Anton CHROMÍK – Čo je horšie ako atómová bomba?

Prednáška JUDr.Mgr.Antona Chromika,PHD. natočená počas akcie  „Zastavme zlo z Istanbulu“ v Prešove ktorej sa zúčastnilo  1 500 ľudí. Po prednáškach a sv.omši sa uskutočnil ružencový sviečkový pochod. Pochod bol ukončený Výzvou zástupcom Národnej rady SR a vlády SR, aby oznámili Rade Európy, že Slovenska republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru a tak „vzali späť“ podpis zástupcu Slovenskej republiky.