Stretnutie v Prešove bolo mimoriadne úspešné!

Stretnutie v Prešove bolo mimoriadne úspešné! 1

V sobotu 11. novembra o 16:00 sa uskutočnilo v Prešove prvé stretnutie z cyklu prednášok Zastavme zlo z Istanbulu. Sú to prvé akcie iniciatívy Slovenského dohovoru za rodinu, ktorého cieľom je, aby Slovensko vzalo späť svoj podpis spod Istanbulského dohovoru, ktorý napriek tomu, že je označovaný ako dokument zaoberajúci sa pomocou pre týrané ženy, ženám nepomáha, ale zavádza rodovú […]

Zastavme zlo z Istanbulu

Zastavme zlo z Istanbulu 2

Prvé stretnutie aj prvá verejná prednáška v cykle Slovenský dohovor za rodinu sa uskutoční v Prešove 11.11.2017 v konkatedrále sv. Mikuláša so začiatkom o 16:00. Prednášajúci: ING. MGR. O. MARIÁN KUFFA, DR.H.C. – Predstavený inštitútu Krista Veľkňaza JUDR. MGR. ANTON CHROMÍK, PHD. – Predseda Aliancie za rodinu ING. MGR. PHDR. PAVOL VILČEK – Diecézny riaditeľ […]