„Keď som povedal áno, moje srdce naplnil pokoj.“ Gréckokatolíci na Slovensku majú nového arcibiskupa

V sobotu 27. januára bude Gréckokatolícka katedrála svätého Jána Krstiteľa v Prešove dejiskom biskupskej chirotónie (vysviacky) vladyku Jonáša Maxima. V rámci slávnosti sa uskutoční aj jeho uvedenie do úradu arcibiskupa. Gréckokatolíci na Slovensku tak opäť získavajú svojho prímasa po tom, ako pápež František 25. apríla 2022 prijal abdikáciu dovtedajšieho arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ. S príchodom nového metropolitu sa zároveň opäť sfunkčňuje Rada hierarchov, spoločný legislatívny orgán cirkvi, ktorá bola na úroveň metropolie povýšená v roku 2008.

Hlavným svätiteľom vladyku Jonáša bude arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup;  spolusvätiteľom bude okrem bratislavského eparchu Petra Rusnáka, doterajšieho apoštolského administrátora Prešovskej archieparchie sede vacante, aj biskup ukrajinskej eparchie v Chicagu Benedikt Aleksijčuk.

Medzi päťdesiatkou biskupov, ktorí potvrdili svoju účasť na vysviacke, je aj hlava ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi väčší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk a apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli. Chýbať nebude ani približne dvadsať mníchov studitov, spolubratov nového arcibiskupa Jonáša.

podporte nás sdzr

MSU

„Skratku MSU mi za meno nepíšte,“ upozornil nás pár dní pred svojou vysviackou vladyka – nominant, „jednak jej ľudia zväčša nerozumejú a treba ju vysvetliť. A potom pri skratkách ide skôr o západný spôsob vnímania rehoľného života.“

Tieto tri písmená teda naznačujú a súčasne zahaľujú ostatných dvadsať rokov života nového štyridsaťdeväťročného prímasa gréckokatolíkov na Slovensku. Jeho životnú dráhu sme predstavili už v deň jeho oficiálneho menovania za gréckokatolíckeho prešovského arcibiskupa 26. októbra vlani. V štvrtom roku aktuálneho milénia vstúpil po ukončení trojročnej služby špirituála v Kňazskom seminári blaženého Pavla Petra Gojdiča v Prešove do monastiera studitov v svätouspenskej univskej lavre. Odtiaľ spomínaná skratka MSU. Vladyka Maxim ju však za svojím menom nevidí rád. „Pre východného mnícha je rozhodujúci vzťah k monastieru. Napríklad – som mníchom svätouspenskej univskej lavry,“ vysvetľuje.

Po štyroch rokoch monastierskeho života prijal takzvanú malú schimu, ktorá je východným pendantom večných sľubov v latinskom obrade. V roku 2020 bol zvolený za igumena (predstaveného) monastiera svätouspenskej univskej lavry. Po troch rokoch v tejto službe ho zastihlo menovanie za prešovského arcibiskupa a metropolitu, ktoré musel podľa vlastných slov spracovávať tri dni, kým naň odpovedal kladne.

„Keďže to bolo pod tajomstvom, radil som sa striedavo so svojimi duchovnými vodcami. Zmietal som sa medzi áno a nie, ale argumenty ‚proti‘ postupne slabli a bolo ich stále menej,“ opísal nový arcibiskup duchovný zápas s pozitívnym výsledkom: „V momente, keď som povedal áno, moje srdce naplnil pokoj a mohol som opäť pokojne spávať.“

Neobvykle dlhý čas od oficiálneho menovania 26. októbra 2023 až po termín biskupskej chirotónie 27. januára 2024 súvisel s novými voľbami na uvoľnenú pozíciu igumena, ktorú 19. decembra obsadil Jozafát Vojtek.    

Žiadne zmeny počas prvého roka?

Arcibiskup Maxim prezradil, že známeho pastoračného pravidla sa vo svojej službe zrejme držať nebude. „Sú veci, ktoré treba zmeniť,“ zhodnotil metropolita už pred vstupom do úradu, ktorého sa ujíma ako autorita v jednom z pôvodných významov tohto slova: chce umožniť rast a rozvoj zvereného ľudu. „Chcem dať všetkým veriacim, ktorí tu žijú, priestor, aby sa mohli rozvíjať,“ povedal vladyka-nominant v rozhovore pre televíziu Logos ešte v novembri.

Od začiatku je pripravený na pokusy, že ho niektorí budú chcieť získať na svoju stranu či urobiť súčasťou nejakej skupiny. „Ja chcem byť pre všetkých. Pre Rusína chcem byť Rusín, pre Slováka Slovák, pre Ukrajinca Ukrajinec, pre Maďara Maďar, pre Róma chcem byť Róm,“ načrtol vladyka Maxim svoju líniu a podopiera ju osobnou pestrou históriou. Skutočnosť, že posledných dvadsať rokov strávil v monastieri na susednej Ukrajine, hodnotí ako prínos pre novú službu. „K niektorým záležitostiam som získal potrebný odstup,“ povedal pre Štandard.  

Dokument Mních: pestrosť, „Božia sprcha“ a stálosť

Celistvejšie vnímanie osoby nového arcibiskupa Jonáša Maxima umožňuje pohľad na jeho monastiersky život. Okom umelca ho zachytil Timotej Križka, ktorý otca Maxima navštívil na jeho pozvanie v marci 2022. Výsledkom je výborne načasovaný osemnásťminútový dokument, ktorý približuje život mníchov v Unive poznačený vojnou. Dokument, ktorý do vysielania zaradila RTVS aj gréckokatolícka televízia Logos, bol dokončený len pár dní pred biskupskou vysviackou vladyku Jonáša Maxima. Jeho výpovedná i umelecká hodnota tak získala širší rozmer.

Zatiaľ čo západné rehole a rády sa zväčša vyznačujú jednotnou osobitnou charizmou, východné monastiere chcú zapojiť rôzne charizmy podľa hesla: jednota v rozmanitosti. Každý dostáva príležitosť na rozvoj svojho talentu, a prispieva tak svojou troškou do pestrého Božieho mlyna. Práve tento podstatný aspekt chce vladyka Maxim vniesť do služby arcibiskupa.

ZDROJ: https://standard.sk/552184/ked-som-povedal-ano-moje-srdce-naplnil-pokoj-greckokatolici-na-slovensku-maju-noveho-arcibiskupa

„Keď som povedal áno, moje srdce naplnil pokoj.“ Gréckokatolíci na Slovensku majú nového arcibiskupa 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás