Medžugorje – miesto modlitby za pokoj

Medžugorje SDZR

▶️▶️ Odovzdať sa Božiemu Milosrdenstvu: aj tento príspevok je vysielaný, organizovaný a hradený z dobrovoľných príspevkov darcov. AK CHCETE PRISPIEŤ, môžete tak urobiť na: Podporte nás


Hostia:
Terka Gažiová, Erik Zbiňovský

Téma: Medžugorje – miesto modlitby za pokoj

Terka: Modlitbové stretnutie za pokoj, je v poradí deviate na Slovensku. Začali sme organizovať tieto stretnutia ako konkrétnu odpoveď na volanie Panny Márie v Medžugorí: „Modlite sa za pokoj!“ To bolo jej prvé posolstvo, ktoré odznelo 26 júna 1981, keď sa prvý krát prihovorila svetu: „Pokoj, pokoj, pokoj, iba pokoj. Pokoj musí zavládnuť medzi Bohom a človekom, medzi ľuďmi navzájom. Modlite sa, postite sa. Modlitbou a pôstom môžete zastaviť dokonca vojny a prírodné katastrofy.“ Je rozdiel, keď sa modlí len jeden človek a keď sa nás modlí viac. Panna Mária hovorí: „Drahé deti, samotné nič nezmôžete, ale spoločne môžeme zastaviť zlo, zmeniť tento svet.“ Veríme v silu spoločnej modlitby s Máriou.

Toto stretnutie je pre nás konkrétnou odpoveďou na jej volanie. Organizujeme ho krajinách, ktoré sú nám zverené tu, v Medžugorí. Spoločenstvo – Svetlo Máriino – sa venuje pútnikom prichádzajúcim zo Slovenska, z Čiech, ale aj z bývalého Sovietskeho zväzu, Ukrajiny, Litvy, Lotyšska, Bieloruska, Ruska. Takže raz za rok je na Slovensku, raz za rok je v Litve, v Lotyšsku, na Ukrajine atď. Vždy sa snažíme zorganizovať online prenos s tlmočením do slovenského alebo ruského jazyka.

Každý mesiac sa prihovárame prostredníctvom časopisu Svetlo Máriino tým, ktorí pocítili volanie modliť sa na úmysly Panny Márie. Okrem toho sa stretávame duchovne vždy v 1. sobotu v mesiaci.

Tento rok (2020) sa malo konať modlitbové stretnutie v Poprade v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie, ale vzhľadom na pandemické opatrenia sme sa rozhodli usporiadať ho online. 

Erik: Program bude prebiehať po celý deň a budú sa vysielať nahraté príhovory hostí. Ich mená sú: Marinko Šakota, farár z Medžugorja, Ľubo Kurtovič, farár zo susedného mesta, vatikánsky vizitátor pre Medžugorje, otec arcibiskup Henryk Hozer a samozrejme budeš tam rozprávať aj ty, Terka. Mali by zaznieť tri modlitby sv. ruženca, zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a poďakovanie. Celý program by sme mali vysielať aj cez SDZR. 

Aká je spolupráca Svetla Máriinho s miestnym farárom otcom Marinkom Šakotom? Ako vás vníma otec arcibiskup Hozer?

Medžugorje - miesto modlitby za pokoj 1
Terka Gažiová – Svetlo Máriino

Terka: Otec Marinko Šakota je veľmi otvorený pre všetky naše aktivity, o ktoré sa snažíme s túžbou šíriť posolstvo Panny Márie. Spolupracujeme tak ako každá komunita. Prekladáme jeho katechézy, navštevujeme sa, zúčastňujeme sa na programe, ktorý organizuje fara, sme v úzkej spolupráci pri sprevádzaní pútnikov a mávame mesačné stretnutia, kde sme ním edukovaní.

Otec arcibiskup Henryk Hozer sa momentálne nachádza v Poľsku… Sme v kontakte, počujeme sa, zaujíma sa o to, ako sa máme, čo robíme a z toho vzniklo pozvanie, že by sa prihovoril aj členom našich modlitbových spoločenstiev, pútnikom na Slovensku. S veľkou radosťou sa ujal slova a odovzdal nám svoju katechézu i svoje požehnanie.

Program modlitbového dňa bude veľmi jednoduchý. Celý deň darujeme Panne Márii na jej úmysly, za jej uskutočnenie plánov pokoja. Začneme animovanou modlitbou ruženca z nášho spoločenstva, so zábermi z Podbrda. Potom odznie katechéza otca Marinka, otca Kurtoviča, otca arcibiskupa Hozera, Korunka k Božiemu milosrdenstvu a moje svedectvo. Potom sa presunieme na večerný modlitbový program do kostola sv. Jakuba, odkiaľ budú dva ružence, sv. omša, adorácia a po nej sa vrátime späť k nohám Panny Márie, zasvätíme sa jej Nepoškvrnenému Srdcu. Nádejáme sa, že Panna Mária nám dá posolstvo, ktoré očakávame. Prečítame si ho a rozlúčime sa.

Od 8:00 do 9:30 hod. bude prvý blok, od 11:00 do 12:00 hod. druhý blok, od 15:00 do 16:00 hod. tretí blok, no a večerný modlitbový program bude od 17:00 do 20:00 hod. Bude to vysielané v slovenskom aj v ruskom jazyku pre všetky východné krajiny.  

Nakoľko nás sociálne siete začali blokovať prosíme Vás o registráciu aby sme Vás vedeli informovať o našich akciách: prihláste sa na odber noviniek

Erik: Prečo práve modlitba za pokoj? 

Terka: To je základné volanie Panny Márie. Od jej prvého príchodu nás volá modliť sa za pokoj. Aj páter Slavko Barbarič, ktorý tu pôsobil, hovorieval, že tomu volaniu Panny Márie Kráľovnej pokoja môžeme rozumieť ako k prorockej výzve. Na začiatku zjavení v roku 1981, keď prvý krát pozvala k pokoju, hovorila aj o vojne. A presne o desať rokov, 26. júna 1991 začali padať prvé bomby nad bývalou Juhosláviou. Začala sa strašná krvavá vojna na Balkáne. Ale keď pozrieme na vývoj udalostí potom, Panna Mária neprišla do Medžugorja iba kvôli Medžugorju samotnému, ale hovorí: „Budem vám dávať posolstvá ako nikdy doteraz v dejinách ľudstva.“  Už skoro 40 rokov volá k modlitbe za pokoj do celého sveta. Pokoj je niečo, po čom každé ľudské srdce túži. Každý hľadáme pokoj, chceme byť pokojní, šťastní. Panna Mária má školu pokoja v Medžugorí otvorenú. Učí nás najskôr modliť sa za pokoj vo svojom srdci. Keď sme ho stratili, treba sa vrátiť na miesto, kde sme ho stratili, prečo sme ho stratili a pozvať do toho miesta Pána, nechať ho preniknúť Jeho láskou, pokojom, aby všetko obrátil na dobro. Pracovať na pokoji srdca. Ak máme pokoj v srdci, pozýva nás vytvárať pokoj v našich rodinách a v spoločenstvách, kde sa nachádzame. A potom nás pozýva modliť sa spoločne za pokoj vo svete. To je ten veľký plán modlitby za pokoj. Vždy sa vrátiť do svojho srdca. Nemôžeme vyprosiť pokoj vo svete, ak nemáme sami pokoj v srdci. Vždy začíname od seba a potom sa spájame. Tí, ktorí pochopili to volanie, stretáme sa a takto môžeme vyprosiť drahocenný dar pokoja pre celý svet.

Erik: Povedala si, že 25. v mesiaci opäť dostaneme posolstvo Panny Márie. Vieme, že tie posolstvá druhého v mesiaci skončili, ktoré mala vizionárka Mirjana. Vieš nám ešte porozprávať kto tie posolstvá dostáva?

Terka: Do roku 1987 dávala Panna Mária posolstvá každý štvrtok. Potom dávala posolstvá každého 25. v mesiaci pre všetkých, ktorí chcú s ňou kráčať cestou k svätosti. Sú nám dávané cez vizionárku Mariju Pavlovič Lunetti. Posolstvá sú veľmi jednoduché, často sa opakujú, aktuálne a konkrétne do doby, ktorú žijeme. Keď sa ich rozhodneme žiť, je to bezpečná cesta s Pannou Máriou priamo do  neba. Môžeme  ich rozdeliť do piatich hlavných tém.

1.) Modlitba srdcom, každý deň sa modliť ruženec a rozjímať o Ježišovom živote.

2.) Každý deň čítať Písmo Sväté.

3.) Pravidelná mesačná sv. spoveď.

4.) Každú stredu a piatok pôst o chlebe a vode, zriekať sa pominuteľných vecí.

5.) Sv. omša spojená so sv. prijímaním. Eucharistia je cieľ, ku ktorej nás vedie, aby sme sa do nej zaľúbili a postavili ju do centra nášho života.

Keď budeme žiť týchto 5 hlavných posolstiev, je to cesta k pokoju srdca.

Celý rozhovor Online vo svete mystiky – Medžugorje – miesto modlitby za pokoj si môžete vypočuť a pozrieť tu:

Podporte nás
Podporte nás

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás