Biskupi v Anglikánskej Cirkvi hľadajú „transgender kňazov“, aby boli viac vnímaní ako „LGBT prívetiví“

Biskupi anglikánskej cirkvi začali vynakladať snahu o získavanie rodovo-zmätených osôb, aby sa z nich stali cirkevní lídri, pretože táto cirkev chce byť považovaná za „LGBT – friendly“ (priateľská k LGBT komunite)

https://www.hlavnespravy.sk/biskupi-anglikanskej-cirkvi-hladaju-transgender-knazov-aby-vnimani-lgbt-privetivi/1691050