SEXUÁLNA REVOLÚCIA, POTRATOVÁ TABLETKA vs. KONEČNÉ VÍŤAZSTVO ŽENY ODETEJ SLNKOM

🌅 ,,V časoch najnebezpečnejších heréz sa zjavuje Panna Mária, schádza znova na zem, osvecuje Cirkev novým jasom viery a je skutočne Ženou odetou slnkom,“ páter Dolindo Ruotolo.

👯 Čo je najväčšou herézou súčasných čias? Zdá sa, že v dnešnej dobe sa najpopulárnejšie bludy objavujú v náuke morálnej, najmä tej, ktorá sa týka sexuality. Uvoľnenosť mravov už desaťročia preniká aj do Cirkvi, o čom v máji 2019 písal Benedik XVI. nasledovné: ,,V rôznych kňazských seminároch sa vytvárali homosexuálne kluby, ktoré fungovali viac či menej otvorene a ktoré jasne menili atmosféru.“ Benedikt podal aj príklad seminára, kde rektor púšťal seminaristom pornografický film údajne preto, aby ich urobil imúnnymi pred vplyvom sveta. Sú to tak závažné skutočnosti, ktoré by mali byť výstražným signálom. A nielen to. V Cirkvi dochádza aj k podporovaniu neviazanosti zo strany duchovenstva a teológov (obvykle ospravedlňované milosrdenstvom). To v podstate otvára cestu prijatia zvráteností v každom smere.

🌍 Prečo k takýmto praktikám v Cirkvi dochádza? Pre plné pochopenie súvislostí sa musíme vrátiť do roku 1968. V tomto roku sa začali výtržnosti na uliciach Paríža i Ríma, ako aj v iných európskych mestách. Ukázalo sa, že hlavným dôvodom nepokojov sú spoločenské zmeny, ktorých dôsledkom bola tzv. ,,sexuálna revolúcia.“ Nestali by sa, keby sa niekoľko rokov predtým nezačali predávať hormonálne antikoncepčné tabletky. Ich rozšírenie umožnilo oddeliť sex od plodnosti, čím sa zlikvidovala zodpovednosť za druhú osobu.

📖 A práve v roku 1968 vydal Pavol VI. encykliku ,,Humanae vitae,“ ktorá sa stala svetlom tých čias. Dotýkala sa rôznych tém spojených s ľudskou sexualitou, ale pre mnohých ľudí to bol iba dokument o tabletke. Mnohí sa spoliehali na to, že Svätý Otec povolí jej používanie. Chcela to dokonca väčšina členov komisie, ktorú Pavol VI. sám povolal preskúmať túto záležitosť. V dôležitom okamihu behu dejín prichádza ,,žena odetá slnkom.“ ,,Vždy v čase herézy prichádza s pomocou Panna Mária,“ zdôrazňoval Páter Dolindo. Aj tentokrát prišla, so svojim najmilším synom arcibiskupom Karolom Wojtylom, ktorý sa nemohol zúčastniť zasadnutí komisie, pretože v tom čase nedostal od vlády cestovný pas. A tak z poverenia Pavla VI. vytvára arcibiskup Wojtyla ďalšiu komisiu, ktorá skúma túto otázku a pápežovi odosiela svoje závery, kde v otázke antikoncepcie zaujíma také isté stanovisko, aké predstavil vo svojej encyklike pápež. V nej Svätý Otec jednoznačne tvrdí: ,,Vonkoncom treba zavrhnúť ako oprávnený spôsob určenia počtu detí priame prerušenie tehotenstva už začatého procesu plodenia a najmä priamy potrat, hoci vykonaný z terapeutických dôvodov.“ Ďalej Pavol VI. v encyklike varuje pred dôsledkami užívania antikoncepcie v súvislosti s úpadkom morálky mládeže, zľahčovaním manželskej nevery, stratou úcty k ženám a pod.

⏳ Ako vieme, o desať rokov neskôr sa práve Karol Wojtyla, a nie niektorý z hierarchov, ktorí odmietali encykliku o rodine, stal hlavou Cirkvi. Krátko potom, v roku 1981, v apoštolskej exhortácii ,,Familiaris consortio“ Ján Pavol II. potvrdil náuku Pavla VI. Samozrejme, ani pontifikát Jána Pavla II. nezastavil spoločenské zmeny inciované v roku 1968. Pre mnohých ľudí však boli šancou, aby usporiadali život iným spôsobom, než ako ohlasujú ideológovia sexuálnej revolúcie.

💙 Príkladov boja Ženy s ničivou herézou je pritom v histórii ľudstva omnoho viac. Tak ako v 60. rokoch málokto vedel o tom, že kdesi za železnou oponou jeden biskup o čomsi diskutuje s teológmi, tak aj teraz určite klíči úplné víťazstvo, ktoré sa vďaka Márii, pohrome všetkých heréz, stane viditeľným vo svojom čase. Ona [Mária] to prostredníctvom talianskeho kňaza Stefana Gobbiho zjavuje svetu: ,,Môj nepriateľ sa bude jedného dňa domnievať, že už slávi plné víťazstvo nad svetom, nad Cirkvou a nad dušami. Až vtedy zasiahnem ja – hrozne a víťazne… Čo sa teraz pripravuje, je niečo tak veľké, že sa nikdy nič také nestalo od stvorenia sveta – preto to bolo vo Svätom písme predpovedané. Už tam bol predpovedaný hrozný zápas medzi mnou ,Ženou odetou slnkom‘ a červeným drakom – satanom… Predovšetkým bolo predpovedané moje úplné víťazstvo.“ (Modrá kniha, 18. októbra 1975)

Ⓜ️ Páter Dolindo v tejto súvislosti píše nasledovné: ,,Mária v čase veľkej apostázy nanovo porodí Ježiša Krista v dušiach a ohlási kráľovstvo jeho triumfujúcej lásky. Celé ľudstvo uvidí Ženu, Paniu, Kráľovnú odetú slnkom, Božím Slnkom, ktoré sa v nej stalo telom… Bude aj drak, ale definitívne vrhnutý pod jej nohy. Čas a budúce veky budú ako podnožka jej slávy…“ (s. 371 Apokalipsa ks. Dolindo, z poľského originálu)

🌄 Dejiny ľudstva tak uzavrú kruh: začali sa v Edene od ženy a draka, ktorý nad ňou zvíťazil, a ukončí ich Mária a ňou porazený drak.

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Mária Lipták – Rytier Nepoškvrnenej ⚔️💙

Zdroje:

▪️Apokalypsa podľa pátra Dolinda/Jakub Jalowiczor – knihu si môžete zakúpiť na tomto odkaze: https://www.zachej.sk/produkt/37309/apokalypsa-podla-patra-dolinda/

▪️ Modrá kniha/Stefano Gobbi – knihu si môžete stiahnuť alebo kúpiť na tomto odkaze: http://mkh.sk/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás