Vyhlásenie Iniciatívy „Slovenský dohovor za rodinu“

Vyhlásenie Iniciatívy Slovenský dohovor za rodinu!

 

My, občania Slovenskej republiky,  podporujeme odstraňovanie násilia na ženách bez diskriminácie obetí a preto žiadame zástupcov vlády Slovenskej republiky, aby na základe, ústavnou väčšinou odsúhlaseného Uznesenia Národnej rady SR zo dňa 29.3.2019,   oznámili Rade Európy, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru a tak „vzali späť“ podpis zástupcu Slovenskej republiky pod diskriminačným a rodovo-ideologickým Istanbulským dohovorom.

Každá obeť násilia si zaslúži rovnakú ochranu ! Odmietame však rodovú ideológiu, ktorú chce vnútiť Istanbulský dohovor aj do škôl. Nikto nemá právo experimentovať na našich deťoch.

A preto odmietame nasledovné články ID:

–    odmietame,  aby sa naše deti na všetkých stupňoch škôl učili tzv. „nestereotypným “ rolám a odmietame snahu vykoreniť tzv. „stereotypné “ roly

–      odmietame, aby Výbor GREVIO založený Istanbulským dohovorom dostal právo vykladať čo bude „ stereotyp “,

–      odmietame zavádzanie tzv. „ rodovej identity “ nezávislej od pohlavia do legislatívy Slovenskej republiky.

–     odmietame cieľ Dohovoru: odstraňovať tradície založené na stereotypných rolách mužov a žien.

Odmietame, aby Istanbulský dohovor alebo štát zasahoval do našich rodín  a  do výchovy našich detí.  To  ako si muž a  žena budú deliť úlohy v rodine je na ich rozhodnutí.

Viac ako 340 lekárov, psychológov, sociológov  a  ďalších slovenských odborníkov  odmieta zavádzanie „rodového scitlivovania“ detí do škôl. Experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa je neprípustné !

Žiadame zástupcov vlády Slovenskej republiky, aby dohliadli na to, aby neboli organizácie pomáhajúce týraným ženám diskriminované len preto,  lebo povedia svoj názor na Istanbulský dohovor,  ako sa to deje v súčasnosti.        Sme presvedčení, že všetky obete násilia a  týrania vrátane týraných žien si zaslúžia, aby im štát reálne pomáhal a nemíňal finančné prostriedky na zbytočné kampane za prijatie rodovo-ideologického Istanbulského dohovoru.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás