Exorcista a psychiater zdieľajú tipy pre dobré manželstvo

V súčasnej dobe je rozvod už bežnou záležitosťou, vo vzťahoch prevláda egoizmus a podstatná je najmä vlastná sebarealizácia. V tomto kontexte sa môže článok, ktorý sa chystáte prečítať zdať absurdným. Chceme vám totiž uviesť niekoľko dôvodov, prečo sa oplatí zostať v manželstve aj napriek tomu, že je vaše manželstvo v kríze, váš vzťah ochladol alebo čelíte problémom, ktoré už nevládzete uniesť. Samozrejme, že nikto by nemal zostávať v manželstve, v ktorom je fyzické či psychické násilie alebo iné extrémy. No v prípade problémov, kvôli ktorým sa v súčasnosti rozvádza väčšina manželstiev, zotrvanie a práca na vzťahu môžu priniesť veľké ovocie.  

Msgr. Ján Esseff, kňaz a exorcista zo Scrantonu v Pensylvánii, chápe ťažkosti, s ktorými sa manželia stretávajú a tiež dôležitoť manželskej lásky v rámci rodiny. Jeho vlastní rodičia často bojovali s dosiahnutím láskyplného zväzku. Rozpráva príbeh o tom, ako je Kristova láska úzko spojená s láskou manželskou.  

Moja matka mala nad posteľou obraz Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Raz v noci mi povedala, že sa takto modlila: “Najsvätejšie Srdce Ježišovo, chcem ťa viac milovať. Ukáž mi, ako ťa mám milovať viac.” 

Moja matka potom išla do postele a mala víziu Ježiša.“Zbadala som obraz Ježiša. Najprv som videla Jeho prebodnuté nohy a splývajúce biele rúcho. Pobozkala som mu nohy a prebodnutú ruku. Keď mi Ježiš zjavil svoje Najsvätejšie Srdce, takmer som omdlela. Potom som zdvihla zrak, aby som uvidela Jeho tvár, no namiesto Ježišovej tváre som videla tvár tvojho otca. Vtedy som to pochopila. Požiadala som Ježiša, aby mi ukázal ako ho môžem milovať viac, a on mi ukázal aby som viac milovala svojho manžela.” 

Zostať spolu sa skutočne oplatí 

Všetky manželské páry, ktoré sú spolu niekoľko desiatok rokov Vám jednoznačne povedia, že počas ich manželstiev sa viac či menej vyskytovali chvíle, ktoré skutočne neboli príjemné, častokrát boli možno bolestivé, no napriek tomu ich prežili ako manželia spoločne a sú teraz spolu v manželstve šťastní. Rovnako môžeme povedať, že nájdeme množstvo manželských párov, ktoré to vzdali za krátku chvílu a rozviedli sa.  

Na tomto mieste je preto potrebné povedať niečo o tom, prečo sa oplatí spolu vydržať aj v tých horších okamihoch spoločnej lásky.  

Minulý rok štúdia publikovaná v časopise Social Networks and the Life Course skúmala informácie o 2034 manželstvách a zistila, že v priebehu dlhého obdobia – okolo 20 rokov – sa manželstvá stabilizovali. Páry mali tendenciu zapájať sa do spoločných aktivít, keď ich deti vyrástli a rozvinuli hlbšiu úroveň vzájomného spoznávania sa. 

To je v súlade so štúdiou z roku 2012, ktorá zistila, že páry, ktoré boli v prvom roku manželstva boli nešťastnejšie ako tie, ktoré boli spolu viac ako 40 rokov. Výskumníci to pripisovali “manželskému vytriezveniu”- termínu pre moment, kedy z očí spadnú ružové okuliare a začína sa skutočná práca. 

Na to aby mal človek šťastné manželstvo samozrejme nestačí len vydržať. No veda, dokonca aj bez náboženstva naznačuje, že zostať v manželstve má veľkú hodnotu. 

Katolícka náuka hovorí, že manželstvo je posvätné, celoživotné spojenie s poslaním zdieľať vzájomnú lásku, vychovávať deti a pomáhať si navzájom a spolu s deťmi dosiahnuť večný život. To kontrastuje s kultúrou, ktorá presadzuje iba naše vlastné sebauplatnenie a úplným protikladom s učením katolíckej cirkvi, ktoré hovorí aby sme sa učili milovať tak, ako miluje Kristus.  

12 tipov pre lepšie manželstvo 

Dr. Richard Fitzgibbons, psychiater, ktorý je riaditeľom Inštitútu pre manželské terapie mimo Philadelphie, pracoval posledných 40 rokov so stovkami katolíckych párov. Jeho cieľom pri terapii nie je len to, aby manželstvo vydržalo, ale skôr to, aby prekvitalo. Je spoluautorom knihy Terapia odpustenia: Empirický návod na vyriešenie hnevu a obnovenie nádeje a jeho nová kniha Návyky pre zdravé manželstvo: Príručka pre katolícke páry. V tejto knihe píše 12 tipov, ktoré môžu výrazne posilniť všetky manželstvá. 

 1. Odpustenie: Znižuje hnev lojálnou snahou pochopiť seba a svojho manželského partnera a taktiež povzbudzuje zapojiť sa do náročnej práce na zvládnutie podráždenosti. 
 2. Veľkorysosť: Víťazí nad sebectvom prostredníctvom rastu v sebadarovaní a mnohokrát denne v myslení: “my” a nie “ja”.  
 3.  Úcta:  Prekonáva nutkanie kontrolovať premýšľaním o dôstojnosti svojho manželského partnera a detí. 
 4. Zodpovednosť: ukončí emocionálnu vzdialenosť tým, že sa zaviaže chrániť svojho manželského partnera pred osamelosťou, úzkosťou, neistotou a sebectvom. 
 5. Dôvera: Upokojuje úzkosť prostredníctvom dôvery v dobrotu a ochranu Boha a svojho manželského partnera a prostredníctvom odpustenia tým, ktorí dôveru narušili. 
 6. Nádej: Znižuje smútok dôverou v pozitívny výsledok udalostí a okolností v živote človeka, najmä v boji s osamelosťou. 
 7. Vďačnosť: Buduje dôveru prostredníctvom ocenenia darov, ktoré nám Boh dal, a darov získaných od každého rodiča a prostredníctvom odpustenia tým, ktorí dôveru narušili. 
 8. Obozretnosť: Zlepšuje komunikáciu tým, že pomáha manželom vidieť, čo treba povedať alebo urobiť v danej situácii a ako to povedať alebo urobiť. 
 9. Umiernenosť: Obmedzuje nutkanie a neveru tým, že zmierňuje príťažlivosť pôžitkov a ovláda inštinkty a túžby tak, aby zostali verné svojmu manželskému partnerovi.  
 10.  Spravodlivosť: Bráni rozvodu tým, že manželov posilňuje, aby dávali to, čo patrí Bohu, svojmu manželovi a deťom to čo patrí im. To znamená pracovať na tom, aby úprimne čelili a riešili svoje osobnostné a duchovné slabosti. 
 11. Vernosť: Je neochvejná túžba po tom najlepšom pre druhých, ktorá znižuje ústup od záväzkov tým, že uznáva, že jediné miesto, kde sa realizuje pravá ľudská láska a sexualita, je manželstvo.  
 12.  Pokora: Podporuje sebapoznanie a proces riešenia slabostí získaných od rodičov a vlastných chýb, ktoré narúšajú manželskú lásku a šťastie.  

Je zrejmé, že problémové vzťahy potrebujú viac ako len tipy. Pomôcť môžu dobré knihy, manželské poradenstvo aj spoločná dovolenka (bez detí) hoc len na pár dní. A vždy sa modlite – ak môžete – spoločne, aby Boh nahradil to, čo chýba vášmu manželstvu. 

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, daj nám milosť, ktorú potrebujeme pre sväté manželstvo, silu v krízach, láskavosť a milosrdenstvo, keď sa cítime sklamaní, odpustenie našich vlastných zlyhaní, uzdravenie zranení, ktoré sme spôsobili svojmu manželskému partnerovi a deťom, a nekonečnú lásku jeden k druhému. Amen.  

Natália Senderáková 

Spracované podľa: https://www.ncregister.com/blog/an-exorcist-and-psychiatrist-share-suggestions-for-marriages  

Z anglického originálu preložila: Karina Katarína Budzáková 

Exorcista a psychiater zdieľajú tipy pre dobré manželstvo 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás