Litánie k svätému Františkovi a Hyacinte – bol schválený slovenský text litánií

pastierikovia fatima

BRATISLAVA/TRNAVA 20. februára 2021 – Vo štvrtok 18. februára bol schválený slovenský text litánií k svätým fatimským pastierikom Františkovi a Hyacinte Martovým.

Svätí František a Hyacinta, pastierikovia a vizionári z Fatimy, ktorým sa zjavila Panna Mária pred viac ako sto rokmi, patria k najmladším svätcom v Cirkvi, ktorí nie sú martýrmi. Obaja boli svätorečení pápežom Františkom počas 100. výročia zjavení vo Fatime. Za ich spoločný sviatok v Cirkvi  je ustanovený 20. február, kedy si pripomíname ich spoločné narodenie pre nebo. Fatima je približne desaťtisícové mestečko vo vnútrozemí Portugalska, vzdialené asi 140 kilometrov od hlavného mesta Lisabon. Tam sa v priebehu šiestich mesiacov, od 13. mája až do 13. októbra 1917 viackrát zjavila Panna Mária trom deťom, ktorých mená sú: František (Francisco), jeho sestra Hyacinta (Jacinta) Martoví a ich sesternica Lucia Dos Santos. Deti mali od sedem do desať rokov, boli to malí pastieri. Súrodenci František a Hyacinta zomreli niekoľko rokov po zjaveniach na následky španielskej chrípky. V roku 2000 ich blahorečil vtedajší Svätý Otec, pápež Ján Pavol II., ktorý pri tejto príležitosti Fatimu osobne navštívil. Tretie z fatimských detí – neskoršia karmelitánska rehoľníčka Lucia (Lúcia) Dos Santos – zomrelo v roku 2005. V prípade sestry Lucie bola 13. februára 2017 ukončená diecézna fáza procesu beatifikácie a posunutá do Ríma k ďalšiemu procesu. 

Takzvané „Fatimské posolstvo“ je výzvou, aby sa ľudia obrátili a robili pokánie za hriechy, je aj povzbudením k väčšej úcte a najmä k zasväteniu Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, po ktorom príde obdobie mieru. Pri zjavení deti videli Pannu Máriu a pri nej anjela, ako aj biskupa oblečeného v bielom obleku.

Litánie k svätému Františkovi a Hyacinte Martovým


Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Panna Mária Ružencová, oroduj za nás.
Panna Mária Sedembolestná, oroduj za nás.
Panna Mária Karmelská, oroduj za nás.
Panna Mária, Matka pastierikov, oroduj za nás.
Svätý František Marto, oroduj za nás.
Svätá Hyacinta Marto, oroduj za nás.
Fatimské deti, povolané Ježišom Kristom, orodujte za nás.
Fatimské deti, povolané uvidieť Boha v nebi, orodujte za nás.
Fatimské deti, ktorým Otec odhaľuje
tajomstvá Božieho kráľovstva, orodujte za nás.
Fatimské deti, ktoré si vybral Otec, orodujte za nás.
Fatimské deti, vzory synovskej poslušnosti, orodujte za nás.
Fatimské deti, prinášajúce obete
pre dobro Kristovho tela, orodujte za nás.
Fatimské deti, blízke Anjelovi mieru, orodujte za nás.
Fatimské deti, strážcovia vlasti, orodujte za nás.
Fatimské deti, ctitelia Eucharistie, orodujte za nás.
Fatimské deti, vidiace ženu odetú slnkom, orodujte za nás.
Fatimské deti, vidiace svetlo, ktorým je Boh, orodujte za nás.
Fatimské deti, vybrané Božou Matkou, orodujte za nás.
Fatimské deti, pozorné na posolstvá Panny Márie, orodujte za nás.
Fatimské deti, obrancovia slov Panny Márie, orodujte za nás.
Fatimské deti, šíritelia slov Božej Matky, orodujte za nás.
Fatimské deti, proroci víťazstva
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, orodujte za nás.
Fatimské deti, plniace zámery Najvyššieho, orodujte za nás.
Fatimské deti, verní strážcovia
zverených posolstiev, orodujte za nás.
Fatimské deti, poslovia Ružencovej Panny Márie, orodujte za nás.
Fatimské deti, misionári modlitieb Panny Márie, orodujte za nás.
Fatimské deti, poslovia správ z neba, orodujte za nás.
Fatimské deti, ochrancovia Kristovho
nástupcu na zemi, orodujte za nás.
Fatimské deti, zástancovia hrdinského
života v pravde, orodujte za nás.
Fatimské deti, tešitelia Ježiša Krista, orodujte za nás.
Fatimské deti, príklady
kresťanského milosrdenstva, orodujte za nás.
Fatimské deti, služobníci chorých a chudobných, orodujte za nás.
Fatimské deti, obetujúce sa za urážky hriešnikov, orodujte za nás.
Fatimské deti, orodujúce pri tróne Panny Márie, orodujte za nás.
Fatimské deti, konvalinky šíriace vôňu svätosti, orodujte za nás.
Fatimské deti, perly žiariace šťastím, orodujte za nás.
Fatimské deti, serafíni lásky pri Pánových nohách, orodujte za nás.
Fatimské deti, znášajúce utrpenie
pre záchranu sveta, orodujte za nás.
Fatimské deti, vzory pomoci chudobným, orodujte za nás.
Fatimské deti, príklady v obetovaní sa
za obrátenie hriešnikov, orodujte za nás.
Fatimské deti, príklady statočnosti
v nepriaznivých časoch, orodujte za nás.
Fatimské deti, milovníci Boha skrze Ježiša Krista, orodujte za nás.
Fatimské deti, pastierikovia,
ktorí nás vedú k Baránkovi, orodujte za nás.
Fatimské deti, učeníci v škole Panny Márie, orodujte za nás.
Fatimské deti, plody stromu svätosti, orodujte za nás.
Fatimské deti, dar pre Cirkev, orodujte za nás.
Fatimské deti, Božie znamenia pre Boží ľud, orodujte za nás.
Fatimské deti, svedkovia Božej lásky, orodujte za nás.
Fatimské deti, svedkovia daru
krstného znovuzrodenia, orodujte za nás.
Fatimské deti, svedkovia prežívania
Božej prítomnosti naplnenej láskou, orodujte za nás.
Fatimské deti, svedkovia prežívania
Božej prítomnosti v tichu, orodujte za nás.
Fatimské deti, prosiace za hriešnikov, orodujte za nás.
Fatimské deti,
budovatelia civilizácie lásky a mieru, orodujte za nás.
Fatimské deti,
lampy osvetľujúce ľudstvo na ceste, orodujte za nás.
Fatimské deti, horiace plamene v temných
a nepokojných časoch, orodujte za nás.
Fatimské deti, sviece zapálené Bohom, orodujte za nás.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zľutuj sa nad nami Pane.


Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
vyslyš nás Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami.

Modlime sa.
Bože nekonečnej dobrotivosti,
ty miluješ nevinnosť a povyšuješ ponížených;
dožič nám na príhovor Panny Márie, Matky tvojho Syna,
aby sme ti napodobňovaním čností svätých fatimských detí
Františka a Hyacinty slúžili v jednoduchosti srdca,
a tak raz mohli vojsť do nebeského kráľovstva.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov. Amen.

Prevzaté z: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210220001

Litánie k svätému Františkovi a Hyacinte - bol schválený slovenský text litánií 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás