Prijmi dar uzdravenia a ži pravú vieru 1. ČASŤ (DOMINIK CHMIELEWSKI)

Čo znamená žiť život v plnosti? Prečo je potrebné a našej duši prospešné venovať Bohu viac nášho času? Je možné žiť nebo už tu na zemi? 

Ježiš nám prišiel dať život, život v plnosti…

Prijmime toto slovo. Ježiš nám dal život. Žijeme v časoch, ktoré si vyžadujú pevný vzťah s Ježišom. Panna Mária nás skrze zjavenia vo Fatime prosí o každodennú modlitbu ruženca a  prosí o pôst. Prečo? Pretože diabol je veľmi silný… Prosí aby sme sa sústredili na Božie slová, aby sme žili každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst a nie slovami, ktoré počujeme v masmédiách, na internete… 

Zlo, temnota a diabolský plán sa začína zmocňovať našej planéty. Posledné roky vzrástli počty samovrážd, domáceho násilia, rozvodov… Pretože ľudia nepoznajú Božiu lásku a nepočúvajú Božie slová. 

Dnešná doba je iná, neplatí to čo v minulosti. Ak sa pomodlíme ráno a večer, alebo pár desiatkov ruženca, pôjdeme na svätú omšu… Toto všetko je minimu, ktoré môžeme spraviť. Na dnešné zlo to jednoducho nebude stačiť. Veľmi veľa ľudí trpí úzkosťami, veľa ľudí je nešťastných v manželstve, trpia depresiami… Toto všetko je len začiatok. Bude ešte horšie, pretože diabol bude chcieť získať čo najviac duší. Ak nebude v našom živote na prvom mieste Ježiš, nemáme šancu uspieť. Drahé deti, musíte pochopiť, že buď sa rozhodnete pre Ježiša, ktorého postavíte na prvé miesto vo svojom živote, alebo prehráš boj so svojím životom. Príde zlodej aby ukradol to čo je najkrajšie v tvojom živote, aby ťa zabil a zničil… a Ježiš prichádza aby ti dal život, život v plnosti. To neznamená že budeš mať veľa peňazí, obrovský dom, niekoľko áut… Život v plnosti znamená žiť nebo už tu na zemi. Ježiš neprišiel len preto aby sme po smrti mohli ísť do neba, Ježiš prišiel aby učinil nebo na zemi v ľuďoch, ktorí sa nazývajú kresťania. Nebo nie je len atmosféra šťastia. Nebo to je Ježiš Kristus v nás. Toto všetko nebude možné ak Ježiša nepostavíme na prvé miesto v našich životoch. Nesťažujme sa na to, že sa nám rozpadáva život a pritom celé dni presedíme pred televízorom, počítačom, máme čas na všetko ale zabúdame na čas s Bohom. Nejde o to aby sme celé dni kľačali v kostoloch. Ide o to, že On nás stvoril k tomu aby sme boli Jeho príbytkom 24 hodín denne a milovali Ho celým srdcom, zo všetkých síl, celou dušou a všetkou svojou mocou. Láska je čas, ktorý dávam tomu koho milujem. Čím viac milujem, tým viac dávam zo svojho času. Tak nehovorme, že ho milujeme ak si nenachádzame čas na Neho. Ak sa spätne pozrieme sa svoj deň… Koľko času sme dali sociálnym médiám, kamarátom, nepodstatným veciam? Koľko času sme dali Bohu? Jemu sa dostalo to čo zvýšilo. Boh, ktorého nadovšetko miluješ dostal zvyšky tvojho času pred spánkom…

UVERME V LÁSKU KTORÚ MÁ BOH K NÁM

Ježiš prišiel aby zmenil náš život. Ak Ho budeme milovať celým srdcom, celou mysľou a celou silou, budeme žiť nebo tu na zemi. ,,A my sme spoznali a uverili sme láske akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. (1Jn 4:16) 

Satan je otcom klamstva. Raz počas exorcizmu doslova vysyčal tieto slová: ,,Ak by ste uverili čo len 1% Jeho lásky, ja by som bol zničený.”

Ak niekto prichádza s problémami, nie je v ľudských silách ho zázračne vyliečiť. Ak niekto prichádza a žiada o pomoc, modli sa za to aby sa priblížil k Bohu, aby mu jeho stretnutie s Bohom zmenilo život a uzdravilo ho. 

Zlodej prichádza na to aby kradol, no ak je v nás Boh, zlo nemá šancu. Pretože láska je najväčší exorcizmus. A Boh je láska. 

V jednej situácií sa na konci omše objavila jedna žena. Na prvý pohľad bolo vidieť, že je posadnutá. Zakričala diabolským hlasom: ,,Čo si mi to spravil!?” Nasledovala sprcha rôznych nadávok. Keď sa priblížil kňaz, začala demolovať veci. Niekoľko ľudí ju držalo. Boli jej povedané slová o tom ako veľmi ju Boh miluje. ,,Si milované božie dieťa, Boh ťa neodsudzuje, ponor sa do Jeho lásky.” Démon cez ňu hovoril a odmietal. Po chvíľke keď jej bolo s obrovskou vierou a súcitom rozprávané Božie slovo sa z jej úst sa začali ozývať tiché slová: ,,Ježiš milujem ťa…” Démon sa bránil no nevydržal to a opustil ju. Žena vošla do objatia k Ježišovi a začala veľmi plakať. Toto robí Ježišova láska.

Úlohou kňaza je naučiť ľudí, že ak dovolia preniknúť Ježišovej láske, ak všetko dajú bokom a budú Ho neustále hľadať a milovať celým srdcom, tak On má moc ťa uzdraviť a oslobodiť. 

Nemodlime sa len tak povrchne,  modlime sa srdcom a prijímajme jeho lásku.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás