ODKAZ z AKITY: ,,DIABLOVO PÔSOBENIE PRENIKNE aj DO CIRKVI

⛪ ,,(…) veľké slová tých, ktorí prorokujú Cirkev bez Boha a viery, sú prázdne reči. (…) Takáto Cirkev je úplne nadbytočná. Preto sama padne. Ostane Cirkev Ježiša Krista. (…)“ tvrdil Benedikt XVI. O takejto Cirkví hovorila Matka Božia v Akitskom posolstve sestre Agnese.

➡️ Zároveň nám Mária cez Akitu ukazuje, kam môže Cirkev zaviesť to, ak podľahne duchu kompromisu:

,,Pôsobenie diabla prenikne aj do Cirkvi až do takej miery, že kardinál bude proti kardinálovi, biskup proti biskupovi. Kňazmi, ktorí ma uctievajú, budú pohŕdať, a ich spolubratia im budú spôsobovať problémy (…). Kostoly a oltáre budú vyrabované. Cirkev bude plná tých, ktorí budú robiť kompromisy, a diabol bude podnecovať mnohých kňazov a mnohé zasvätené duše, aby opustili Pánovu službu. Satan bude obzvlášť tvrdý voči dušiam zasväteným Bohu. Dôvodom môjho smútku je pomyslenie na stratu toľkých duší. Ak sa hriechy budú naďalej množiť a budú čoraz ťažšie, nebude pre ne odpustenie.“

⛪ Niet pochýb, že obrazy, ktoré vo svojom posolstve vyvoláva Matka Božia, sa dejú aj v dnešnej dobe. Mýlil by sa však ten, kto by v proroctve z Akity videl len odkaz na sedemdesiate roky 20. storočia. Mária v ňom predpovedala aj ďalšie osudy Cirkvi a obrazy obsiahnuté v tých slovách sa dajú úspešne uplatniť aj na našu dobu.

➡️ Toto rozdelenie Cirkvi zvlášť vidieť napríklad v Nemecku, kde vystupujú kardináli proti kardinálom. Jedna zo skupín nemeckých biskupov sa považuje za udávateľov trendov v Katolíckej cirkvi k modernej dobe. Títo biskupi sa domnievajú, že podľa ich názoru to jediné, čo môže Cirkev vo vzťahu k svetu urobiť, je kapitulácia, vzdanie sa každého učenia, ktoré liberálny mainstream nedokáže prijať. Kardinál Marx otvorene poukazuje na to, že ,,synodálny proces“ v Nemeckej cirkvi, ktorý sa začal v roku 2019 a ktorý má priniesť zmenu v sexuálnej etike, je založený na presvedčení, že treba urobiť kompromis s duchom doby.

⛪ Odpoveďou na robenie kompromisov bol ,,manifest viery“, kde kardinál Müller pripomína základné pravdy a dogmy obsiahnuté v Katechizme Katolíckej cirkvi. Tento bývalý prefekt pre náuku viery v rozhovore pre IL FOGLIO takisto dôrazne pripomína, že do Cirkvi vstúpil ,,duch doby“: ,,Veriaci, ktorí to s katolíckou náukou myslia vážne, sú označení za konzervatívcov a sú vytláčaní z Cirkvi, a liberálne a antikatolícke médiá ich hanobia.“

➡️ Ešte ostrejšie hovorí o ,,pokrokových“ hierarchoch kardinál Burke. ,,Zmätok a rozdelenie a chyby v Cirkvi, ktoré pochádzajú od pastierov, niekedy aj najvyššieho rangu, môže byť znamením ,konca časov‘. A ďalej varuje. ,,Diabolským spôsobom sa do Cirkvi dostali aj zmätok a chyby, ktoré priviedli ľudskú kultúru k smrti a zničeniu, a vošli aj do Cirkvi.“

⛪ Je ťažké nájsť silnejší dôkaz, že sa do Cirkvi dostal duch kompromisu, pred ktorým Matka Božia v Akite varovala.

➡️ Prečo sa zjavenia z Akity, ktoré sú také dôležité pre Cirkev a svet odbijú mlčaním? Odpovedí môže byť veľa, ale do úvahy prichádza tá, že tieto zjavenia sú nepríjemné, lebo poukazujú na hlbokú krízu, ktorá sa už dotkla a stále dotýka Cirkvi. Posolstvo však nemá katastrofický význam, lebo sa zdá, že Mária v Akite nám pripomína, že aj s terajšou krízou v Cirkvi si ona i jej Syn dokážu poradiť, a že niet pochyb o tom, že Cirkev – vďaka ružencu a materinskej starostlivosti Matky Božej – prekoná aj tento problém. Ona to v Akite vlastne zaručuje!

Text a obrázok pripravil Mikuláš Lipták-Rytier Nepoškvrnenej ⚔️💙

Zdroj:

– Akita – krv a slzy Matky/T. P. Terlikowski – knihu si môžete zakúpiť na tomto odkaze: https://www.zachej.sk/produkt/36065/akita-krv-a-slzy-matky/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás