SVÄTÝ JOZEF – vzor úplného zasvätenia sa Panne Márii

⚜️ V stredoveku vzniklo veľa legiend o rytieroch, ktorí cestovali do ďalekých krajín, aby hrdinsky hľadali svätý grál, kalich, v ktorom bola Ježišova krv pri poslednej večeri. Rytieri hľadajúci v legendách svätý grál verili, že ak sa napijú z toho kalicha, získajú večný život. Akokoľvek bolo ich dobrodružné ťaženie dobre mienené, podnikli ho zbytočne. Lebo všetci katolíci v stave milosti, ktorí pri svätej omši prijímajú telo Kristovo, majú záruku večného života, aj keď nepijú z kalicha.

⚜️ Úsilie stredovekých rytierov však bolo márne aj z iného dôvodu: aby našli pravý kalich vzácnej krvi nášho Pána, stačilo sa pozrieť na svätého Jozefa, prvého a najväčšieho rytiera Panny Márie! On nás učí, že svätým grálom, ktorý hľadá každý kresťanský rytier, je Panna Mária! Na rozdiel od kalicha, Máriu ako svätý grál možno ľahko nájsť. Tí, čo ju hľadajú nájdu Ježiša, nájdu katolícku vieru a jej najväčší poklad, Eucharistiu. A tí, čo nájdu svätého Jozefa, nájdu Máriu a spásonosné tajomstvo svätej omše.

⚜️ Svätý Jozef je prvý človek, ktorý sa úplne zasvätil preblahoslavenej Panne Márii. Keby sme sa spýtali Panny Márie, ktorý jeden človek v celom kresťanskom svete ju najviac miloval, bol jej najoddanejší a verne jej slúžil, nepochybne by ukázala na svätého Jozefa.

⚜️ Práve on je vzor úplného zasvätenia sa Márii. Dávno predtým, ako Ježiš na Kalvárii prikázal všetkým svojim učeníkom, aby prijali Máriu do svojich sŕdc a domovov (porov. In 19, 26-27), už Máriu do svojho srdca a domova prijal svätý Jozef. Ona je jeho srdce, ona je jeho domov. Všetko, čo urobil, vykonal pre Ježiša a Máriu; pre Ježiša a Máriu žil a zomieral tak, ako skutočný rytier.

⚜️ Svätý Jozef je prototypom, vzorom a modelom mariánskeho zasvätenia, ktoré šírili svätí po stáročia – napríklad svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu alebo svätý Maximilián Mária Kolbe.

⚜️ Program mariánskeho zasvätenia sa svätého Ľudovíta z Montfortu vedie ľudí k tomu, aby slúžili Ježišovi a Márii ako otroci. Bežne sa označuje ako: Úplné zasvätenie sa Preblahoslavenej Panne Márii. Kniha svätého Ľudovíta z Montfortu s názvom O pravej úcte k Panne Márii je teologickým veľdielom. Môžete mi veriť, ide o najlepšiu z kníh o našej Matke. Z tejto formy mariánskeho zasvätenia si svätý Ján Pavol II. zvolil heslo pre svoj pontifikát: Totus Tuus, čo znamená ,,celý tvoj.“ Metóda svätého Maximiliána Kolbeho im radí stať sa vlastníctvom Márie. Počas svojho života založil hnutie Militia Immaculatae (Ritierstvo Nepoškvrnenej), a priniesol tak výnimočnú cestu zasvätenia našej Bohorodičke. Obe tieto formy sú úžasným spôsobom, ako opísať jeden základný rozmer mariánskeho zasvätenia: Buď druhým Jozefom pre Máriu.

⚜️ Srdce všetkých veľkých mariánskych hnutí [Militia Immaculatae – t.j. Rytierstvo Nepoškvrnenej, Máriina légia, Svetový apoštolát Fatimy, Bojovníci Márie a mnohé iné] tvorí mariánske rytierstvo, pretože stať sa Mariiným rytierom znamená vykročiť na cestu svätosti. Každý vrátane žien a detí môže byť duchovným rytierom Panny Márie. Rytier je šľachetný, galantný, odvážny v boji a ujíma sa slabých.

⚜️ Svätý Jozef, ktorý je najrytierskejší zo všetkých kresťanov, učí aj nás, ako sa s láskyplnou úctou skláňa pred Máriou, pred jej ženským pôvabom a krásou, ba jeho poslaním je, aby sa všetky srdcia sklonili pred ňou v láske. Z tohto dôvodu je prvý a najväčší rytier Kráľovnej neba. A aj v nebi pokračuje v hľadaní duší, aby ich priviedol k Ježišovi skrze Máriu.

⚜️ Náš duchovný otec:

▪️chce nájsť také duše, ktoré sú ochotné stať sa rytiermi svätej Kráľovnej,
▪️chce vychovávať láskyplných obrancov a hrdinských bojovníkov Ježiša, Márie a katolíckej viery,
▪️chce mužov, ženy, deti, kňazov a rehoľníčky, ktoré budú slúžiť Márii a privádzať druhých do nebeského kráľovstva.

⚜️ Dnes sú potrebné statočné duše, ktoré sa horlivo usilujú priblížiť druhých k prameňu večného života.

K Ježišovi skrze Máriu a svätého Jozefa!

Spracoval: Mikuláš Lipták – Rytier Nepoškvrnenej

Obrázok: Mikuláš Lipták

Zdroje: Zasvätenie sa svätému Jozefovi; Pod ochranným plášťom Márie/D.H.Calloway

Knihu

KNIHU : Zasvätenie sa svätému Jozefovi SI MÔŽETE PRIAMO OD VYDAVATEĽA ZACHEJ ZAKÚPIŤ TU

zasvätenie sv. jozefovi

KNIHU : Pod ochranným plášťom Márie SI MÔŽETE PRIAMO OD VYDAVATEĽA ZACHEJ ZAKÚPIŤ TU

SVÄTÝ JOZEF - vzor úplného zasvätenia sa Panne Márii 1

NESTOJÍ ZA NAMI ŽIADEN INVESTOR ČI SPONZOR. AJ TENTO DOKUMENT MOHOL VZNIKNÚŤ IBA VĎAKA VÁM ❤️❤️❤️ ĎAKUJEME VÁM

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás