6 dôvodov stať sa kňazom

kňaz sdzr

Ponúkame Vám krátke zamyslenia Tima Hoopesa o tom, prečo byť kňazom.

Staň sa kňazom, pretože svet potrebuje hrdinov.
Na začiatku tohto roka som si všimol niečo na Benediktínskej vysokej škole v Kansase, kde pracujem. Najhlasnejší a najdlhší potlesk rána bol pre tých, ktorí slúžili v armáde a tých, ktorí vstúpili do zasväteného života. “Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.” (Jn 15,13) hovorí Ježiš. Vojaci to robia tým, že sa vystavujú nebezpečenstvu násilnej smrti pre nás. Kňazi a rehoľníci to robia, keď ponúkajú svoj život v pomalom mučeníctve života v službe. Je správne nazývať ich “hrdinami”.

Staň sa kňazom, pretože bez kňazov nemáme prístup ku Kristovi.
Kristus pred svojím vystúpením do neba povedal: “A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.” A tento sľub dodržiava úžasným spôsobom: v Eucharistii. Eucharistická hostia už nie je chlieb, je to sám Kristus, skutočne prítomný. A tu je dôvod, prečo máme kňazov: prinášajú nám Eucharistiu a …:

  • pripravujú nás na ňu v krste a birmovaní,
  • prinášajú jej uzdravujúcu silu pre chorých,
  • cez potvrdenie manželstva umožňujú, aby ju mohlo prijať viac duší,
  • poskytujú nám vyznanie hriechov, aby nás očistili a my sme ju prijali.

Staň sa kňazom, ktorý sprostredkúva odpustenie hriechov.
Sviatosť zmierenia je jediná sviatosť, ktorú Ježiš ustanovil po zmŕtvychvstaní, keď dýchol na apoštolov a povedal: “Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.” (Jn 20,23). Táto sviatosť bola neustálym predmetom úvah sv. Jána Pavla II. Pápež František hovori taktiež často o nej:

  • v roku 2013 povedal: “Chodím sa spovedať každé dva týždne.”
  • v roku 2014 sa vyjadril: “Nebojte sa spovede!”
  • v roku 2018 sa jeho 24-hodinová spovedná iniciatíva stala “celosvetovým hitom”.

Ježiš povedal: “Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!” (Mt 16,26). Vo sviatosti zmierenia sprostredkúva kňaz najväčší možný dar, ktorý má väčšiu hodnotu než celý svet: obnovuje duše kajúcnikov.

Staň sa kňazom, aby si bol živou ikonou Krista.
Ježišova skutočná prítomnosť v Eucharistii je rozhodujúca, ale Ježiš Kristus neprišiel len ako prítomnosť či duch. Prišiel ako muž. Takto funguje vtelenie. “Celý Kristov život bol neustálym vyučovaním,” povedal svätý Ján Pavol II. “Jeho ticho, jeho zázraky, gestá, jeho modlitba, láska k ľuďom a jeho osobitná náklonnosť voči malým i chudobným.” Ježiš Kristus bol muž s tvárou. Ľudské srdce potrebuje stále vidieť človeka, ktorý sa správa podobne ako Kristus, aby plne pochopil Jeho posolstvo. Potrebujeme niekoho, kto “koná v Kristovej osobe.” Potrebujeme kňazov.

Staň sa kňazom, pretože svet potrebuje otcov.
Vo svojej novej knihe o modlitbe Otče náš hovorí pápež František o našej “spoločnosti bez otcov”, ktorá tvrdí, že “najmä v západnej kultúre sa postava otca vníma ako symbolicky neprítomná, rozplynutá, odstránená. Veci idú z jedného extrému do druhého,” hovorí. “Problémom dnešnej doby už nie je rušivá prítomnosť otcov, ale skôr … ich odchod či útek. Otcovia sú niekedy tak zameraní na seba a svoju prácu a občas aj na individuálne naplnenie, že zabúdajú na svoje rodiny.” Namiesto otcovských idolov si napĺňajú mladí ľudia životy cudzími idolmi, ktorí im kradnú srdcia, sú poháňaní snívaním o zábave a potešení, ale nik im žiadnu prácu nedáva. Boh peňazí ich podvádza a popiera v nich myšlienku skutočného bohatstva.” Kňaz nemôže zaujať miesto otca v domácnosti. Nie je otec. Ale kňazi sú praví otcovia. Predsedajú najdôležitejším momentom nášho života. Sú to mužské postavy, ktoré nás formujú. Hovoria s nami, načúvajú našim problémom, radia nám a oslobodzujú nás.

Staň sa kňazom, aby si rozšíril svoju rodinu.
Nakoniec Ježiš dáva apoštolom zvláštny dôvod opustiť ich rodiny a nasledovať ho, keď hovorí: “A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.” (Mt 19,29). Kňazi hovoria, že jedným z najťažších aspektov kňazstva je prechod z jednej farnosti do druhej. Cítia sa, ako by ich vykorenenili z rodiny. Ale väzby, ktoré máme v Kristovi, trvajú navždy.

zdroj: Aleteia, verím.sk
il. obrázok: Pixabay

podporte nás sdzr

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás