RODIČOVSKÉ POŽEHNANIE – SPREVÁDZAJÚCA ISTOTA v KAŽDODENNOM ŽIVOTE

,,Nikdy nezabudnem na zbožnosť a starostlivosť, s akou nás, svoje deti, moji rodičia požehnali znamením kríža, keď sme odchádzali z domu, a keď sme sa lúčili, naši rodičia urobili znak kríža sv. vodou na našom čele, perách a hrudi. Toto požehnanie bolo s nami a my sme vedeli, že nás vedie. Bola to ukážka modlitby našich rodičov, ktorá nás sprevádzala, a vyjadrenie istoty, že bola založená na Spasiteľovom požehnaní.“ Napísal kardinál Ratzinger (Benedikt XVI).

Zároveň zdôraznil; ,,požehnanie rodičov bolo pre nás aj akousi povinnosťou neopustiť priestor tohto požehnania. Požehnanie je kňazské gesto a v tomto znamení kríža sme pocítili kňazstvo našich rodičov, jeho osobitnú dôstojnosť a moc. Myslím si, že požehnanie znamením kríža, ako plnohodnotné vyjadrenie všeobecného kňazstva všetkých pokrstených, by malo opäť a s väčšou silou vstúpiť do každodenného života a nasýtiť ho silou Kristovej lásky.“

✝️ Rodičia by mali žehnať svojim deťom každý deň. Zaužívaný spôsob, ako to urobiť je, dať krížik na čelo dieťaťa a modliť sa napríklad týmito slovami:

🙏 Pane Ježišu, vystri svoju ruku nad moje deti a požehnaj ich. Prosím Ťa, zahrň ich svojím milosrdenstvom a láskou. Zmiluj sa nad nimi a odpusť im všetky hriechy. Prikry ich svojou krvou a chráň ich myseľ, srdce i vzťahy.

Uzdravuj svojou láskou všetky citové zranenia ich sŕdc. Osloboď ich od všetkých vplyvov Zlého. Ochraňuj ich na cestách, Pane Ježišu. V Tvojom mene im žehnám a vyprosujem pokoj duše, čistotu srdca a oslobodenie od zlých myšlienok, slov a skutkov. Žehnám im lásku, radosť, pokoj, životnú múdrosť, chuť do modlitby a k plneniu si povinností, srdce plné lásky k Tebe a k ľuďom. Chráň ich v živote pred úkladmi Zlého, pred závislosťami rôzneho druhu a nemravnosťou.

Požehnaj ich šťastím duše a všetkým potrebným pre život. Žehnám ich v Tvojom mene, aby boli zdravé duchovne, duševne i telesne, aby prišli do neba s celou našou rodinou.

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si pri nich, a že ich žehnáš. Požehnaj i mňa, aby som sa k nim správal s Tvojou trpezlivosťou, múdrosťou a láskou. AMEN

Pane Ježišu, Ty miluješ naše deti viac ako my. Veríme, že čokoľvek sa s nimi stane, Ty o tom vieš. Dôverujeme Ti, odovzdávame Ti ich, aby si Ty mohol konať v ich živote – nie podľa našej predstavy, ale podľa Tvojej múdrosti a lásky. Amen

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Mária Lipták – Rytier Nepoškvrnenej ⚔️💙

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás