Pobožnosti prvých sobôt ako odčinenie za hriechy proti NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU Panny Márie

Boh nechce naše odsúdenie. Túži po tom, aby sme sa obrátili a žili skutočný život. Preto Ježiš v Pontevedre žiadal o ustanovenie pobožnosti prvých sobôt ako odčinenie za hriechy proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Zároveň vysvetlil, prečo sa požaduje práve päť sobôt: „Ide o päť urážok a zneuctení, ktorými sa uráža Nepoškvrnené Srdce Panny Márie.“

☝️ Existujú totiž hriechy, ktoré vážne zraňujú Máriino Nepoškvrnené Srdce a zarmucujú Boha. Toto zobrazujú tŕne obklopujúce Nepoškvrnené Srdce. Ježiš ich vymenoval: urážky proti nepoškvrnenému počatiu Panny Márie; proti jej panenstvu; proti jej božskému materstvu; urážky, ktorými sa snažíme vštepiť do sŕdc detí ľahostajnosť, pohŕdanie a dokonca nenávisť k Márii; a rúhania, ktoré ju urážajú vo svätých obrazoch. Ježiš žiadal o pobožnosť prvých sobôt, aby sme odčinili hriechy, ktoré našu Matku bolia, a tak jej priniesli útechu. Čím viac bolesti je v jej Nepoškvrnenom Srdci, tým väčšie musí byť odčinenie. Musí byť viac zadosťučinenia než hriechov, pretože potom v Máriinom srdci radosť prevýši jej utrpenie.

💙 Ten, kto miluje Máriu, nech si kľakne, modlí sa a koná pokánie, aby vynahradil za jej utrpenie:

▪️ Nech sa snaží zadosťučiniť za hriešne postoje tých, ktorí žijú okolo neho: pre zlo páchané hriešnikmi a pre ľahostajnosť množstva veriacich – za to, že nemilujú.

▪️Nech koná odčinenie za rúhania, ktoré počuje okolo seba, za výsmech v časopisoch, za zneužívanie Máriinho mena na vyvolanie senzácie na internete.

▪️Nech starostlivo skúma svoje srdce a pýta sa, či on, ktorý odčiňuje hriechy iných, zároveň sám nespôsobuje bolesť srdcu svojej nebeskej Matky…

🙏 Tu by sme mohli začať naše spytovanie svedomia, pretože jestvuje množstvo hriechov, ktorými Máriu urážame. Nasledujúce spytovanie svedomia nekladie všetky otázky týkajúce sa hriechov proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ale je malým pokusom o zhodnotenie nášho vzťahu s najsvätejšou Matkou. Môže nám pomôcť viac ju milovať.

podporte nás sdzr

Spýtajme sa svojho srdca na uvedené hriechy, ktoré vymenoval Spasiteľ v zjavení sestre Lucii:

💥 Hriechy proti nepoškvrnenému počatiu

→ Chválim Boha vo svojich modlitbách za Nepoškvrnené počatie? Modlím sa k Márii pod týmto titulom?

→ Je Mária Nepoškvrnená mojím vzorom v snahe o svätosť?

→ Pre zložené sľuby, prísahy, členstvo v bratstve alebo združení som povinný brániť dogmu o nepoškvrnenom počatí. Plním si svoje záväzky?

→ Rešpektujem každý počatý život? Vnímam ho ako dar od Boha?

→ Som proti antirodinnej politike zameranej na zníženie pôrodnosti?

→ Rešpektujem a milujem svojich rodičov za dar života?

💥 Hriechy proti Máriinmu panenstvu

→ Chválim Boha vo svojich modlitbách za Máriu, vždy Pannu? Modlím sa k nej pod týmto titulom?

→ Je Panna Mária pre mňa vzorom v zaobchádzaní s mojím telom a dušou?

→ Vychovávam svoje deti k úcte voči čistote?

→ Uznávam učenie Cirkvi v súvislosti s predmanželským a mimomanželským pohlavným stykom? Riadim sa podľa jej pokynov?

→ Rešpektujem čistotu, uznávam ju ako čnosť?

→ Som proti tendencii zosmiešňovať panenstvo?

💥 Hriechy proti božskému materstvu

Chválim Pána vo svojich modlitbách za vtelenie Božieho Syna? Modlím sa k Márii pod titulom Bohorodička?

→ Je pre mňa život človeka posvätný? Slúžim svojmu Pánovi vo svojich blížnych?

→ Vnímam materstvo ako Boží dar?

💥 Hriechy proti výchove detí v mariánskej zbožnosti

→ Je pre mňa Mária vzorom vo výchove detí? Obhajujem ju ako vzor rodičovskej výchovy?

→ Snažím sa odovzdať svojim deťom nepopulárne hodnoty ako pokora, služba, poslušnosť a oddanosť Bohu?

→ Podriaďujem výchovu svojich detí úspechu v tomto svete namiesto toho, aby som ich nabádal „zhromažďovať si poklady v nebi“?

→ Vediem svoje deti k láske a úcte k Bohorodičke?

→ Rozprávam sa s nimi o Panne Márii a učím ich, ako ju brániť v prostredí, ktoré sa snaží vštepiť do ich sŕdc ľahostajnosť, pohŕdanie a dokonca nenávisť k Márii?

💥 Hriechy proti mariánskym obrazom

→ Poznám učenie Cirkvi o obrazoch Panny Márie a viem ho obhájiť?

→ Visí v mojom dome obraz Panny Márie? Je pre mňa znamením Máriinej prítomnosti v mojom dome? Pripomína mi povinnosť modliť sa k nej?

→ Záleží mi na mariánskej kaplnke v mojom okolí?

→ Alebo sa hanbím za ľudovú zbožnosť, ktorej sa mnohí vysmievajú?

→ Nevytváram obrazy zobrazujúce Máriu ako predmet obchodu a zisku?

Ⓜ️ Existuje dlhý zoznam hriechov, ktorými Máriu urážame. Cirkev nám ich ukazuje vo svojich oficiálnych dokumentoch, Katechizme Katolíckej cirkvi alebo prostredníctvom fatimského posolstva. Ak chceme skutočne vynahradiť Jej bolesť, musíme začať od seba. Musíme prestať vtláčať tŕne do Jej milujúceho srdca. A predovšetkým musíme si urobiť spytovanie svedomia pohľadom na seba vo svetle toho, čo uráža Nepoškvrnené Srdce Panny Márie. Pomôže nám to v zjednotení s Bohom – podľa Máriinho vzoru.

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Mária Lipták – Rytier Nepoškvrnenej 💙⚔️

Zdroj: Pobožnosť prvých sobôt v mesiaci/ Wincenty Łaszewski

Pobožnosti prvých sobôt ako odčinenie za hriechy proti NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU Panny Márie 1
Pobožnosti prvých sobôt ako odčinenie za hriechy proti NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU Panny Márie 2

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás