Francúzska bazilika uchováva jedinečnú relikviu: dve kvapky Kristovej krvi preliatej počas jeho umučenia 

„Večné Slovo, ktoré nás chcelo získať pre seba, vzalo si Srdce, aké je to naše; Srdce, ktoré jeho žily mohlo naplniť Krvou a tou nás vykúpiť. My sme neboli vykúpení za cenu zlata či striebra, ako hovorí knieža apoštolov. Naše vykúpenie má cenu Krvi, ktorej hodnota je NEKONEČNÁ.“ (sv. Alfonz de Liguori )

V chráme Neuvy-Saint Sépulcre (Francúzsko) sa nachádzajú dve kvapky Krvi nášho Pána Ježiša Krista, ktoré boli zachytené v deň Jeho bolestného umučenia na Kalvárii. Majú formu dvoch sĺz zrazenej Krvi. Táto čistá Božia Krv bez akejkoľvek prímesi vody či zeme je možno najvzácnejšou relikviou na svete. 

Kardinál Eudes, biskup v Tuskulume, priniesol túto relikviu zo Svätej zeme, kde šesť rokov vykonával funkciu pápežského legáta pre križiacku výpravu svätého Ľudovíta. V roku Pána 1257 ju daroval Neuvy, svojej rodnej krajine. Odvtedy Predrahá Krv spočíva pod byzantínskou kupolou, ktorú dali v rokoch 1042 – 1046 postaviť Eudes de Déols a Geoffroy de Bourges podľa modelu Baziliky svätého hrobu v Jeruzaleme.   

Kardinál vyzdvihol, že relikvie daroval “na pobožnosť veriacim, aby mali každý deň pred očami umučenie a smrť nášho Pána”

Krv Kristova 

Relikvia pozostáva z dvoch kvapiek zrazenej a čistej krvi, “pretože nie je zmiešaná s vodou ani so zemou”.  

Na počesť Najdrahšej Krvi Kristovej bolo v priebehu rokov udelených množstvo výsad a odpustkov. 

“Arcibiskup z Brugg André Frémiot založil v roku 1621 Bratstvo Najdrahšej krvi. O dva roky neskôr pápež Gregor XV. udelil nové odpustky veriacim oddaným Najsvätejšej krvi,” uvádza sa na stránke. 

Okrem toho sa v kostole každý pondelok na Veľkú noc a 1.júla slávia slávnostné omše a procesie – spôsob vzdávania vďaky za všetky požehnania pripisované Najdrahšej krvi. 

Zdroj: French Basilica Preserves a Unique Relic: Two Drops of Christ’s Blood Shed During His Passion – EWTN Global Catholic Television Network 

Francúzska bazilika uchováva jedinečnú relikviu: dve kvapky Kristovej krvi preliatej počas jeho umučenia  1
Chrám Neuvy-Saint Sépulcre – zdroj foto: Wikipedia Commons

Zázraky spojené s Predrahou Krvou nášho Vykupiteľa 

Prvý zázrak: 13. mája 1623 sa rieka Bouzanne rozvodnila ako nikdy predtým. Zaliala námestie, cintorín a spôsobila mnohé škody. Potom začala voda vnikať aj do domov a unášala nábytok ľudí. Zhrození obyvatelia si spomenuli na Predrahú Krv. Poprosili predstaveného kláštora, aby mohli relikviu niesť v procesii oproti rozbúreným vodám. a stala sa neuveriteľná vec: „Postupne ako kňaz s relikviou postupoval, za každým jeho krokom vpred voda ustúpila presne o taký kus.“ Tento zázrak nikto nezaznačil, ale spomienka naň sa prenášala z generácie na generáciu aj vďaka ustanovenému sviatku, ktorý sa slávi v bazilike Neuvy-Saint-Sépulcre až podnes. Všade sa nazýva sviatkom 13. mája alebo sviatok zázraku. 

Druhý zázrak: Mária-Lujza zažila veľmi bolestnú skúšku. Jej manžela hospitalizovali s vnútorným krvácaním, ktoré sa lekárom nepodarilo zastaviť. Ani transfúzia krvi nepomohla. po niekoľkých dňoch lekári priznali svoju bezmocnosť a jeho manželke povedali, že sa nedá zachrániť. Nezostávalo jej nič iné, iba prepraviť manžela domov a čakať na najhoršie. Rozrušená Mária-Lujza upozornila na beznádejný stav manžela jednu zo svojich priateliek. Tá jej poradila, aby dala odslúžiť svätú omšu k úcte Predrahej Krvi v bazilike Neuvy-Saint-Sépulcre, kde sa nachádza vzácna relikvia. To aj zakrátko urobila. Po odslúžení svätej omše sa krvácanie okamžite zastavilo. Manžel Márie-Lujzy bol zachránený. 

Svedectvo bolo zaznamenané v sakristii baziliky v Neuvy-Saint-Sépulcre. 

Tretí zázrak: Niektorí si ešte pamätajú na zhubné následky španielskej chrípky, ktorej koncom prvej svetovej vojny, v októbri a novembri 1918 padli za obeť milióny ľudí. V Neuvy podľahlo tejto chorobe za dva týždne päť osôb. Obyvatelia sa začali modliť deviatnik k Predrahej Krvi. Choroba prestala byť okamžite smrteľná a postupne úplne zmizla. 

Štvrtý zázrak: Počas tragických dní v júni 1940 sa pri ústupe francúzskych vojsk odohralo ničivé bombardovanie v mestách Argenton, la Chatre a najmä v Aigurande (kde padlo 36 ľudí). V Neuvy sa to len tak hmýrilo evakuovanými a vojakmi na úteku. Toto všetko vôbec neprispievalo k pokoju obyvateľov. Farníci požiadali o modlitbu deviatnika k Predrahej Krvi. V nedeľu 16. júna sa deviatnik slávnostne začal pri vešperách. Mnohí veriaci sa na tejto modlitbe zúčastňovali s horlivosťou. Zakončili ju 24. júna v preplnenom kostole. Relikvia bola počas týchto dní vystavená na hlavnom oltári. Medzi rannými a večernými bohoslužbami sem vždy prichádzali ľudia na poklonu. Niektorí príliš opatrní veriaci radili kňazovi, aby relikviu schoval aspoň na noc pre prípad, že by znenazdania prišli Nemci. „Buďte pokojní, Predrahá Krv sa ubráni sama,“ odpovedal kňaz. Neuvy skutočne zažilo viacero náletov. 19. júna ich narátali najmenej pätnásť a jedno lietadlo dokonca zostúpilo veľmi nízko nad baziliku. Prítomnosť vojakov však napokon nebola zaznamenaná a vlak s muníciou, ktorý stál na stanici, stačili včas odpraviť. Nespadla ani jedna bomba a celý kraj okolo Neuvy zostal nepoškodený. Obyvatelia Neuvy a ich putujúci hostia v tom zreteľne videli ochranu Predrahej Krvi. Relikvia bola vystavená až do 1. júla, na liturgický sviatok Najdrahšej Krvi Ježiša Krista, aby jej veriaci mohli vyjadriť vďaku. 

(Krátka história baziliky a relikvie Predrahej Krvi v Neuvy-Saint-Sépulcre, L. Girard, 1942) 

Počas poslednej choroby Benigny-Consolaty jej Ježiš neprestajne hovoril o sile a svetle, ktoré prináša rozhrešenie, zvlášť v dušiach už očistených; neustále jej pripomínal tú potrebu, ktorá ho poháňa, aby daroval svoju Krv. Pripomínal jej, že všetky krásy zeme nie sú ničím popri tých, ktoré sa skrývajú v jednej kvapke jeho Predrahej Krvi. Hovoril tiež, že keď ju vyleje na nejakú dušu, zostane po nej stopa. „Táto Krv nielen obmýva a odstraňuje každú škvrnu, ale duša sa skrze ňu stáva krajšou a silnejšou.“ 

Svedectvo bolo zaznamenané v sakristii baziliky v Neuvy-Saint-Sépulcre. 

+++ 

Francúzska bazilika uchováva jedinečnú relikviu: dve kvapky Kristovej krvi preliatej počas jeho umučenia  2

⏩Aplikáciu Slovenského dohovoru pre každého kresťana katolíka si stiahnete TU:
▶ (Android) https://play.google.com/store/apps/dev?id=6226579243063354869
▶ (iPhone): https://apps.apple.com/sk/app/marianet/id6474481190?l=sk

Francúzska bazilika uchováva jedinečnú relikviu: dve kvapky Kristovej krvi preliatej počas jeho umučenia  2

Karmelitánka sv. Mária Magdaléna de´Pazzi nám vraví: „Vždy, keď niektorý tvor obetuje Drahocennú Krv Ježiša Krista, ktorou bol vykúpený, prináša dar nekonečnej ceny, ktorý nemôže byť ničím nahradený.“ Toto duchovné cvičenie jej zjavil sám Boh, keď sa sťažoval, že sa na zemi prejavuje veľmi málo úsilia spolupracovať s Ním na uzmierenie hriešnych ľudí. Povzbudená týmto zjavením obetovala denne 50-krát Drahocennú Krv za spásu žijúcich i umierajúcich. Robila to s takou nábožnosťou, že jej Boh pri niekoľkých príležitostiach ukázal množstvo duší, ktorých obrátenie týmto spôsobom dosiahla, a taktiež všetky duše, ktoré takto vyslobodila z očistca. Inokedy sv. Magdaléna na chvíľu uvidela všetkých patrónov mesta Florencie v sprievode nespočítateľného zástupu iných nebeských obyvateľov pred Božím trónom. Všetci predkladali svoje príhovory za úbohé duše, ale neboli vypočutí. Potom prišli anjeli strážcovia týchto duší v očistci, ale ani oni neboli vypočutí. Potom prišli zástupcovia blažených a prosili za duše zaťažené najväčšími dlhmi. Tí však súčasne obetovali Nebeskému Otcovi aj Drahocennú Krv Jeho Syna a pre túto Krv boli vypočutí. 

Aj zakladateľ rehole passionistov sv. Pavol z Kríža, veľmi dobre vedel, akú silu pred Bohom má obetovanie Drahocennej Krvi nášho Pána Ježiša Krista, preto svojím synom napísal: 

„Nech všetci majú vo svojom srdci starosť o obrátenie hriešnikov, posvätenie blížnych, oslobodenie duší z očistca, preto často obetujte Bohu umučenie, smrť a Najdrahšiu Krv Ježiša.“ 

„Moje deti“ – vraví sv. Ján Mária Vianney – „všimnite si dobre: vždy keď som dostal nejakú milosť, dostal som ju preto, že som prosil Najsvätejšiu Pannu, aby namiesto mňa obetovala Bohu Drahocennú Krv Ježiša Krista.“ Odporúčal pri tom nasledovnú modlitbu: „Pre Tvoje nesmierne bolesti pri utrpení a smrti Tvojho Božského Syna a pre horké slzy, ktoré si prelievala, prosím ťa, obetuj sväté, ranami a krvou pokryté telo Božského Vykupiteľa v spojení s tvojimi bolesťami a slzami Nebeskému Otcovi za záchranu duší a za získanie milosti…“ 

+++ 

Relikvia Ježišovej Predrahej Krvi na Slovensku – v Hronskom Beňadiku  

Francúzska bazilika uchováva jedinečnú relikviu: dve kvapky Kristovej krvi preliatej počas jeho umučenia  4
Relikvia Kristovej Krvi v Hronskom Beňadiku – zdroj: Relikvia Kristovej Krvi | Bazilika minor sv. Benedikta, (nrb.sk)

V bývalom Uhorsku sa nachádzali tri relikvie Predrahej Božej Krvi. Jedna z nich sa nachádzala a dodnes i nachádza na Slovenskom území, v benediktínskom opátstve vo Svätom Beňadiku, v novogotickom chráme Panny Márie a sv. Beňadika. Je to časť šatky sv. Veroniky, ktorú podala Ježišovi na jeho krížovej ceste a on do nej vtlačil obraz svojej skrvavenej tváre. 

Chrám v Hronskom Beňadiku posvätil 11. júla 1483 Michal Thuroni, biskup milkovský, zástupca ostrihomského arcibiskupa. Svedčia o tom pergameny, nájdené v oltárnom kameni v roku 1882. Je pravdepodobné, že kráľ Matej Korvín daroval opátstvu relikviu Božej Krvi na povznesenie slávnosti posviacky chrámu. On ju dostal od pápeža Pavla II. (1464 – 71). Neskôr prebudovali hornú sakristiu gotického kostola na Kaplnku Božej Krvi. Kaplnku posvätil v roku 1489 nitriansky biskup Gregor. Počas opravy chrámu v roku1881 vypukol v meste požiar, ktorý sa rozniesol i na postavené lešenie a vrcholy veží, následkom čoho sa roztopili zvony. Na spomínanom pergamene sa uvádza nápis na zvone, ktorý dokazuje, že v roku 483 bola už relikvia vlastníctvom opátstva. Nápis znel: 

Ad honorem-Sanctissimi-sanguinis-Dni-nostri-Ihu. Christi. In hora mortis-defende nos-ab-insidiis-hostis. 1483 (Na česť Najsvätejšej krvi Pána nášho Ježiša Krista. Chráň nás v hodine smrti pred úkladmi nepriateľa. 1483.). 

Vzácnu relikviu uchováva skvostne drahokamami ozdobený relikviár zo začiatku 19. storočia. Relikviár dal zhotoviť kardinál Alexander Rudnay. On ho tiež zapečatil a nechal vsadiť do monštrancie. Svedčí o tom latinský nápis na vonkajšej starne dvierok. 

Úcta k Božej Krvi pretrvávala a je stále zakorenená nielen u domáceho obyvateľstva, ale je rozšírená i v okolí. V minulých storočiach prefekti opátstva s veľkou obľubou používali titul „strážca svätej Krvi Kristovej“ a „správca kaplnky Božej Krvi“. To je tiež znakom, že relikvia bola najväčším pokladom chrámu. V benediktínskom opátstve, ležiacom vo vtedajšej Tekovskej župe, sa schádzali predstavitelia župy na zasadnutiach župného zastupiteľstva. 3. mája sa každoročne konala púť, pri ktorej sa niesol relikviár ku kaplnke Na háji postavenej v roku 1713 z vďačnosti za ukončenie moru v Tekovskej župe. Každý piatok sa v Kaplnke Božej Krvi slúžila svätá omša, po ktorej sa modlievala nasledovná modlitba: 

„Ó Predrahá Krv večného života, výkupná cena celého sveta, nápoj a kúpeľ spasenia pre naše duše, ktorá nás bez prestania zastávaš pred milosrdným trónom Najvyššieho, klaniam sa ti s najhlbšou úctou a žiadam si, nakoľko je to len možné, zadosťučiniť za tie krivdy a zneuctenia, ktorých sa ti ustavične od ľudí, tvojich stvorení, dostáva, najmä od tých, čo sa ti opovažujú bezbožným spôsobom rúhať. Ktože by nemal túto Krv nekonečnej ceny chváliť? Ktože by sa nemal roznietiť láskou k Ježišovi, ktorý ju vylial? Čo by sa bolo so mnou stalo, keby ma táto Božská Krv nebola vykúpila? A kto ju vytlačil až do poslednej kvapky zo žíl môjho Pána? Nebol to zaiste nikto iný, len láska. Ó, nesmierna láska, ktorá si nám podala tento balzam plný spasenia! Neoceniteľný balzam, ktorý si zo žriedla nesmiernej lásky vytiekol, učiň, aby ťa všetky srdcia a všetky jazyky chválili, oslavovali a ďakovali ti teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.“ 

(Schválil pápež Pius VII. v roku Pána 1815. 300 dní odpustkov raz denne.) 

V súčasnosti sa každý piatok po svätej omši uctieva Božia Krv za spevu piesne k Božskému Srdcu. Rovnako pri všetkých hlavných pútiach v Hronskom Beňadiku: 

– v nedeľu najbližšiu k sviatku sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – 19. marca 
– prvú májovú nedeľu z vďačnosti za ukončenie moru v Tekovskej župe 
– na sviatok Zoslania Ducha Svätého 
– na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
– na sviatok Krista Kráľa 

Vďaka Ti, nekonečne dobrý Bože, i za tú Tvoju milosť, že na našom Slovensku, v Hronskom Beňadiku môžeme uchovávať prevzácnu relikviu Tvojej Predrahej Krvi. 

Zdroj: Ukrižovaná nekonečná Láska, milujem Ťa! » O úcte k Predrahej Kristovej Krvi (ukrizovananekonecnalaskamilujemta.sk) 

Litánie k Predrahej Kristovej Krvi 

(Schválil ich pápež Ján XXIII. roku Pána 1960.) 

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. 
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. 
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. 

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. 
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami. 
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami. 
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. 

Krv Kristova, krv jednorodeného Syna večného Otca, zachráň nás. 
Krv Kristova, krv vteleného Božieho Slova, zachráň nás. 
Krv Kristova, krv novej a večnej zmluvy, zachráň nás. 
Krv Kristova, tečúca na zem v smrteľnom zápase, zachráň nás. 
Krv Kristova, prelievaná pri bičovaní, zachráň nás. 
Krv Kristova, ronená pri korunovaní tŕním, zachráň nás. 
Krv Kristova, vyliata na kríži, zachráň nás. 
Krv Kristova, cena našej spásy, zachráň nás. 
Krv Kristova, bez ktorej niet odpustenia, zachráň nás. 
Krv Kristova, ktorá napája a očisťuje duše v Eucharistii, zachráň nás. 
Krv Kristova, prúd milosrdenstva, zachráň nás. 
Krv Kristova, víťaziaca nad zlými duchmi, zachráň nás. 
Krv Kristova, odvaha mučeníkov, zachráň nás. 
Krv Kristova, sila vyznávačov, zachráň nás. 
Krv Kristova, zdroj panien, zachráň nás. 
Krv Kristova, opora v nebezpečenstve, zachráň nás. 
Krv Kristova, úľava trpiacich, zachráň nás. 
Krv Kristova, potešenie plačúcich, zachráň nás. 
Krv Kristova, nádej kajúcich, zachráň nás. 
Krv Kristova, útecha umierajúcich, zachráň nás. 
Krv Kristova, pokoj a nežnosť našich sŕdc, zachráň nás. 
Krv Kristova, závdavok večného života, zachráň nás. 
Krv Kristova, vyslobodenie duší z očistca, zachráň nás. 
Krv Kristova, hodna všetkej cti a slávy, zachráň nás. 

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane. 
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane. 
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. 

Vykúpil si nás, Pane, svojou krvou. 
A urobil si nás kráľovstvom nášmu Bohu. 

Modlime sa. Všemohúci a večný Bože, Ty si svojho jednorodeného Syna ustanovil za Vykupiteľa sveta a Jeho krvou si bol uzmierený; prosíme Ťa, daj, aby sme nábožne uctievali cenu našej spásy, aby nás sila Jeho krvi chránila od časného zla a zabezpečila nám večnú radosť v nebi. Lebo On žije a kraľuje na veky vekov. 
 

Amen. 

Francúzska bazilika uchováva jedinečnú relikviu: dve kvapky Kristovej krvi preliatej počas jeho umučenia  5

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás