AKO SA STAŤ APOŠTOLOM RUŽENCA?

🌹 ,,Na to, aby ste sa stali apoštolmi ruženca, je potrebné osobne zažiť krásu a hĺbku tejto modlitby… Je predovšetkým potrebné, aby ste sa nechali viesť za ruku najsvätejšou Pannou Máriou pri rozjímaní o Kristovej tvári…“ (pápež Benedikt XVI.)

📝 Inými slovami, človek nemôže dať to, čo sám nemá. Najprv je teda potrebné, aby sa človek sám modlil ruženec. Až potom sa môže naozaj stať jeho apoštolom. Šíritelia ruženca sa rodia z osobnej skúsenosti a lásky k ružencu.

🌹 Keď sa stanete apoštolom ruženca, je dôležité si uvedomiť, že modlitba ruženca nie je prežívaním príjemných pocitov. Mnohokrát, ako v každom vzťahu, pozitívne emócie prichádzajú a odchádzajú. To, čo rozhoduje o vernosti človeka v akomkoľvek vzťahu, je vytrvalosť v ťažkých časoch. Šíritelia ruženca sa rodia vtedy, keď duša vytrvá pri modlitbe ruženca bez ohľadu na okolnosti. Svätý Ľudovít Mária Grignion to vedel a o vytrvalej modlitbe ruženca poznamenal:

,,Aj keby ste prežívali vyprahnutosť duše, nudu a vnútorné znechutenie, nikdy sa nevzdávaj ani najmenšej časti modlitby ruženca. Naopak, ako skutoční podporovatelia Ježiša a Márie by ste mali odriekať modlitby Otče náš a Zdravas‘, Mária bez toho, aby ste videli, počuli alebo cítili nejakú útechu. Snažte sa čo najlepšie sústrediť na tajomstvá.“

Skutoční apoštoli ruženca sa nikdy nevzdajú!

POVZBUDZUJTE OSTATNÝCH, ABY SA MODLILI RUŽENEC

📝 Je prirodzené, že ak ste zažili silu ruženca, ktorá víťazí nad zlom, a učí čnostiam, budete chcieť odovzdať mocný duchovný meč aj druhým.

🌹 Blahoslavený Jakub Alberione o šírení ruženca povedal: ,,Snažte sa, aby všetci poznali a milovali Máriu. Pozvite ich, aby prišli k Márii. Kam vstúpi Mária, Ježiš ju nasleduje. Cez Máriu k Ježišovi. Podporujte modlitbu ruženca v každej rodine. Plody budú nespočetné a my ich budeme môcť spočítať až v nebi. Šírte knihy a brožúrky o ruženci. Hovorte o tejto pobožnosti. Podporujte túto modlitbu pri všetkých príležitostiach, ktoré sa naskytnú. Dajte tiež príklad: ruženec svedčí sám osebe. Ten, kto vidí ružencové zrnká v rukách iného, pocíti túžbu urobiť to isté. Dostane prvú milosť, prvý podnet.“

📝 Ako konkrétny spôsob odovzdávania ruženca tento blahoslavený, a mnohí ďalší svätí, odporúča modlitbu v rodine. Je veľmi chvályhodnou praxou, keď rodina založí vo svojom dome ružencovú modlitbovú skupinu, ktorá sa stretáva každý týždeň a pozve na modlitbu ruženca i ďalšie rodiny a farníkov. Táto prax určite pomôže vybudovať sväté rodiny a zbožné farnosti.

VSTÚPTE DO ORGANIZÁCIE, KTORÁ ŠÍRI RUŽENEC

🌹 Vstup do oficiálnej organizácie, ktorá šíri ruženec, je mimoriadny spôsob, ako sa stať šíriteľom ruženca a podieľať sa na duchovných výhodách organizácie. Mnohé tieto združenia fungujú ako duchovne prospešné a ponúkajú svojim členom mnoho požehnania.

📝 Na Slovensku je možné vstúpiť do Ružencového bratstva takmer v každej farnosti. Ružencové bratstvo je združenie duchovne zjednotených veriacich formovaných dominikánskou spiritualitou, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, Cirkev i svet potrebné milosti.

🌹 Veriaci sa môžu stať aj členmi Živého ruženca, ktorý tvorí skupina dvadsiatich členov, tzv. ruža. Člen Živého ruženca sa každý deň pomodlí jeden desiatok ruženca, ktorý je mu pridelený, raz mesačne sa zíde s ostatnými členmi na spoločnú modlitbu a výmenu ružencových tajomstiev.

Ⓜ️ Okrem vyššie uvedených ružencových združení tiež vrelo odporúčam, aby sa katolícki muži pripojili k mužskému spoločenstvu Rytieri Nepoškvrnenej (Militia Immaculatae), ktorého členovia sa na stretnutiach venujú boju s protivenstvami našej doby prostredníctvom eucharistickej adorácie. Je s tým spojená aj možnosť sviatosti zmierenia a modlitba ruženca. Cieľom je: aby Mária bola viac poznaná a milovaná. Pomôcť Márii, aby čím skôr zvíťazilo jej Nepoškvrnené srdce a v neposlednom rade pomôcť katolíckym mužom, aby bojovali so svojimi hriechmi, slabosťami a zostali silní vďaka Božej milosti.

🌹 Ak sa chcete stať apoštolom ruženca, nie je potrebné písať o ňom knihy. Stačí srdce ❤️ otvorené pre Ducha Svätého a túžba po tom, aby bol ruženec známejší. To sú tri jednoduché spôsoby, o ktorých ste sa vyššie dočítali a ktoré môžu každému z nás napomôcť stať sa šíriteľom ruženca.

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Mária Lipták – Rytier Nepoškvrnenej ⚔️💙

Zdroj: Ako sa modliť ruženec/D. H. Calloway – knihu si môžete zakúpiť na tomto odkaze: https://www.zachej.sk/produkt/40183/ako-sa-modlit-ruzenec1/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás