Panna Mária – loretánske litánie

Loretánske litánie nám ukazujú pestrosť, neuchopiteľnosť a zároveň hĺbku tajomstva Panny Márie.

Hľadíme v nich na Jej výnimočnosť a vnímame, ako nás táto Kristova učeníčka svojím príkladom privádza k Bohu. Litánie nám umožňujú pozerať sa na Máriu z rozličných uhlov pohľadu:

♥️ SÍDLO MÚDROSTI

Jeden z titulov, pod ktorými je v Loretánskych litáníách vzyvaná Panna Mária, je „sídlo múdrosti“. Dôvodom je, že Ježiš, ktorý je v Písme nazývaný Slovo a Božia múdrosť, istý čas prebýval v jej tele a po svojom narodení, v prvých rokoch svojho života často oddychoval v jej náručí a spočíval v jej lone. Mária je teda nazývaná sídlom múdrosti preto, lebo bola takpovediac živým ľudským trónom toho, ktorý vládne v nebi. Táto skutočnosť nás privádza k ďalšej úvahe, podobnej tej, ktorá vyplynula zo zamyslenia sa nad titulom „zrkadlo spravodlivosti.“

🪞ZRKADLO SPRAVODLIVOSTI

Ak takáto dôverná a nepretržitá blízkosť s jej Synom dala v Máriinej duši povstať svätosti nepredstaviteľných rozmerov, právom sa môžeme domnievať, že poznanie, ktoré získala počas dlhých rokov naplnených rozhovormi s Ježišom o minulosti, prítomnosti a budúcnosti, bolo také rozsiahle a hlboké, že ona – skromná žena z ľudu – sťa by zrkadlo – prevýšila najväčších filozofov v poznaní sveta a dejín, najväčších teológov v božských vedách a najväčších prorokov v porozumení budúcnosti.

🌹 RUŽA TAJOMNÁ

Panna Mária je najkrajší kvet, aký kedy vykvitol v duchovnom svete.

Je dielom Božej milosti, lebo z našej zeme, spustošenej a vyprahnutej, vypučali všetky možné odrody kvetov svätosti a slávy. A Mária je ich Kráľovnou. Preto je nazývaná ružou: ruža je totiž plným právom považovaná za najkrajší zo všetkých kvetov.

🌟 RANNÁ HVIEZDA

Mária je ranná hviezda i tajomná ruža. A z týchto dvoch titulov sa ako výstižnejšie ukazuje prirovnanie k rannej hviezde. Táto voľba sa zakladá v prvom rade na tom, že ruža prináleží zemi, zatiaľ čo hviezda žiari na oblohe. Na vzdialené hviezdy nemá vplyv žiadna pozemská zmena; všetci ľudia, bez ohľadu na to, z ktorého kúta zeme na ne hľadia, ich ustavične vidia rovnaké – úžasné a žiarivé. Mária už neprináleží tomuto nízkemu svetu ako ruže zemi, ale patrí nebu, žiari v nebi tak isto, ako hviezdy žijú a žiaria na oblohe.

Okrem toho je Mária rannou hviezdou, lebo ohlasuje príchod slnka. Nesvieti vlastným svetlom, skrze vlastnú silu, ale je v nej odblesk nášho Vykupiteľa, ktorého takýmto spôsobom oslavuje a ohlasuje. Keď sa ona objaví v tme, vieme, že aj on je blízko.

✝️ Ježiš je alfa a omega, prvý a posledný, začiatok a koniec, ale ,,jedinečné miesto je vyhradené Márii, ktorá je Matkou toho, ktorému Boh zveril dielo spásy“, píše o Preblahoslavenej Panne Márii svätý pápež Ján Pavol II. v encyklike Redemptoris Mater. Nádherným spôsobom toto tajomstvo prepájajú invokácie Loretánskych litánií.

Ⓜ️ Loretánske litánie sú prosebnou a zároveň meditatívnou modlitbou. Opakované zvolávanie prí­hovoru Božej Matky je prejavom pokorného srdca prosiaceho človeka. Preblahoslavená Panna Mária, oroduj za nás!

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Mária Lipták – Rytier Nepoškvrnenej ⚔️💙

Zdroj: 365 s Máriou – knihu kúpite tu: https://www.zachej.sk/produkt/38789/365-dni-s-mariou/

podporte nás sdzr

FACEBOOK DLHODOBO BLOKUJE NÁŠ OBSAH A ŽIVÉ VYSIELANIA. NAŠE VYSIELANIA MÔŽETE AJ NAĎALEJ SLEDOVAŤ NA NAŠEJ STRÁNKE A YOUTUBE KANÁLI. PRIDAJTE SA TIEŽ DO NAŠEJ SKUPINY NA TELEGRAME AK CHCETE ZOSTAŤ PRAVIDELNE INFORMOVANÍ, ALEBO SA PRIHLÁSTE NA ODBER NOVINIEK EMAILOM.

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás