Ježiš je vašou budúcnosťou, povedal biskup Kuboš veriacim v Dlhej nad Oravou

Dlhá nad Oravou 1. augusta (TK KBS) Významné jubileum si dnes pripomenuli vo farnosti v Dlhej nad Oravou. Farnosť tu bola zriadená pred 90 rokmi. Zriaďovacou listinou spišského biskupa Mons. Jána Vojtaššáka, ktorú vydal 1.8.1931, vzniklo nové farské benefícium v Dlhej nad Oravou. Dnes je to teda od vtedy už 90 rokov. Vo farnosti si výročie pripomenuli ďakovnou svätou omšou o 10:00, ktorú celebroval spišský diecézny administrátor biskup Mons. Ján Kuboš. Ten v homílii zdôraznil, že jedným z podstatných znakov farnosti je, že miestne spoločenstvo má svojho farára, ktorý je vlastným pastierom jemu zverenému ľudu. Ten má viesť Boží ľud podľa Dobrého pastiera Ježiša Krista. Zároveň povedal, že v miestnom farskom spoločenstve Duch Svätý cez pastierov budoval lásku počas celých generácií.  “Farnosť je spoločenstvo spoločenstiev. Farnosť je však vybudovaná z rodinných spoločenstiev. Základ služby býva položený v rodine. Rodina je školou služby, kde sa učíme službe Bohu i službe navzájom,” uviedol Mons. Ján Kuboš. Z rodín sa má podľa neho vzmáhať farské spoločenstvo, z farností diecéza a z diecéz máme budovať spoločenstvo Cirkvi, “aby sme my putujúca Cirkev došli do cieľa, do spoločenstva v nebi.”

podporte nás sdzr

Odkazom do ďalších rokov a desaťročí pre veriacich v Dlhej nad Oravou z dnešnej slávnosti má byť podľa biskupa Kuboša budovanie spoločenstva lásky v našich rodinách podľa Matky Cirkvi, Panny Márie. “Pri krste sme dali prísľub Pánu Bohu pripodobňovať sa Kristovi, ktorý neprišiel sa nechať obsluhovať, ale slúžiť,” zdôraznil.

Biskup Kuboš zároveň upozornil na duchovnú prípravu na návštevu Svätého Otca a jej motto, ktoré je vyjadrené vetou S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom. “Chceme si uvedomiť, že všetci sme na ceste za Ježišom. On je našou budúcnosťou. On je aj vašou budúcnosťou vo farnosti v Dlhej nad Oravou,” dodal Mons. Ján Kuboš.

Starosta obce Ján Kamas pri privítaní biskupa Kuboša povedal, že pri dnešnej svätej omši chceli miestni veriaci poďakovať svojim predkom i všetkým kňazom, ktorí v tejto farnosti pôsobili. “Dlhá nad Oravou bola od svojich počiatkov fíliálkou farnosti v Sedliackej Dubovej. Veriaci sa usilovali získať vlastnú farnosť už od druhej polovice 19. storočia, pretože obec Dlhá bola väčšia a ľudnatejšia ako Sedliacka Dubová. O starostlivosti o kaplnku sv. Ladislava Kráľa, ktorú považovali za svoje miesto stretávania sa s Bohom, svedčí aj list z 2. júla 1863, nájdený v kupole pod krížom na veži kostola. Kaplnka v tom období prešla komplexnou obnovou a na vežu bol osadený nový kríž,” povedal.

Starosta obce upozornil, že na žiadosť veriacich požiadal biskupský úrad v Spišskom Podhradí v roku 1928 Ministerstvo školstva a národnej osvety v Bratislave o schválenie novej farnosti. Okresný úrad v Dolnom Kubíne sa však vo svojom stanovisku k žiadosti postavil zamietavo s tým, že farský kostol v Sedliackej Dubovej má dostatočnú kapacitu a že obec Dlhá naliehavejšie potrebuje investovať do stavby mosta cez rieku Orava. “Obyvatelia Dlhej sa nenechali odradiť a snažili sa svoj zámer dotiahnuť do konca. Prijali na seba všetky záväzky spojené so zriadením samostatnej farnosti v obci,” pripomenul starosta obce históriu.

“Farnosť materiálne založili občania Dlhej nad Oravou a to najskôr tým, že si zväčšili farský kostol, postavili farskú budovu, v ktorej mal bývať budúci farár. Vtedy sa gazdovalo, preto postavili hospodárske budovy. Dali farárovi živobytie. Bol to deň, kedy ustanovenie farnosti biskupom Jánom Vojtaššákom vyvrcholilo tým, že bola zriadená farnosť a do farnosti prišiel farár,” vysvetlil súčasný farár Ján Duda, ktorý výnimočnosť tohto dňa ustanovenia farnosti vidí v tom, že to bolo obrovské náboženské vzopnutie veriacich. “Bolo to obrovské ekonomické vzopnutie obyvateľov Dlhej nad Oravou, ktorí do toho investovali svoje obrovské peniaze, čas, svoju vieru a túžbu mať v dedine kňaza, ktorý ich bude viesť po duchovnej, kultúrnej a náboženskej stránke,” zdôraznil Duda.

Farár Ján Duda na záver svätej omše vyhlásil rok farnosti, pretože podľa neho si takúto udalosť treba pripomínať celý rok. “Spomíname preto, aby sme sa z toho poučili. Raz aj nám budú ďalšie generácie ďakovať, že sme zachovali vieru,” dodal. 

Prevzaté z: tkkbs.sk

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás