Veľký škandál MILOSRDENSTVA alebo nedeľa Božieho MILOSRDENSTVA

Prisľúbenia Pána Ježiša na sviatok milosrdenstva ktoré dal cez svätú Faustínu:

Milosť úplného odpustenia vín a trestov za hriechy!

V ten deň sú otvorené všetky pramene cez ktoré nám plynú milosti!

  • Ako dosiahnuť tieto veľké milosti?

Na sviatok milosrdenstva treba pristúpiť k svätému prijímaniu. Spoveď nemusí byť v ten deň, je však dôležité byť v stave milosti posväcujúcej! Zrieknuť sa hriechu, nebyť k nemu pripútaný! Dôverovať Bohu / modlitba plná dôvery: Boh ma miluje a vie, čo je pre mňa dobré. Vykonať jeden skutok milosrdenstva z lásky k Bohu, môže to byť aj slovo alebo modlitba! Milosrdenstvo je škandál. Hoci by sme ho sami očakávali, nedáme naň právo iným ľuďom. Dokonca sa už ani nepýtame prečo milosrdenstvo, ale „prečo tomu darebákovi“ a „prečo zadarmo.“

🩸V tejto súvislosti si spomínam na evanjeliový príbeh, ktorý bol dlhé roky vyškrtnutý zo Svätého písma. Dôvodom bolo pohoršenie vtedajších kresťanov nad postojom Ježiša, ktorý sa tam opisuje. Text zaradili do kánonu až v 4. storočí.

💧Čo tak veľmi pohoršilo? Rozprávanie o stretnutí Ježiša so ženou pristihnutou pri cudzoložstve (pozri Jn 8, 1-11). Dokonca aj dnes sa búrime.

🩸V staroveku tento škandál milosrdenstva viedol k „cenzúre“ Písma. Cudzoložstvo bolo vo vtedajšej spoločnosti neodpustiteľným hriechom. Cirkev prvých storočí rozlišovala tri prípady udeľovania „doživotného“ trestu: zapretie viery, vražda a cudzoložstvo. No v príbehu vidíme, ako Ježiš dáva rozhrešenie žene, ktorá niesla v očiach ľudí „neodpustiteľnú“ vinu. Farizeji a zákonníci, vediac, čo si v súlade so zákonom spravodlivo zaslúži, sa ju chystali ukameňovať. Chceli takto Ježiša vyskúšať: bude odporovať Mojžišovmu zákonu alebo odobrí určený trest?

💧Kým hovorili, on sa zohol a prstom písal po zemi. Svätý Augustín tvrdí, že Kristus písal len jedno slovo: „Cudzoložstvo.“ Cez chrám vial vietor a toto slovo zmazal. Vietor je symbolom Ducha Svätého, ktorého apoštoli prijali spolu s príkazom: „Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené“ (Jn 20, 23). Aká to len musela byť pre ženu skúsenosť, keď videla, ako sa jej hriech počas tohto stretnutia stráca, mizne a ako po ňom nezostáva ani najmenšia stopa. To je skúsenosť každého kresťana: priznanie vlastných hriechov sa nerovná obvineniu, ale oslobodeniu skrze nekonečné milosrdenstvo Boha, ktorý ,,rozhadzuje“ milosť a poskytuje útočisko všetkým.

🩸Keď v súčasnosti hovoríme o Božom milosrdenstve, nesmieme zabudnúť na ,,veľký škandál milosrdenstva,“ ktorý je dnes známy ako ,,Nedeľa Božieho milosrdenstva.“

💧Sprievodcom Božím milosrdenstvom je sv. Faustína, ktorá si tento sviatok ,,nevymyslela.“ Kristus na ňom opakovane trval. V Denníčku ho spomenul štrnásťkrát. A prečo ho spomína toľkokrát? Otec Rozycki vysvetľuje:

,,V tento deň sa otvárajú hĺbky Ježišovej štedrosti, aby sa vylievali na duše. Nič si nenechá. Sú to milosti každého druhu a každého stupňa – aj tie, o ktorých sme ani nepočuli. Táto štedrosť je… motív, aby sme s veľkou a neobmedzenou dôverou vzývali Božie milosrdenstvo o všetky dary milosti, ktoré náš Pán chce v túto nedeľu rozhadzovať.“

🩸Aby sme prijali túto „mimoriadnu hojnosť milostí“, pokračuje otec Rozycki, musíme „pristúpiť k jeho milosrdenstvu s čo najväčšou dôverou.“

💧Sám Ježiš sv. Faustíne povedal:

„Dušiam, ktoré dôverujú môjmu milosrdenstvu, túžim udeliť nepochopiteľné milosti.“ (Denníček, 687)

🩸Milosti každého druhu a každého stupňa?… nepochopiteľné milosti? Myslí to vážne?

💧Boh chce rozhadzovať milosť, je totiž škandalózne milosrdný, pamätáte? A preto, keď sa dnes zúčastníte na tomto sviatku, prineste so sebou v srdci všetky svoje úmysly, potreby, túžby, svojich drahých. Proste Boha, aby vás viac naplnil sebou samým, aby uzdravil to, čo je vo vás zranené, aby urobil všetko, čo chce vo svojej láske pre vás urobiť – a proste, aby vám pomohol pochopiť, že ,,z najhlbšieho vnútra Božieho tajomstva vytryskla a bez prestania prúdi veľká rieka milosrdenstva.“ (Misericordiae vultus 25, pápež František)

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Mária Lipták – Rytier Nepoškvrnenej ⚔️💙

Zdroje:

– 7 tajomstiev Božieho milosrdenstva/Vinny Flynn

– Škandál milosrdenstva/Gregorz Ryś

Veľký škandál MILOSRDENSTVA alebo nedeľa Božieho MILOSRDENSTVA 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás