Možno o niekom tvrdiť, že je určite v pekle?

Slová útechy pre pozostalých

Je niečo bolestivejšie ako vidieť milovaného priateľa, brata alebo rodiča zomierať bez posledných sviatostí, nepripraveného a nekajúcneho? Aká strašná úzkosť mysle, aká rana pre úbohé srdce! Ten vrúcne milovaný sa nám navždy stratil! Predstavujeme si, že ho už nikdy neuvidíme; po celú večnosť ho nikdy nedosiahne žiadne volanie. Nikdy nepríde žiadna odpoveď, alebo skôr z hroznej priepasti bude počuť stonanie a výkriky zúfalstva. Bože! Aké nevýslovné utrpenie! Vo svetle viery nemôže byť nič trpkejšie. Toho, ktorého som tak miloval, ktorého spása mi bola taká drahá, sa náhle zmocnila smrť: nepristupoval k sviatostiam a nebol v stave milosti posväcujúcej. Hľa, teraz je všetkému navždy koniec. Nezostáva nič iné, len večne plakať. Smrť sama mi nebude môcť nahradiť jeho stratu. Tieto predtuchy sú, žiaľ, až príliš prirodzené! Ale dajme si pozor, aby sme ich nepreháňali.

Milosrdenstvo Božie, rovnako ako veľkosť Boha, je priepasťou. Nevieme a nemáme právo povedať, že takýto človek je zatratený, bez ohľadu na to, ako zomrel. Jeho nohy boli na ceste do záhuby a vystavil sa hroznému rozsudku, to je celkom isté; no tajomstvá poslednej chvíle Božskej dobroty sú pred nami skryté. Jeden slávny biskup raz povedal: „Medzi posledným pohľadom na umierajúceho človeka a večnosťou je priepasť milosrdenstva, najmä ak sa zaňho modlili niektorí zbožní ľudia. Boh vie, čo je najlepšie. Vo svojom vlastnom čase mohol vyslyšať modlitby, o ktorých sme si mysleli, že sú nevypočuté. Lúč svetla s poslednými údermi srdca okamžite vyvoláva pocit lásky a smútku. To stačí! Peklo je zatvorené a očistec otvorený. Ježiš vrhnúc pohľad na dušu, ktorá sa chystá opustiť telo, hovorí: »Koho máš radšej – démona alebo mňa?« Pozdvihnúc oči k Nemu, duša odpovedá: »Teba, Pane, si volím!« A milosrdenstvo víťazí.“

V rabínskej knihe čítame krásne slová pripisované Bohu: „Otvor dvere pokánia aspoň na šírku ucha ihly a ja otvorím dvere milosrdenstva tak široko, že môžeš vojsť na voze so štyrmi koňmi.“ Ktovie, či ti Boh dovolil prežiť zosnulého s úmyslom, aby si sa zaňho prihováral? Tak úžasné a tak nevyspytateľné sú návrhy Prozreteľnosti! Po celú večnosť ich budeme uctievať.

Zopakujme si slová svätého Chryzostoma, aby utíšili horkosť nášho smútku: „Predstavte si, že do mora padá iskra. Môže existovať? Dá sa to vidieť? Taká je tvoja zloba v porovnaní s dobrotou a milosrdenstvom Boha. Ale ani toto prirovnanie nedokáže poskytnúť primeranú predstavu o Božstve, pretože more, akokoľvek je obrovské, má hranice, zatiaľ čo Božie milosrdenstvo a dobrota sú bezhraničné.“ Táto úvaha by však nemala povzbudzovať hriešnika, aby odložil svoje obrátenie a pokánie pod zámienkou, že mu Boh v poslednej chvíli odpustí; lebo náš Pán hovorí: „Bdejte a modlite sa, lebo smrť príde ako zlodej v noci.“ Súd bude závisieť od svetla a milosti, ktorú sme dostali. Ale položme si otázku: Mal zosnulý, pre ktorého sme  znepokojení, všetky duchovné výhody, ktoré máme my? Nebude Boh brať do úvahy jeho nevedomosť, zlý príklad, ktorý dostal, impulzívnosť vášnivej povahy, možno inteligenciu a úsudok, skazené prostredie, v ktorom žil? Ktovie, či tvoje budúce modlitby, ktoré pozná iba Boh, mali nejaký vplyv na Božie milosrdenstvo? Jedna rada pre rodičov – pozorne dbajte na kresťanskú výchovu a vzdelávanie svojich detí. Ten, kto nemá žiadnu katolícku výchovu, možno so slzami odprevádza do hrobu telo milovaného otca, matky alebo brata, ale keď sa všetko skončí, snaží sa zo svojej mysle vyhnať smutnú spomienku. Nikdy sa nemodlí, nikdy nevykoná dobré dielo pre tie duše, ktoré teraz môžu kvôli nemu znášať muky očistca. Dobre si to premyslite, otcovia a matky! Nezanedbávajte povinnosť, ktorá sa vás tak veľmi týka!

Nuž teda, modlime sa veľa, modlime sa často, modlime sa vždy za našich milovaných zosnulých. „Ľudia sú inteligentnejší ako zlí, viac slepí ako zlí.“ Pri smrti každého z nich na Božom súde Spasiteľ ľudí povie: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ Myšlienka na nekonečnú dobrotu nášho Božského Vykupiteľa, postavená pod zákon nádeje, nie menej ako zákon viery a lásky, by nás mala povzbudiť v našich skúškach. Neprestávajme teda dúfať a pokorne s vytrvalosťou sa modliť k Pánovi, lebo nevieme, komu budú naše modlitby osožné. Veľkí svätí a vzdelaní lekári napísali slová plné útechy o silnej účinnosti modlitby za tieto duše, nech už bol ich koniec akýkoľvek. Jedného dňa spoznáme nevýslovné zázraky Božieho milosrdenstva. Preto by sme ho nikdy nemali prestať prosiť s veľkou dôverou.

— REV. F. PASTEL

Zdroj: Stories about Purgatory and what they reveal (Príbehy o očistci a o tom, čo dokazujú)

Martin Handzuš

Možno o niekom tvrdiť, že je určite v pekle? 1

NESTOJÍ ZA NAMI ŽIADEN INVESTOR ČI SPONZOR. AJ TENTO DOKUMENT MOHOL VZNIKNÚŤ IBA VĎAKA VÁM ❤️❤️❤️ ĎAKUJEME VÁM

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás