Dominik Chmielewski – Príprava na veľký pôst

Ocitli sme sa v pôstnom období, ktoré je v prvom rade časom na zamyslenie sa. Je časom, kedy sa máme do seba uzavrieť a popremýšľať nad sebou samým, nad svojim životom i konaním. Pán nám dáva tento milostivý čas na to, aby sme sa vďaka nemu s Bohom spojili ešte viac a vytiahli svoju vieru na vyšší stupeň. Pozývame vás preto vypočuť si skvelú prednášku o. Chmielewskeho, v ktorej nám dáva užitočné rady, ako sa na pôst pripraviť a ako v ňom byť aj napriek obmedzeniam, či istým sebazapreniam, radostný. Okrem iného vysvetľuje, prečo je potrebné pokánie, z akého dôvodu trvá pôst 40 dní a aká je podstata veľkého pôstu. V neposlednom rade nám ukazuje konkrétne spôsoby, ako si vybrať dobré predsavzatie, či ako v pôste narábať s časom, pretože toho je málo. 

POKÁNIE 

Pokánie, ku ktorému nás povzbudzuje celá Cirkev, je jednou z najväčších tém Biblie. Boh stvoril pokánie, a dáva nám ho ako priestor, kedy sa my – ľudia, stretávame s Ním. Bez pokánia niet stretnutia s Bohom. Nie je možné stretnúť sa so skutočným Bohom v živote, ktorý predstierame. Pokánie je pre každého veľmi ťažké, pretože zaväzuje ku konfrontácii s pravdou o samom sebe. Proces videnia seba v pravde, je často veľmi bolestivý. Často od pokánia utekáme, pretože utekáme od pravdy nášho vzťahu s Bohom, od vzťahu s iným človekom. 

Ak chceme, aby nás Boh oslobodil od deštruktívneho zla, ktoré sa týka nášho života, musíme dovoliť, aby nám Boh ukázal samých seba v pravde. Toto je tá najťažšia časť pokánia. 

Pokánie je dôležité preto, lebo aj pred príchodom Ježiša Krista na túto zem vystúpil najprv človek pokánia – Ján Krstiteľ. Mária nás neustále pozýva k pokániu, lebo pokánie más moc obnovy nášho života k trom vzťahom – k Bohu, k druhému človeku a k sebe samému. 

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

PREČO 40 DNÍ?

Počet 40 vo Svätom Písme, je počtom procesu, ktorý privádza od deštrukcií chaosu k uzdraveniu, a k zmene života. 

V knihe Malachiáša sa píše: ,,Vzdajte sa desiatku, nestarajte sa o svoje mešce. Zoberte desiatok, dajte ho chudobným, a uvidíte, že ja vás požehnám.“ V preklade: desiatok roka je približne 40 dní. Veľký pôst (40 dní), je teda desatina roka a my máme tú desatinu odovzdať Bohu a prežiť ju s Ním, a On nám potom požehná celý rok. 

Je to také jednoduché, no my častokrát povieme, že nemáme čas, a potom sa čudujeme, že život je ťažký. Venujme Bohu intenzívne desiatok roka, veď On nám venuje čas neustále a miluje nás tak nesmierne, že Jeho milovaný Syn za nás položil svoj život. 

PODSTATA VEĽKÉHO PÔSTU 

Jedným zo spôsobov pokánia je práve pôst. Môžeme sa zrieť sladkého, pretože vyzeráme pribrato, môžeme začať behať, pretože sa musíme o seba starať, prestaneme piť alkohol/kávu. To všetko sú dobré veci, ale nie je to podstata veľkého pôstu. Podstatou veľkého pôstu je to, že Boh prichádza k nám, aby sme Mu podarovali desatinu svojho času z celého roka. Aby sme Mu podarovali 40 dní, počas ktorých nás bude mať celých pre seba. Ak Mu dáme my 40 dní, On nám požehná počas celého roka tak veľmi, že z toho budeme šokovaní. 

AKO NARÁBAŤ V PÔSTE S ČASOM / AKO SI VYBRAŤ PREDSAVZATIE 

V prvom rade je potrebné zvoliť si miesto, kde strávime tých 40 dní. Pán Ježiš netrávil dni pôstu doma, ale odišiel na púšť. Púšť je miesto, kde je ticho. Mali by sme preto ohraničiť všetko, čo nás oberá o čas pre Boha a odísť do ticha. Ľudia si musia uvedomiť, čo ich najviac rozptyľuje a odvádza od Boha, najčastejšie sú to masmédia, hluk rádií, televízii a internetu. Hluk, ktorý je v nás a okolo nás, nám nedovolí počuť hlas Boha. 

Nemusíme sa vzdávať kávy a sladkostí, ale máme popremýšľať, čo nás najviac oberá o čas. Kávu vypijeme za 10 minút, no pri televízii, či na internete strávime niekoľko hodín denne. Správy, či aktuality nám zaberú tiež množstvo času, preto nemusíme byť stále v obraze a počúvať, čo sa deje na viacerých kanáloch. Sme z toho potom len vypätí a častokrát nervózni. 

Ak ,,vypneme“ zvuk, vtedy sa dostaneme na púšť – do ticha. Zároveň nás na púšti môžu postretnúť démoni a istotne nás i postretnú a budú pokúšať. No ak spoznáme, v čom sme slabí, potom proti tomu môžeme bojovať. 

Naše predsavzatia by mali byť spojené s tým, ako si vytvoriť vlastnú púšť. Tam, kde budeme celý pre Boha a Boh bude celý pre nás. Samozrejme, musí to zodpovedať nášmu spoločenskému statusu. Človek, ktorý má rodinu, nemôže žiť ako mních, či pustovník. 

Každý vo svojom prostredí stvárňuje vlastnú púšť, na ktorú nás vyvedie Duch Svätý, aby sme boli predovšetkým s Tým, Ktorý nás najviac miluje. Štyridsať dní budovania vzťahu lásky v samote, ktorá bude naplnená Jeho prítomnosťou.  

Hlavným predsavzatím by preto malo byť to, že ohraničíme nevyhnutne to, čo nám berie čas pre Boha. Nemusíme teraz úplne vypnúť televíziu, internet, rádio, no máme sa to snažiť ohraničiť na minimum. Ak chceme dať Bohu svoj čas s láskou, tak si musíme spraviť priestor, odosobniť sa čo najviac od všetkých vecí, a 40 dní Bohu s láskou odovzdať. Nemalo by nás nič iné rozptyľovať, mali by sme byť pripravený 40 dní venovať Bohu a byť v tom čase spojení s Bohom. 

podporte nas - prispevky

ZÁVÄZOK VS. LÁSKA

Láska je čas, ktorý venujeme tomu, koho milujeme. Práve čas je tým, čo verifikuje lásku.  Mnohokrát sa stane, že ľudia povedia: ,,Pomodlil som sa 3 ružence, bol som na sv. omši, spravil som veľa dobrých skutkov.“ No my, ak to robíme mechanicky a len zo záväzku, nemá to takú cenu, ako keď to spravíme s láskou. Päť minút úprimne a s láskou strávených s Bohom, je viac ako 3 ružence. To samozrejme neznamená, že sa ružence modliť nemáme, ale pri každej modlitbe i pri všetkom, čo robíme, si máme uvedomovať prítomnosť Boha. Nemodlime sa len z povinnosti, modlime sa z lásky a s láskou. 

Modlitba je istotne rozhovor s Bohom, a tak vždy ak sa ideme modliť, spomeňme si, že sa ideme s niekým rozprávať. Odíďme na tiché miesto, zavrime sa do ticha a vychutnávajme si prítomnosť Boha. Pri rozhovore s niekým by sme iste nerobili iné aktivity a neboli myšlienkami inam. Preto sa prehĺbme do modlitby a uvedomujme si s kým sa ideme pri modlitbe rozprávať, a čo všetko pre nás Boh urobil a stále robí. 

,,Modlitba – to sú dve zamilované srdcia v priestore ticha, v láske a v cite, ktoré si toto všetko navzájom preukazujú.“ 

PÔST JE ČAS PRE UPRATANIE SI V ŽIVOTE 

V našich životoch nám chýba disciplína a našou najväčšou slabosťou je to, že Bohu nedávame celý svoj čas, ale iba zvyšok, ktorý počas dňa zostal. Chýbajúca disciplína značí, že sú naše dni rozbité.

Rehoľné rády majú zorganizovaný celý deň, preto im disciplína nechýba. Vedia, kedy majú čo robiť a preto si nemajú problém nájsť čas na všetko, čo je potrebné v živote. Vždy si nachádzajú čas na modlitbu a na osobné stretnutie s Bohom v nej. 

Iste, nie všetci patríme do rehole, no môže nám to byť príkladom, ako si čas zorganizovať, pretože disciplína vo všetkom, je najdôležitejšia. 

Akonáhle si čas upraceme a povieme si, čo chceme v daný deň robiť, stihneme všetko a nemusíme ani len stresovať, či do niečoho náhliť. Ak začneme deň modlitbou, deň nám pekne beží a je usporiadaný. No ak sa ráno nepomodlíme, budeme to celý deň dobiehať. 

Nakoľko nás sociálne siete začali blokovať prosíme Vás o registráciu aby sme Vás vedeli informovať o našich akciách: prihláste sa na odber noviniek

,,DVOJITÉ DUCHOVNÉ PRESSO“ 

V dnešnom uponáhľanom svete si ľudia nie vždy nájdu čas na to, aby sa utíšili, keďže sú zväčša celé dni zaneprázdnení. No ak nechceme žiť v neustálom hluku, musíme byť kreatívny. 

Ak sme celý deň v práci, kancelárii, či máme celý deň naplánované rôzne stretnutia, nájdime si aspoň 5 minút času, hoci len ak zájdeme do kúpeľne, na chvíľu sa stíšime a v tom tichu skúsme zostať s rozpaženými rukami (pozícia kríža) = ,,dvojité duchovné presso“. Takto za nás Pán Ježiš prosil a Boh takú modlitbu neodmietne, pretože nás vidí v pozícii Jeho Syna. Môžeme to spraviť niekoľkokrát za deň. To, čo si o nás ľudia potom budú myslieť už nie je podstatné. Podstatné je, že budeme s Bohom, načerpáme silu a pokoj a Boh bude v nás prebývať. 

Preto vždy, ak nás začínajú vonkajšie veci znervózňovať, budeme možno na pokraji výbuchu a tratíme kontakt s Božou láskou, zoberme sa a dajme si ,,dvojité duchovné presso“. Nemusíme nič hovoriť, stačí trvať v prítomnosti Božej. To ,,dvojité duchovné presso“ nás preberie do takej miery, že budeme mať silu na najbližšie 3-4 hodiny pracovať ďalej, najmä uvidíme, aké neskutočné zmeny sa v nás udejú. Ak nám sila opäť dôjde, zopakujme tento proces. 

,,V obrátení a v pokoji, je vaša spása. V tichu a dôvere, je vaša moc. Vtedy budete hľadať vášho Pána Boha a nájdete ho, ak sa budete usilovať z celého srdca a z celej svojej duše.“ 

,,Boh nás túži vziať na 40 dní do svojho srdca, do hlbín svojej lásky, k prežitiu Jeho takej nesmiernej prítomnosti, že potom budeme žiť obrovským požehnaním počas ďalších dní roka. Našou úlohou je vytvoriť si priestor ticha, osobnej púšte a mlčania. Našim hlavným predsavzatím má byť vytvorenie podmienok na to, aby sme počuli Boží hlas, i vytvorenie podmienok pre Jeho príchod k nám. Boh klope stále, ale kľučka je z našej strany. On sám – ak je nepozvaný, nepríde.“

Dominik Chmielewski, SDB 

Spracovala: Dominika Knapová

ONLINE RELÁCIU PRÍPRAVA NA VEĽKÝ PÔST SI MÔŽETE POZRIEŤ TU:

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás