jej láske. Chce, aby si Jej úplne dôveroval, odpočíval a pritúlil sa k Jej srdcu. Túži po priateľstve s tebou, aby si všetko, čo robíš, robil len spolu s Ňou. Priveď Ju do každého detailu svojho života, aby zahľadený na Ňu, si z Nej čerpal inšpirácie Ducha Svätého. Aby si pri pohľade na Ňu videl, kto je pre teba Otec, Syn a Duch Svätý. Aby si ju učinil za Majsterku svojho duchovného života. Pozvi Kráľovnú neba a zeme do všetkého, s čím si nevieš dať rady a dôveruj, že Ona si so všetkým poradí. Ona, ktorá je preniknutá Božskosťou Boha, a cez ktorú chce Boh ukázať v tvojej nemohúcnosti svoju všemohúcnosť. Pritúľ sa do Jej srdca a oddychuj v Jej láske. Utíš svoj strach, oddaj Jej všetky svoje starosti. Až keď si v Márii odpočinieš, Ona ťa skrášli svojimi čnosťami a milosťami, chytí ťa za ruku, aby ťa priviedla k tomu, ktorý ťa stvoril, vykúpil a zasvätil Bohu vo Svätej trojici. 

SKÚSENOSTI PROTESTANTOV S PANNOU MÁRIOU 

Chcel by som vám povedať peknú skúsenosť, ktorú som mal na rekolekciách v Stockholme v našej saleziánskej farnosti. My saleziáni si tam prenajímame kostol od protestantov. Je to zvláštne, ale kostol vyzerá, akoby mal dve tváre. Protestantskú a katolícku. Keď sa schádzajú katolíci vo veľkom počte na svätú omšu, tak do kostola vchádzajú aj všetky obrazy svätých, sochy, Matka Božia a kostol sa vtedy stáva katolíckym. Naopak, keď prichádzajú protestanti, tak všetky obrazy a sochy idú preč. Deje sa to preto, aby sa protestanti necítili nesvoji vo svojom kostole. Ale spolupráca prekvitá a je to pekné priateľstvo. Pastor Stockholmu mi hovoril o úžasných situáciách, ktoré sa udiali. V určitom čase po zakončení katolíckej svätej omše, keď už protestanti čakali, že vojdú do kostola a katolícki kňazi z kostola vynášali rôzne druhy obrazov svätých, sochy a veľký obraz Panny Márie Częstochowskej, pastor poprosil, aby obraz Panny Márie zostal v kostole. Povedal, že tento obraz bude vystavený na dôstojnom mieste v kostole aj pre protestantov. Všetci boli udivení. Vtedy pastor povedal: ,,Uvedomil som si zvláštnu vec: Ja pracujem s mládežou a oni sa prichádzajú zdieľať so Slovom Božím. Po mojej prednáške, keď mali v tichosti uvažovať nad Slovom Božím, som im povedal, aby sa rozišli po kostole a našli si miesto, kde najviac cítia Božiu prítomnosť a kde sa im bude najlepšie uvažovať nad Slovom Božím. A ja som si uvedomil, že oni každý jeden krát idú pod tento obraz vašej Panny Márie Częstochowskej. Prosím vás, aby ste tento obraz už neodstraňovali, ale aby stále zostal v tomto protestantskom kostole.“ 

Neskôr ma zobrali do ďalšieho protestantského kostola a keď som vchádzal, videl som obrovské miesto s ružencami a s inštrukciami ako sa modliť svätý ruženec. Pri nich bola socha Matky Božej – matky Vikingov. Tamojší kňaz mi povedal, že na toto miesto prichádzajú každú sobotu a nedeľu celé protestantské rodiny a modlia sa svätý ruženec pred touto sochou Matky Božej – matky Vikingov. Rodiny hovoria o veľkých milostiach, ktoré sa im dostávajú na príhovor Matky Božej. 

podporte nás sdzr

MÁRIA – NAJKRAJŠIA ZÁCHRANA OD BOHA

Také sú skúsenosti protestantov. Tak sa pozrite, aké dôležité je volanie neba, aby bola Mária viac poznaná a milovaná. Po Druhom vatikánskom koncile sa vzdialil celý západ, z kostolov sa vyhadzovali sochy svätých a sochy Panny Márie, rozbíjali sa obrazy Matky Božej. Dnes vidíme, v akom stave je Cirkev na západe a ako vyzerá Cirkev v Poľsku, ktorá je Máriinou Cirkvou, zasvätenou Márii. Cirkev, ktorá prežila aj ťažké situácie ako komunizmus, rôzne druhy totality, zákazy, príkazy. Viera v Poľsku je skutočne iná ako v iných krajinách na celom svete. Mnoho rokov mám možnosť lietať po celom svete a hlásam Evanjelium a vidím doslova šialený rozdiel v katolíckej Cirkvi v rôznych častiach sveta a katolíckej Cirkvi v Poľsku. Keď do Poľska prichádzajú hlásať Evanjelium rôzni evanjelizátori z celého sveta, vidia kostoly plné ľudí, kde je denne vysluhovaných niekoľko svätých omší, vystavené sviatosti, a sú z toho takí zaskočení, že si to nevedia vysvetliť. Rozdiel medzi Cirkvou v Poľsku a cirkvami po celom svete je v tom, že Poľsko sa pritúlilo celým srdcom k Panne Márii – Matke Cirkvi a opatruje máriinosť v srdciach katolíkov. Mária nedovolí rozbiť Cirkev v Poľsku, pretože Ona berie zodpovednosť za poľskú Cirkev, pretože je jej Matkou a Kráľovnou našej domoviny. Nech toto je pre nás ešte krajšou zámienkou, aby sme sa Jej úplne zasvätili. Aby sme sa modlili za našich kňazov, nech sú viac Máriini. Aby spoločenstvá boli viac Máriine. Keď vidím, že tí, ktorí sú verní Eucharistii, verní sviatostiam, sú to väčšinou tí, ktorí sú zasvätení Panne Márii. Presne o tom hovorí sv. Ján Bosco: ,,Keď naša duchovnosť bude vybudovaná na týchto dvoch pilieroch: na Eucharistii a Panne Márii, nemáme sa čoho báť.“ 

Keď v tvojom duchovnom živote, v tvojom spoločenstve a vo vašej farnosti je centrom Eucharistia a rozvíja sa tam láska k Panne Márii, nebojím sa o vás. Mária a Jej Nepoškvrnené Srdce bude nakoniec triumfovať a my spolu s Ňou. 

,,Svätý ruženec je pupočnou šnúrou, ktorá nás neustále spája s Máriou, a pomocou ktorej neustále prúdi tok Božej moci.“ Dominik Chmielewski SDB

Spracovala: Dominika Knapová

Zdroj titulného obrázka: https://www.freepik.com/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás