Piotr Glas: prichádza rok figovníka – blíži sa apokalypsa? 2. časť

jezis kriz sdzr

Boh je láska. Pán Boh poslal svojho Jednorodeného Syna Ježiša, aby za nás zomrel, a ktorý za nás zomiera – denne za naše hriechy. Aby sme my mohli spočinúť v láske – čiže v Bohu. Nie je to však také jednoduché. To, keď povieme, že milujeme Boha ešte neznamená, že sme a budeme spasení. Ježiš za naše hriechy zomiera, ale zároveň žiada, aby sme za svoje hriechy robili pokánie a tiež, aby sme sa hriechom vyhýbali. Svet bude zachránený skrz Boha, ale aj cez Pannu Máriu. 

V tejto relácii otec Piotr Glas odpovedá na dôležité otázky v živote kresťana: Ako žiť v milosti posväcujúcej? Prečo ľudia už nechcú Boha? Ako vytrvať v pokoji srdca? Prečo dnešné časy vedú k Apokalypse? 

,,Bez toho, aby sme nevytrvali v pokoji srdca, túto dobu neprežijeme. Pokoj v srdci si vytvoríme jedine utvorením miesta v srdci na stretnutie s Bohom.“

ŽIVOT V MILOSTI POSVÄCUJÚCEJ 

Keď vedieme dvojitý život, keď je človek ponorený v pornografii, či iných hriechov nečistoty, vtedy nemôžeme byť v stave milosti posväcujúcej. To je ako keby sme boli nahí v pŕhľave – vchádzame do nej, ale potom sme nahnevaní, že nás páli. Keď nie sme v stave milosti posväcujúcej, je veľmi ťažké modliť sa. Preto často, ak sa ľudia nemodlia, nie sú ani v milosti posväcujúcej. Na to Ježiš hovorí: ,,Neustále vzývajte moje meno.“(milosť posväcujúca, modlitba, vzývanie Ježišovho mena). Občas stačia strelné krátke modlitby ako: Ježiš, milujem ťa! Ježiš, zachráň ma! Ježiš, pomôž mi! Ježiš, chválim ťa! Sú to modlitby priamo z otvoreného srdca, pravdaže musia byť myslené úprimne. Ježiš hovorí, aby sme nemali strach, musíme sa zo všetkých síl pripútať k Jeho ranám a prosiť Božie milosrdenstvo. Je to rozhodnutie každého človeka, a každý človek týmto rozhodnutím, vydá o sebe výrok. Musíme si vybrať čiernu = hriech alebo bielu = pohľad na nebo. Rozhodnutia nás ďalej budú súdiť. Je na nás, či budeme odsúdení pre hriechy, alebo spasení skrz Boha. Satan svoju obeť omotáva ako pavúk, čoraz viac, pavučinami ilúzií. A čoraz viac ich oslepuje, aby neboli verní Bohu v každodennom živote. 

ŽIJEME V ILÚZII 

Satan si obete omotáva ako pavúk a chce, aby sme podľahli ilúziám. Aby sme si vytvorili svet počítačov – svet nereálny. To sa dnes, vďaka kovidu /kázeň je z obdobia počas covidu pozn. redakcie/ deje so sv. omšami. Ľudia sú zničení prenosmi a virtuálnymi stretnutiami vo sv. omšiach, v modlitbách, a je to zneužívané. Celý svet je akoby virtuálny. Už je len málo vecí reálnych. Virtuálny svet nás úplne pohltí, ľudia sa boja. Tu sa ukazuje, že sme omotávaní pavučinou diabla. Mnohým to takto vyhovuje. Je im dobre, že si sv.omšu môžu pozrieť na počítači, či v televízii, nemusia chodiť do kostola. Pri počítači nie je skutočná modlitba. Modlitby vysielané cez obrazovku majú byť prostriedkom v núdzi, len na nejaký čas. Nie je to spôsob na duchovný život. Všetko naše pohodlie nás odlučuje od Pána. 

,,Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte.“ (Mt 23,13)

Cieľom konania Satanových služobníkov, je zvedenie čo najväčšieho počtu duší, a vrhnutie ich do čeľustí zla. Títo služobníci sú v bežnom svete, ale aj medzi duchovenstvom. Oni sú deťmi diabla, zotrvávajú v hriechu (dvojitý život, svätokrádeže). Mnohí kňazi a mnohí ľudia o týchto veciach nechcú hovoriť, alebo ľudia to nechcú počúvať. Preto veľa ľudí duchovne zomiera. 

,,A preto treba mojim vybraným deťom odkryť hlavné aspekty a ukázať konanie toho Zlého.“

Náš život je krehký, a musíme si uvedomiť, že tento čas je daný od Boha, ktorý hovorí, aby sme už prestali žiť vo virtuálnom svete. Výber je na nás. Buď dobro alebo zlo. Nič iné nie je. 

TRVÁ OHLUPOVANIE ĽUDÍ

,,Trvá totálne ohlupovanie ľudí a strkanie ich do Satanových pascí, a dokonca aj sami tam končia.“

Vypnime televízie, neverme každému bludu. Väčšina ľudí všetkému verí, kŕmi sa tým. Čím ďalej tým viac je to nástroj priepasti, ktorá ľudí pohlcuje. Ľudia sú dnes tak oklamaní, že ak niekto povie pravdu, je považovaný za hlupáka. 

,,Vy, moje verné deti, ste povolané, aby ste spolu so mnou a Máriou, zasvätením a heroidskou obetou, zvíťazili. Mária je tou Matkou Cirkvi, ktorá je stále svätá, aj napriek hriechom Jej detí a služobníkov Cirkvi.“ 

Je na nás, aby sme sa rozhodli. Musíme si vybrať, či z Cirkvi odídeme, alebo sa rozhodneme bojovať o svoju spásu. Ježiš hovorí: ,,Moja Cirkev trpí. Aj ja som trpel. Bol som doráňaný a skrvavený, a takto som cestu na Golgotu značil svojou krvou. Opľuvaný, strestaný. Aké opľuvané a dotýrané bolo moje telo, a nakoniec padá pod ťarchou kríža. Lebo nesie tiež kríž všetkých mojich detí. Ale vstáva a kráča k zmŕtvychvstaniu, cez Golgotu a ukrižovanie, ako toľko svätých. A brány pekelné Ho nepremôžu, lebo múdrosť a moc Ducha Svätého sú s Ním.“ 

,,Hoci existuje anticirkev a antikrist, hoci žijú proroci a kňazi Lucifera a veľká armáda slobodomurárov a mnoho organizácii, ktoré im slúžia, hoci si podmanili vládu i bohatstvo, a zdá sa, že to všetko bude panovať a riadiť tento svet k zániku, antikrist nie je Bohom, on nič nemôže stvoriť. Túži len ničiť to, čo Boh stvoril. Je len Božou opicou, raní, lieči, zohavuje, otravuje jedom strachu, bolesti a smrti. Antikrist je pravým opakom skutočnej Cirkvi, a to v štruktúrach cieľu a v konaní. Tam, kde je život, je smrť. Tam, kde je pravda, je klamstvo. Namiesto lásky, je nenávisť. Tam, kde je odpustenie, je pomsta. Namiesto slobody, je otroctvo. Každý človek si bude musieť vybrať kráľovstvo môjho Otca, alebo sa oddať na večnosť otcovi klamstva.“

ĽUDIA NECHCÚ BOHA 

Rodičia sa modlia za svoje deti, aby sa rozhodli pre Krista, no oni si aj tak vyberú zlo. Mnohí nechcú Boha. Nadávajú na Cirkev. Je tragédia vidieť deti a ľudí, ktorí si vyberajú zatratenie. To je duch tohto sveta, žalostný krik matiek, ktoré plačú nad neviniatkami, lebo Satani prichádzajú. V tejto chvíli nám kradnú mladých ľudí. 

,,V tejto chvíli je tu veľká neviestka, ale svet bude oslobodení od pavučiny, veľkej neviestky, Cirkvi antikrista. A Mária je tou, cez ktorú príde obrodenie Cirkvi. Tento čas obety vyžaduje od detí pravdy heroidskú vieru, nádej a lásku. Musíme rozpoznávať znaky časov vo svetle modlitby, Božieho Slova a plniť prosby mojej Matky. Musíme vytrvať v láske a pokoji srdca, s Matkinou citlivosťou.“ 

podporte nás sdzr

AKO VYTRVAŤ V POKOJI SRDCA 

Mystici hovoria, že treba vytvoriť pokoj v srdci. Pre človeka, ktorý žije pozemsky, to je náročné. No ak si ten pokoj nejakým spôsobom vytvoríme, budeme šťastní. Potom sa nám môže udiať čokoľvek. Môžeme prísť o prácu, môžu nám nasadiť putá. Ak máme vieru, nestratíme nič. Je potrebné sa modliť a nestrácať nádej, celým srdcom veriť Bohu a žiť srdcom v nebi. („Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi.“ J. Bosco) 

Boh nás volá k pokoju srdca. Chce, aby sme si v srdci vytvorili to miesto na stretnutie len s Ním. Najbezpečnejšie miesto je to, čo je Božia vôľa. 

Pokoj v srdci nemôžeme stratiť. Musíme si ho za každú cenu držať. Miesto v srdci pre pokoj nemožno vytvoriť, keď je v srdci špina. 

,,Chráňte sa vypovedania slov, ktoré sejú klamstvo v ľudských dušiach.“

Musíme sa chrániť zla, mať oči otvorené a neveriť všetkým, ktorí k nám hovoria. Musíme sa chrániť ľudí, ktorí vytvárajú klamstvo v ľudských dušiach

Nestane sa nič iné, len to, čo Boh dovolí. Preto nemajme zbytočne strach, pretože všetko je v rukách Božích. To všetko, čo Boh dopúšťa, vidí, a o všetkom vie. 

JE POTREBNÁ APOKALYPSA?

,,Nastali ťažké časy, dieťa moje. Ale zároveň čas veľkých milostí. Tento rok ponúkam ľudom alternatívu: Alebo sa stanú lepší, alebo zahynú. Musíme zložiť skúšku v boji o ľudské duše. Je hrozné pozerať sa, ako duch sveta požiera tých, ktorí sú povolaní k svätosti, a nemôcť nič spraviť, aby to zadržali. Apokalypsa je potrebná na to, aby sa ľudia spamätali, aby im moje milosrdenstvo otvorilo oči, a mohlo im priniesť záchranu. Už nie je postačujúca Apokalypsa, ktorá sa týka jednotlivcov, dokonca ani skupín ľudí v spoločnosti, lebo Apokalypsa sa stane v úplne celom svete, aby sa zachránili duše, ako semienko nového ľudu. 

VEDIE MOMENTÁLNA SITUÁCIA K OBRÁTENIU?

Nikto nevie, ktorý deň bude jeho posledným. Každý deň môže byť posledným. Každá svätá omša môže byť poslednou. Možno práve nasledujúci rok, bude rokom figovníka ako v podobenstve. Možno Pán bude práve ďalší rok pozerať, či si vyberieme cestu Boha, alebo Satanovu cestu. 

Nič nie je jednoznačné. Nie je isté, či sa vôbec ďalšieho roka dožijeme. Už nie je čas čakať. Nie je čas čakať na obrátenie sa. Dnes sa musíme pozrieť na to, ako vyzerá Ježiš. Pozrieť na to, ako nás skutočne miluje. Ako na nás kričí, aby sme sa obrátili. Aby sme prežili tieto Vianoce inak. Svetlo prichádza, ale či Ho prijmeme, záleží od nás. 

Boh sa nepozerá na náš výzor a na materiálne veci, ktoré vlastníme. Všetkých nás pozýva k obráteniu sa. Pred Bohom sa nedá predstierať. Musíme žiť v pravde. Aj tá najhoršia pravda je lepšia, ako najlepšie klamstvo. 

Najdôležitejšie pre nás musí byť to, čo si o nás myslí Boh, nie to, čo o nás povedia ľudia. Sme ľudia hriešni, ale musíme bojovať, obrátiť sa a vytrvať. 

Tento čas je ohromný. Je to čas veľkej skúšky a zároveň čas veľkej milosti. Všetko záleží od nás. Musíme počúvať znaky Boha a používať ich na to, aby nás Satan nezviedol. Ak máme Boha v srdci, Satan nám nemôže nič urobiť. 

Život na spásu máme len jeden. No šancí na obrátenie sa máme nespočetné množstvo. Nezmeškajme tú poslednú. 

,,Tam, kde nie je miesto pre kríž a pre Pannu Máriu, tam je falošná Cirkev. Dávajte si pozor, aby vás Satan nezviedol.“

ONLINE RELÁCIU PIOTR GLAS: PRICHÁDZA ROK FIGOVNÍKA – BLÍŽI SA APOKALYPSA? 2. ČASŤ NÁJDETE TU:

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás