Na stiahnutie

Súčasťou iniciatívy Slovenský dohovor za rodinu je aj petícia. Veľmi nám pomôže ak si petičný hárok stiahnete a aj keď len čiastočne vyplnený nám ho zašlete na adresu: Ing. Mgr. PhDr. PAVOL VILČEK, Žakovce 30, PSČ: 059 73. Petičný hárok si stiahnete na odkaze nižšie. Keďže táto petícia je adresovaná Národnej rade SR, nie je možné ju podpisovať elektronicky, lebo v takomto prípade zákon vyžaduje overiteľný podpis.

Petičný hárok – Slovenský dohovor za rodinu

Ak vás zaujíma samotný text Istanbulského dohovoru, môžete si ho prečítať aj so zvýraznenými nebezpečnými pasážami na odkaze nižšie

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu