Poznáte pobožnosť Michalský pôst?

Existuje stará pobožnosť, ktorá bola v 13. až 18. storočí veľmi populárna, no potom sa akosi z ľudovej zbožnosti začala vytrácať. Túto pobožnosť má „na rováši“ svätý František z Assisi. Pobožnosť „Michalský pôst“ sa koná od slávnosti Nanebovzatia Panny Márie – 15. augusta a končí sa na sviatok svätého Michala – 29. septembra. Podobne ako v pôste, ktorý nastáva pred sviatkom Veľkej noci, vylučuje všetky nedele.

O svätom Františkovi sme už všetci veľa počuli. Patrí k najznámejším svätcom Katolíckej cirkvi, a je známy svojou pokorou, jednoduchosťou, no najmä láskou k chudobe a chudobným, k prírode, zvieratám a samozrejme, k cirkvi. Toto všetko bolo možné v ňom prebudiť len preto, že kedysi rozmaznaný „mamičkin chlapček“ mal hlbokú skúsenosť s Ježišom Kristom. Zrazu sa jeho srdca zmocnila vrúcna, vždy horiaca láska, ale aj nepokojná, ako stravujúci oheň – oheň lásky. František dokázal podnietiť mnohých, aby ho nasledovali v jeho inšpirácii, žili rovnako ako on v chudobe, v oddanosti lásky k Ježišovi a milovali ho a toto poznanie odovzdávali ďalším a ďalším ľuďom.

Hoci svätý František žil so svojimi bratmi v spoločenstve, zasväteným životom všemožným dielam pre Božie kráľovstvo, často vyhľadával chvíle, ako sa „spamätať zo sveta“ a v osamelosti venovať viac času modlitbe. Bola to preňho príležitosť byť sám so svojím milovaným Ježišom, hľadať múdrosť a posilňovať svojho ducha, aby dokázal niesť výzvy svojho poslania.

Ďalším dôležitým bodom v živote svätého Františka je, že už od svojho obrátenia mal zvláštnu lásku k Panne Márii a mimoriadnu oddanosť k svätému archanjelovi Michalovi, pretože práve tento požehnaný Archanjel privádza duše pred Boha. V stredoveku bol známy sviatok pod názvom „omša svätého Michala“, ktorá sa slávila 29. septembra. 

Keď sa svätý František teda chcel pripraviť na tento sviatok, vydal sa s niekoľkými ďalšími bratmi na horu Alverno, tiež známu ako La Verna. Pre svoju izolovanosť od ľudí to bolo vhodné miesto na osamelé útočisko. Tam začal František svoje 40-dňové obdobie venované pôstu, modlitbe a pokániu, ktoré vždy začínal na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Svätý František bol tejto pobožnosti veľmi oddaný a prežíval ju tak vrúcne, že počas týchto pôstnych dní, kedy bol ponorený do hlbokej kontemplácie umučenia Ježiša Krista, dostal dar – stigmy.

Nevie sa naisto, či táto oddanosť 40-dňovej prípravy pred sviatkom svätého Michala bola medzi veriacimi tej doby bežnou praxou, ale isté je, že sa stala populárnou, keď ju bratia začali dodržiavať a propagovať podľa krokov otca Františka, ktorý oddanosť praktizoval každý rok, čo neskôr – dva roky pred jeho smrťou – viedlo v roku 1224 aj k jeho zážitku na hore Alverno.

Svätý Bonaventúra vo svojom životopise (napísanom v rokoch 1260-1266) zaznamenáva, ako bol František „po mnohých a rôznych útrapách privedený na vysokú horu, ktorá sa volá La Verna. Keď tam podľa svojho zvyku začal držať pôst na počesť svätého archanjela Michala, bol prekypujúci ako nikdy predtým sladkosťou nebeského rozjímania.“

V zbierke príbehov o svätom Františkovi, ktorá bola zostavená v priebehu 13. storočia, sú zaznamenané tieto slová svätého Františka adresované bratom: „Synovia moji, blíži sa štyridsaťdňový pôst svätého Michala archanjela; som pevne presvedčený, že je to Božia vôľa, aby sme konali tento štyridsaťdňový pôst na hore Alverno, ktorá nám bola Božím riadením prichystaná, aby sme si pokáním k Božej úcte a sláve a jeho slávnej matky Márie a svätých anjelov, zaslúžili od Krista, aby tú požehnanú horu posvätil.“

Aj keď táto krásna pobožnosť po 18. storočí začala „zapadať prachom“, predsa sa koncom 20. storočia začala nanovo oživovať a tiež sa zvýšil počet ctiteľov, ktorí sú ochotní rovnako ako svätý František z Assisi, ctiť si Pannu Máriu a žiadať o zvláštnu ochranu svätého Michala, ochrancu pred zlými silami. 

Neexistujú žiadne pevné smernice, ako túto pobožnosť vykonávať, ale existuje dosť modlitieb k svätému Michalovi, ktoré sa počas tejto pobožnosti môžeme modliť. Napríklad Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, ktorú sa môžeme modliť každý deň. Tiež si môžeme vzbudiť úmysel, ktorý obetujeme svätému Archanjelovi. Môžeme sa modliť novénu alebo korunku či litánie prípadne sa mu zasvätiť

Františkova skúsenosť nám pripomína dôležitosť pôstu a trávenia času osamote s Bohom. Tieto praktiky by nemali byť vyhradené na 40 dní pôstu pred Veľkou nocou, ale platia počas celého kalendárneho roka. Vždy sme pozvaní priblížiť sa k Bohu a svätý archanjel Michal je mocným príhovorom, ktorý je pripravený poraziť našich duchovných nepriateľov, aby sme mohli prijať slobodu, ktorá sa nachádza v Ježišovi Kristovi.

Pôst svätého Michala je teda mocný spôsob, ako zvýšiť oddanosť a volať archanjela o ochranu a pomoc najmä v týchto časoch nepokojov vo svete. Modlitbou, pôstom a pokáním môžeme povolať nebeskú armádu anjelov, aby vyhnali zlo z našej krajiny a nášho sveta. Stačí sa modliť s vrúcnosťou na príhovor svätého Michala Archanjela o pomoc Ježiša Krista v boji so silami temnoty.

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji!

ZDROJ: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2023/08/michalsky-post-ktory-dodrziaval-svaty.html

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás