Slovenský dohovor za rodinu sa stretol s Konferenciou biskupov Slovenska

Dňa 22.11.2018 sa stretli v Šaštíne zástupcovia Slovenského dohovoru za rodinu so slovenskými biskupmi na 91. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska. Slovenský dohovor za rodinu zastupovali predstavený Inštitútu Krista Veľkňaza o. Marián Kuffa, prof. Jozef Mikloško, diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity Ing. Pavol Vilček a koordinátor SDZR Erik Zbiňovský. Slovenskí biskupi sa oboznámili s viac ako ročnou činnosťou SDZR. Dozvedeli sa o prijatí dokumentu Slovenského dohovoru za rodinu   obsahujúceho najlepšie texty našej Ústavy a  zákona o rodine, ktoré sú v kontradikcii s ustanoveniami Istanbulského dohovoru.

Zástupcovia SDZR informovali, že prednášky Slovenského dohovoru za rodinu navštívilo doteraz v 32 mestách a obciach na Slovensku viac ako 30.000 ľudí. O Istanbulskom dohovore prednášajú právnici, lekári, sociálni pracovníci a kňazi, ktorí sa starajú o týrané ženy. Každý mesiac pribúdajú ďalšie mestá.

Po prednáškach nasleduje sv. omša a po sv. omši ružencový pochod k štátnej inštitúcii, na konci ktorého sa prečíta Vyhlásenie Slovenského dohovoru za rodinu, v ktorom sa žiada, aby vláda vzala podpis pod Istanbulským dohovorom späť, t. j. aby oznámila Rade Európy, že Slovenská republika nehodlá byť zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru.

Po prednáškach ľudia podpisujú petíciu proti Istanbulskému dohovoru. Petíciu doposiaľ podpísalo viac ako 60.000 ľudí.

Účastníci prednášok si odnášajú, DVD s prednáškami / rozdali sme asi 10000 kusov / a leták so zasväcujúcou modlitbou k Panne Márii Fatimskej s citátom vizionárky Lucie: „ Posledný zápas medzi Bohom a diablom bude o rodinu“ spolu s príkladmi ohrození gender ideológiou / rozdali sme asi 40 000 výtlačkov /.

Stránka www.slovenskydohovorzarodinu.sk uverejňuje videá, články a šíri petíciu. Dve videá z prednášok kňaza Mariána Kuffu k Istanbulskému dohovoru sa dostali medzi top 15 videí roka na portále www.youtube.com.

Ružencové pochody s čítaním vyhlásenia pokračujú vo viac ako 20 slovenských mestách každý piatok, čo spája rodiny a ukazuje vytrvalosť. Od jesene 2017 sa každý piatok stretávajú pri modlitbe bolestného ruženca na pochodoch a v kostoloch už takmer 3 tisícky veriacich.

Naša iniciatíva má aj medzinárodný rozmer. Stretnutí SDZR sa zúčastňujú aj dve české občianske združenia vystupujúce proti prijatiu ID v Českej republike.  Zorganizovali sme medzinárodné stretnutie zástupcov 6 krajín na tému gender ideológie a Istanbulského dohovoru. Stretnutia sa zúčastnili okrem iných aj predseda parlamentného výboru pre rodinu Poľského sejmu Piotr Uščinski, známy poľský kresťanský publicista Tomáš Terlikowski a aj poradca Litovského prezidenta Ramunas Aušrotas. Podujatie svojou účasťou podporili aj o. arcibiskup Babjak a o. biskup Sečka.

Zástupcovia SDZR poďakovali o.biskupom za požehnanie v ďalšej činnosti a poprosili aj o usmernenie, čo niektorí z nich aj urobili. Po ukončení zasadnutia sa zástupcovia SDZR zúčastnili na spoločnej sv. omši. Na konci sv. omše sme si mohli spoločne s našimi biskupmi symbolicky zaspievať pieseň „ Mária ochrana „ ,,ktorá je hymnou našej iniciatívy. Po sv.omši nás otcovia biskupi pozvali na večeru. Po nej sme zostali s nimi v dlhom a veľmi srdečnom rozhovore. Zvlášť chceme poďakovať predsedovi KBS mons.Stanislavovi Zvolenskému, ktorý sa nám na záver osobitne venoval.

Za SDZR Erik Zbiňovský

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás