Anjel Pána: Osvojme si Ježišovo odhodlanie navzdory protivenstvám

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 26. júna pápež František vyzval na prekonanie sociálnych nepokojov v Ekvádore cestou dialógu a nenásilia. Reagoval aj na vraždu rehoľnej sestry na Haiti a opätovne povzbudil k vytrvalej solidarite s Ukrajinou. V biblickom zamyslení nad evanjeliom 13. cezročnej nedele pozval nasledovať Ježišov vzor odhodlanosti v konaní dobra, veľkodušnosti a nepoddávania sa v protivenstvách.

Na Námestí sv. Petra sa pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána zhromaždilo okolo 20 tisíc veriacich. Pápež František sa im z okna Apoštolského paláca prihovoril v biblickom zamyslení. Po spoločnej modlitbe Anjel Pána a prosbe za duše zosnulých udelil všetkým apoštolské požehnanie. Ďalej reagoval na dramatické momenty aktuálneho diania vo svete.

Výzva Ekvádoru na dialóg a nenásilie

V prvej výzve Svätý Otec povzbudil k prekonaniu sociálnych nepokojov  v Ekvádore cestou dialógu a nenásilia:

„So znepokojením sledujem dianie v Ekvádore. Som nablízku tomu ľudu a vyzývam všetky strany, aby sa vzdali násilia a extrémnych postojov. Poučme sa: len dialógom sa bude dať dosiahnuť – dúfam že čoskoro – sociálny zmier, s osobitným zreteľom na marginalizované skupiny obyvateľstva a najchudobnejších, ale vždy s rešpektovaním práv všetkých a inštitúcií krajiny.“

Rehoľná sestra zabitá na Haiti slúžila deťom ulice

Vyjadrením sústrasti reagoval Svätý Otec na vraždu rehoľnej sestry na Haiti. 75-ročná rehoľníčka talianskeho pôvodu podľahla zraneniam, ktoré utrpela pri lúpežnom prepadnutí:

„Chcem vyjadriť svoju blízkosť príbuzným a spolusestrám sestry Luisy Dell’Orto, malej sestry evanjelia Karola de Foucauld, ktorá bola včera zavraždená v Port-au-Prince, hlavnom meste Haiti. Sestra Luisa tam žila dvadsať rokov a venovala sa predovšetkým službe deťom ulice. Zverujem jej dušu Bohu a modlím sa za haitský ľud, najmä za deti, aby mali pokojnejšiu budúcnosť, bez biedy a násilia. Sestra Luisa urobila svoj život darom pre druhých až po mučeníctvo.“

Nezabúdajme na Ukrajinu

Aj tentoraz Svätý Otec povzbudil veriacich k vytrvalosti v solidarite s Ukrajinou:  

„Pozdravujem všetkých vás, Rimanov i pútnikov z Talianska a mnohých krajín. … Vidím, že sú tam ukrajinské vlajky. Na Ukrajine pokračuje bombardovanie, ktoré spôsobuje smrť, ničenie a utrpenie obyvateľstva. Prosím, nezabúdajme na tento vojnou sužovaný ľud. Nezabúdajme na nich v našich srdciach a v našich modlitbách.“

Príhovor pred modlitbou Anjel Pána

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Evanjelium liturgie tejto nedele nám hovorí o zlomovom momente. Píše sa tam: „Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema“ (Lk 9,51). Takto sa začína „veľká cesta“ do svätého mesta, ktorá si vyžaduje osobitné rozhodnutie, pretože je posledná. Učeníci, plní ešte príliš svetského nadšenia, snívajú, že Majster je na ceste k triumfu; Ježiš, naopak, vie, že ho v Jeruzaleme čaká odmietnutie a smrť (porov. Lk 9,22.43b-45); vie, že bude musieť veľa trpieť, a to si vyžaduje pevné rozhodnutie.

Ježiš teda ide pevným krokom k Jeruzalemu. Je to rovnaké rozhodnutie, aké musíme urobiť, ak chceme byť Ježišovými učeníkmi. V čom spočíva toto rozhodnutie? Pretože musíme byť Ježišovými učeníkmi s plnou vážnosťou a skutočným rozhodnutím, a nie – ako hovorievala jedna stará pani s ktorou som sa poznal – „kresťanmi ako voda z ruží“. Nie! Odhodlaní kresťania. Pomôže nám to pochopiť epizóda, ktorú evanjelista Lukáš rozpráva hneď za tým.

Keď boli na ceste, istá samaritánska dedina, keď sa dozvie, že Ježiš je na ceste do Jeruzalema, ktorý bol nepriateľským mestom, ho neprijme. Apoštoli Jakub a Ján pobúrení navrhujú Ježišovi, aby potrestal týchto ľudí tým, že dá z neba zostúpiť oheň. Ježiš nielenže neprijme tento návrh, ale pokarhá oboch bratov. Chcú ho zapojiť do svojej túžby po pomste, a on s tým nesúhlasí (porov. v. 52-55). „Oheň“, ktorý prišiel priniesť na zem, je iný, (porov. Lk 12,49) je to milosrdná Otcova láska. A aby tento oheň rástol, je potrebná trpezlivosť, vytrvalosť a kajúcny duch.

Jakub a Ján sa naopak nechávajú premôcť hnevom. A to sa stáva aj nám, keď hoci konáme dobro, možno aj obetavo, namiesto prijatia narazíme na zatvorené dvere. Prichádza teda hnev: dokonca sa snažíme zapojiť samotného Boha, vyhrážajúc sa nebeskými trestami. Ježiš však ide inou cestou, nie cestou hnevu, ale cestou pevného rozhodnutia ísť ďalej, čo zďaleka neznamená tvrdosť, ale pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, a to bez čo i len najmenšieho poľavenia v úsilí konať dobro.

Tento spôsob bytia neznamená slabosť, ale naopak, veľkú vnútornú silu. Nechať sa premôcť hnevom v protivenstvách je ľahké, je to inštinktívne. Čo je však naopak náročné, je opanovať sa, zachovať sa tak ako Ježiš, ktorý – ako hovorí evanjelium – sa pobral do inej dediny (porov v. 56). To znamená, že keď narazíme na uzavretosť, musíme sa pustiť do konania dobra inde, bez výčitiek. Ježiš nám tak pomáha byť pokojnými ľuďmi, ktorí sú spokojní z vykonaného dobra a nehľadajú ľudské uznanie.

Teraz si položme otázku: ako sme na tom my? Ako ďaleko sme pokročili? Zoči-voči protivenstvám a nepochopeniu, obraciame sa na Pána, vyprosujeme si od neho jeho vytrvalosť v konaní dobra? Alebo hľadáme potvrdenie v potlesku a ak sa nám ho nedostáva, upadáme do zatrpknutia a urazenosti? Koľkokrát, viac či menej vedome, hľadáme aplauzy, uznanie druhých? Robíme to pre potlesk? Nie, to nesedí. Musíme konať dobro pre službu a nie vyhľadávať potlesk.

Neraz si myslíme, že náš zápal pochádza zo zmyslu pre spravodlivosť, pre dobrú vec, ale v skutočnosti je to väčšinou len pýcha spojená so slabosťou, vzťahovačnosťou a netrpezlivosťou. Prosme teda Ježiša o silu byť ako on, nasledovať ho s pevným odhodlaním na tejto ceste služby. Nebyť pomstychtivými, nebyť netolerantnými, keď sa vyskytnú ťažkosti, keď sa obetujeme pre dobro a iní to nechápu, ba dokonca, keď nás diskvalifikujú. Nie. Zostať ticho a kráčať vpred.

Nech nám Panna Mária pomáha, aby sme si osvojili Ježišovo pevné odhodlanie zotrvať v láske až do konca.

(Preklad: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News)

Prevzaté z: https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2022-06/anjel-pana-osvojme-si-jezisovo-odhodlanie-navzdory-protivenstvam.html

podporte nás sdzr

Anjel Pána: Osvojme si Ježišovo odhodlanie navzdory protivenstvám 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás