Súčasťou iniciatívy Slovenský dohovor za rodinu je aj petícia. Veľmi nám pomôže ak si petičný hárok stiahnete a aj keď len čiastočne vyplnený nám ho zašlete na adresu: Ing. Mgr. PhDr. PAVOL VILČEK, Žakovce 30, PSČ: 059 73. Petičný hárok si stiahnete na odkaze nižšie. Keďže táto petícia je adresovaná Národnej rade SR, nie je možné ju podpisovať elektronicky, lebo v takomto prípade zákon vyžaduje overiteľný podpis.

Petičný hárok Slovenský dohovor za rodinu

 

Ak vás zaujíma samotný text Istanbulského dohovoru, môžete si ho prečítať aj so zvýraznenými nebezpečnými pasážami na odkaze nižšie

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu