Desať úžasných faktov o sile Eucharistie

Kamarátka mi nedávno rozprávala, že jej otec stále pomáhal mame s tými najťažšími prácami. Nebol z nich nikdy neunavený, najradšej lúpal orechy a potom ich rozdával susedom. Otec mojej kamarátky nedávno zomrel. Keď sa na sviatky rozhodla upiecť orechový koláč, automaticky siahla po vrecku s orechmi, uloženými v špajzke. A vtedy si uvedomila, že aj keď otec odišiel, postaral sa, aby mala orechy. V tej chvíli hlbšie pochopila Eucharistiu. Veď Ježiš Kristus vedel, že vystúpi do neba, ale svojim nasledovníkom zanechal niečo, čo by ich živilo. Nebol to síce pozemský pokrm, ale čosi oveľa vzácnejšie – vlastné Telo a Krv. Je o nás teda postarané!   

Máme nebeského Otca, ktorý pozná každú našu potrebu a urobí všetko, aby nám dal to, čo požadujeme. Náš každodenný chlieb nie symbol, či pozemská obživa, je to pravý duchovný pokrm, skutočné telo a krv nášho Spasiteľa, Bohočloveka. Eucharistia je potrava, ktorá presahuje obrad, svoju silu a podstatu nachádza v samotnom pôsobení Trojice. 

podporte nás sdzr

Niektoré úžasné účinky Eucharistie:

1) Zjednotenie s Kristom: Prijatie Ježiša v Eucharistii spája naše bytie s bytím Krista. Svätý Cyril Alexandrijský to opisuje ako podobné tomu, „keď sa roztavený vosk spája s iným voskom“. Kresťanská cesta je cestou stať sa podobným Kristovi, „zostať v ňom“ a on v nás. Eucharistia je prostriedkom, aby sa to stalo.

2) Zničenie všedného hriechu: Eucharistia ničí všedný hriech. Ničí! Skrze hriech môže byť horlivosť našej lásky utlmená všedným hriechom. Keď však prijímame Eucharistiu, spájame sa so samotnou láskou, ktorá spaľuje zvyšky našich všedných hriechov a zanecháva nás očistených a pripravených začať odznova.

3) Ochrana pred smrteľným hriechom: Aj keď by sme sa mali zdržať prijímania Eucharistie, keď sme si vedomí stavu smrteľného hriechu, mali by sme Eucharistiu prijímať čo najviac, keď je to možné, pretože nás chráni pred ťažkým hriechom. Je to, ako keby sila Eucharistie zmyla z našej duše všedný hriech a potom nás prikryla ochranným plášťom, ktorý nám pomáha vyhýbať sa ťažkým hriechom.

4) Osobný vzťah s Ježišom: Mnoho kresťanov hovorí o dôležitosti osobného vzťahu s Ježišom, čo je veľmi pravdivé. Ale predovšetkým prostredníctvom Eucharistie sa môžeme skutočne dôverne stretnúť s Osobou Ježiša. Benedikt XVI raz poukázal na túto súvislosť: „Dnes je potrebné znovu objaviť, že Ježiš Kristus nie je len súkromným presvedčením alebo abstraktnou myšlienkou, ale skutočnou osobou, ktorej začlenenie sa do ľudských dejín je schopné obnoviť život každého muža a ženy. Eucharistia ako prameň a vrchol života a poslania Cirkvi sa teda musí pretaviť do spirituality, do života žitého „podľa Ducha““ ( Sacramentum Caritatis ).

5) Dáva život: Eucharistia podľa Katechizmu „zachováva, zveľaďuje a obnovuje život v milosti prijatý v krste“ (KKC 1392). Inými slovami, prijímanie Eucharistie zvyšuje život milosti už prítomný v nás. 

6) Jednota s Kristovým telom: Keďže sme skrze Eucharistiu užšie zjednotení s Kristom, sme preto užšie zjednotení aj so všetkými ostatnými ľuďmi, ktorí prijímajú Eucharistiu! Inými slovami, Eucharistia je ako lepidlo, ktoré nás spája s Ježišom a všetkými našimi bratmi a sestrami v Cirkvi.

7) Zaväzuje nás k chudobným: Slová sv. Jána Zlatoústeho zahanbujú tých z nás, ktorí odchádzajú od eucharistického stola bez toho, aby sa starali o Krista v chudobných: „Okúsili ste Krv Pánovu, no nepoznáte svojho brata. Zneuctíte tento stôl, keď neusúdite, že je hoden zdieľať vaše jedlo, niekoho, koho uznal za hodného zúčastniť sa tohto jedla. Boh ťa oslobodil od všetkých tvojich hriechov a pozval ťa sem, ale nestal si sa milosrdnejším.“

8) Duchovná útecha: Sväté prijímanie je predzvesťou nebeských radostí, takže v nás môže vyvolať radosť, keď zažijeme skutočnú jednotu s Bohom. Ak sa cítime ubití ťažkosťami života, môžeme prísť k Eucharistii, nášmu prameňu radosti, a prosiť Pána, aby nás naplnil svojou útechou a pokojom.

9) Nastolenie mieru: Na synode o Eucharistii v roku 2005 biskupi diskutovali o tom, ako prijímanie Eucharistie vo vojnou zničených oblastiach premenilo Boží ľud a dalo mu impulz hľadať mier: „Vďaka eucharistickým sláveniam sa národy zapojené do konfliktu mohli zhromaždiť okolo Božieho slova, vypočuť si jeho prorocké posolstvo o zmierení cez bezodplatné odpustenie a získať milosť obrátenia, ktorá im umožňuje mať podiel na tom istom chlebe a kalichu. ( Návrh 49 )

10) Poskytuje ústredný bod pre náš život: Ak by sme skutočne pochopili hlbokú podstatu Eucharistie, začali by sme svoj život sústreďovať okolo svätého prijímania. Nič dôležitejšie sa v našom živote nemôže stať. Nie futbalové zápasy, stretnutia či pikniky. Nie je nič dôležitejšie ako naše týždenné stretnutie na prijatie lieku Lekára duší, Ježiša.

Všetky tieto úžasné efekty a ešte viac môžete mať na každej svätej omši. Ale pamätajte, že vaša povaha pri prijímaní Eucharistie môže určiť, ako ste otvorení mocným účinkom. 

,,Buď preto úctivý, sústredený a pros Boha, aby ti dal mocou Eucharistie všetky milosti, ktoré práve teraz potrebuješ vo svojom živote.´´

ZDROJ: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2022/01/desat-uzasnych-faktov-o-sile-eucharistie.html

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

FACEBOOK DLHODOBO BLOKUJE NÁŠ OBSAH A ŽIVÉ VYSIELANIA. NAŠE VYSIELANIA MÔŽETE AJ NAĎALEJ SLEDOVAŤ NA NAŠEJ STRÁNKE A YOUTUBE KANÁLI. PRIDAJTE SA TIEŽ DO NAŠEJ SKUPINY NA TELEGRAME AK CHCETE ZOSTAŤ PRAVIDELNE INFORMOVANÍ, ALEBO SA PRIHLÁSTE NA ODBER NOVINIEK EMAILOM.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás