Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu 27. deň

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok


▶️▶️ Odovzdať sa Božiemu Milosrdenstvu: aj tento príspevok je vysielaný, organizovaný a hradený z dobrovoľných príspevkov darcov. AK CHCETE PRISPIEŤ, môžete tak urobiť na: Podporte nás

Štvrtý týždeň – Odovzdám sa milosrdnej Matke

27. deň – Márii zverím moje utrpenia – video

Modli sa srdcom v spojení s Máriou (Den. 32)


Modlitba k Duchu Svätému

Boží Duch, ktorý skrz‐naskrz moju bytosť prenikáš,
svoj božský trojjediný život dávaš poznať mi
do svojej božskej podstaty ma vovádzaš,
a tak s tebou zjednotená, budem večne žiť (Den. 1411).

Z Evanjelia podľa Lukáša

Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na
znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc“ (Lk 2, 33-35).


Z Denníčka sv. sestry Faustíny

V noci ma navštívila Panna Mária s malým Ježišom na rukách. Moju dušu naplnila radosť a povedala som: „Mária, Matka moja, vieš, ako strašne trpím?“ Panna Mária mi odvetila: „Viem, koľko trpíš, ale neboj sa. Spolucítim s tebou a vždy budem spolucítiť.“ Láskavo sa usmiala a zmizla. V duši som ihneď pocítila silu a veľkú odvahu (Den. 25).
Začula som hlas najsvätejšej Matky: „Pozri, dcéra moja, aj keď som bola povýšená za Matku Boha, predsa sedem mečov bolesti preniklo moje srdce. Nebráň sa, všetko znášaj pokorne, sám Boh ťa bude brániť“ (Den. 786).
Mária, dnes strašný meč prenikol tvoju svätú dušu. Okrem Boha nikto nevie o tvojej bolesti. Tvoja duša sa nezlomila, ale je statočná, lebo je s Ježišom. Sladká Matka, spoj moju dušu s Ježišom, lebo iba vtedy vydržím všetky skúšky a ťažkosti. Jedine v spojení s Ježišom budú moje malé obety milé Bohu. Najsladšia Matka, poúčaj ma o vnútornom živote, nech ma meč bolesti nikdy nezlomí. Čistá Panna, vlej do môjho srdca statočnosť a stráž ju (Den. 915).

Modlitba zasvätenia

Mária, moja milosrdná Matka. Nemala si ľahký život. Bolo v ňom veľa bolesti a utrpenia, ktoré preniklo tvoje srdce ako meč. Aj v týchto skúškach si však bola zjednotená s Ježišom a napriek bolestiam si sa nechala úplne preniknúť Božím milosrdenstvom. Si teda Matka, ktorá chápe utrpenie svojich detí. Si Matka, ktorá je naplnená až po okraj materinským milosrdenstvom, a preto keď trpím, dokážeš ma podporiť. Dnes ti zverujem všetky svoje utrpenia, Mária. Prosím, premieňaj ich na požehnanie. Nauč ma trpieť dôstojne, bez toho, aby som sa sťažoval alebo búril. Nauč ma spájať moje utrpenia s Ježišovým utrpením, aby mali duchovnú hodnotu. Verím, že spolu s ním a s tebou zvládnem všetky skúšky, ktoré prídu, a že práve v nich zakúsim nesmiernosť Božieho milosrdenstva.


Matka, nepoškvrnená Panna,
v tebe sa odráža Boží lúč.
Ty ma učíš, ako v búrkach milovať Pána,
ty si mojím štítom a ochranou už (Den. 1232).Ježišu, dôverujem ti! Mária, zasväcujem sa ti!

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok – ostatné dni odovzdania klikni tu: Odovzdať sa Božiemu Milosrdenstvu – 30 dňová príprava

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok – aj tento príspevok vznikol len vďaka Vašej podpore, ĎAKUJEME VÁM

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je full-hd-19.02-02-1024x576.jpg

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás