NEPRIATELIA NAŠEJ SPÁSY – DIABOL, SVET A TELO

Svätý Pavol píše, že diabol je nepriateľom našej spásy, pričom s nami vedie boj o našu dušu: „Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach“ (Ef 6, 12). Diabol, ktorý je duchom temnoty sa neustále snaží zničiť človeka: „Hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu“ (Lk 22, 31); váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral“ (1 Pt 5, 😎. Práve on je príčinou nespočetných nešťastí.

📖 Ale Písmo hovorí i to, že hlavným zdrojom jeho pokušení je naša sebaláska, naše vášne a pripútanosť k veciam tohto sveta. Preto sa jeho útoky vždy obracajú na naše zraniteľné miesto, keď nám ponúka nejaké svetské dobro, aby našu sebalásku získal na svoju stranu, alebo hrozí nejakým časným zlom, aby nás od niečoho odradil. Keď prišiel, aby pokúšal samotného Krista, zaútočil naňho tými istými lákadlami: najprv rozkošou, potom márnivosťou a napokon lakomstvom. A naozaj sa ukazuje, že bez našej sebalásky by nemal žiadnu zbraň, ktorú by proti nám mohol použiť, a jeho pokušenia by nemali silu, aby na nás mohli zapôsobiť.

📚 Vidíme teda, že základnou obranou proti všetkým jeho pokušeniam je premáhať našu sebalásku neustálym umŕtvovaním. A to striedmosťou alebo umiernenosťou, ktorými svoju sebalásku aspoň udržíme v medziach miernosti, takže by nás nikdy nemohla vohnať do krajností. Alebo bdelosťou, s ktorou ustavične strážime svoje srdce, aby sme si všimli prvý poryv každého pokušenia a úplne ho odmietli, takže by sme svojej mysli nedovolili pri ňom spočinúť, ale ako iskru ohňa, ktorá dopadla na náš odev, ho okamžite striasli.

📖 ,,Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás. Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám.“ (Jak 4, 7-8) ,,Vzoprite sa mu, pevní vo viere.“ (1 Pt 5, 9) „Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“ (Mt 26, 41)

🌍 SVET

Druhý nepriateľ‘ našej spásy, ktorým je svet, predstavuje veľkú časť ľudstva, ktoré je zaslepené jeho bludmi. Šíri falošné zásady sebalásky a zmyselné rozkoše chvália ako jediné skutočné dobro; bohatstvo, pocty a radosti života hodnotia ako veci, ktoré si zaslúžia všetku pozornosť, takže si vážia a cenia osoby, ktoré nimi oplývajú, a nevážia a necenia si také, ktoré ich nemajú. Čokoľvek je v rozpore s ich vlastnými zvrátenými názormi, obracajú na posmech, lebo „sú zo sveta, preto hovoria podľa sveta a svet ich počúva.“ (1 Jn 4, 5)

📖 Svojim stúpencom sľubuje svet všetko pozemské šťastie, bohatstvo, rozkoše a pocty, hojnú chválu, úctu a priazeň ľudí a všetko ostatné, čo môže uspokojiť sebalásku a čo jej lichotí. Keďže naša náklonnosť k takým veciam je prirodzene silná, dychtivo si osvojujeme jeho zásady.

📚 Ak na druhej strane niekto odoláva svetu, svet sa mu vyhráža opovrhnutím. Takto aj nad najlepšími z ľudí majú veľkú moc otázky, ktoré všetci dobre poznáme: „Čo na nás povie svet? Čo si o nás pomyslia ľudia?“ Pretože nič nezraňuje našu pýchu viac ako opovrhnutie a výsmech, nič ani nepodkopáva našu cnosť a neotriasa našimi najlepšími predsavzatiami mocnejšie, ako keď sa táto účinná zbraň použije proti nám. To nám vysvetľuje odpor, s ktorým sa stretávame vo vlastnom srdci, voči cnostnému a zbožnému životu, náš pohotový súhlas s cestami tohto sveta a mnohé výhovorky, ktoré si náš rozum v službách sebalásky vymýšľa, aby tak ospravedlnil svoj súhlas.

📖 Preto najúčinnejším prostriedkom, ako uniknúť všetkým nástrahám sveta je uchovávať vo svojom srdci živú vieru v pravdy večnosti, lebo „tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.“ (1 Jn 5, 4) A neustále sa cvičiť v sebazapieraní a umŕtvovať sa, aby sme hľadali, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha, a nie čo je na zemi. (pozri Kol 3, 1-2) Z toho opäť vidíme, aká opodstatnená je požiadavka nášho požehnaného Spasiteľa, ktorú kladie na všetkých svojich nasledovníkov, aby pestovali sebazaprenie.

🚻 TELO

Najnebezpečnejšie zo všetkých troch je zaiste naše vlastné telo, pretože je akýmsi domácim nepriateľom, ktorého nikdy neodložíme a nikam pred ním nemôžeme utiecť a tiež preto, že prostredníctvom neho aj svet, či diabol najľahšie nad nami získavajú prevahu. V prípade tela treba povedať, že sa pod ním rozumie naša skazená prirodzenosť, naša pýcha, zmyselnosť, sebaláska a všetky jej vášne – jedným slovom, láska a náklonnosť, ktorú máme k pôžitkom tohto života.

📖 Aby sme pochopili, musíme si pripomenúť veľkú a základnú povinnosť celého ľudstva, plynúcu zo samotnej jeho existencie a z cieľa, pre ktorý bolo stvorené: milovať Boha, slúžiť mu a poslúchať ho, hľadať, ako sa mu vo všetkom páčiť, a či jeme, či pijeme, či čokoľvek iné robíme, všetko robiť na Božiu slávu (pozri 1 Kor 10, 31) a konať vôľu toho, ktorý nás stvoril.

📚 Celý Boží zákon speje k tomu, aby sme obnovili naše spojenie s Bohom a prinavrátili mu našu lásku, a keďže sklony sebalásky sú presne opačné, zaslepujú náš rozum alebo ho využívajú konať tak, aby sme zabúdali na Boha. Účinky, ktoré sebaláska a jej žiadostivosť vyvolávajú v duši vydávajú svetlo za tmu a tmu za svetlo. Rozvracajú náš rozum, aby uznal nároky tela.

📖 Aby sme premohli opísané zlá a vyhli sa osídlam, ktoré našim dušiam chystá sebaláska a jej zmyselnosť, nutne potrebujeme dve veci:

▪️ prvou z nich je často rozjímať o príslušnom učení Ježiša Krista a vzbudzovať si v duši živé presvedčenie, že pozemské pôžitky sú márnosť a prinášajú nešťastie teraz i potom, ak v nich hľadáme svoje šťastie.

▪️Druhou potrebnou vecou je teda neustále sebazapieranie, aby sme svojej sebaláske nedožičili, čo vyhovuje jej zmyselnosti a pýche, a donútili ju postúpiť, čo jej nie je príjemné, podľa príkazov, ktoré udeľuje Božie slovo.

Náš Spasiteľ uložil všetkým svojim nasledovníkom, aby sa zapreli, vzali na seba kríž a ukrižovali tento svet i svoje telá, ako nevyhnutnú podmienku, aby sa mohli volať jeho učeníkmi a zdolať diabla. Nech by jeho požiadavky boli pre našu prirodzenosť akokoľvek nepríjemné, na získanie večného šťastia sú predsa nevyhnutné, ako Ježiš Kristus dobre vie. Preto len z lásky k našim dušiam – nám ich dáva.

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Mária Lipták – Rytier Nepoškvrnenej ⚔️💙

Zdroj: Nepriatelia spásy/George Hay – knihu si môžete zakúpiť na tomto odkaze: https://www.zachej.sk/produkt/40282/nepriatelia-spasy-telo-svet-a-diabol/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás