Duchovné zbrane Panny Márie na ukončenie vojny a obnovenie mieru

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou naznačuje prvé aktívne kroky vojny a svet na tieto skľučujúce udalosti vo Východnej Európe hľadí s veľkou úzkosťou. Katolíci sú povolaní modliť sa za mier a pokoj a okrem toho máme „neomylné a spoľahlivé“ duchovné zbrane, ktoré nám zanechala Panna Mária Fatimská.

Počas svojich zjavení v roku 1917, uprostred Prvej svetovej vojny, naznačila Panna Mária vo Fatime sestre Lucii že existuje niečo špeciálne, čo musí urobiť, aby zastavila vojnu. Zároveň jej povedala, že ak ľudia neurobia čo im radí, príde ďalšia, ešte hroznejšia vojna než je táto. Tieto upozornenia majú síce čisto historický kontext, no rady Panny Márie sú životne dôležité pre všetky obdobia, najmä keď svetu hrozí vojna. Panna Mária nám teda zjavila toto:

„…videli sme po ľavej strane Našej Panej trochu vyššie anjela s ohnivým mečom v ľavej ruke. Šľahal z neho iskriaci plameň, ktorý ako sa zdá mal zapáliť celý svet. Iskry však zhasínali pri dotyku s jasom Našej Panej, ktorý vychádzal z jej pravej ruky smerom k nemu. Anjel ukazujúc pravou rukou na zem silným hlasom povedal: Pokánie, pokánie, pokánie!“ (Tretie zjavenie Panny Márie vo Fatime, 13. júl 1917))

„Každý deň sa modlite ruženec, aby vo svete nastal mier a pokoj a aby sa skončila vojna.“ (Prvé zjavenie Panny Márie vo Fatime, 13. mája 1917, nedeľa).

„Ustavične a každý deň sa modlite ruženec ku cti Panny Márie ružencovej, aby ste tak vyprosili mier a pokoj vo svete a ukončenie vojny, pretože Ona je nám vždy k dispozícii a vypočuje naše prosby.“ (Tretie zjavenie Panny Márie vo Fatime, 13. júl 1917)

“Videli ste peklo, kam idú duše úbohých hriešnikov. Na ich záchranu si Boh želá, aby sa vo svete zaviedlo zasvätenie sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak bude ľudstvo robiť tak, ako hovorím, mnoho duší bude zachránených a bude pokoj a mier.“ (Tretie zjavenie)

„Táto vojna skončí, ale ak ľudia neprestanú urážať Boha (…) príde ďalšia vojna, oveľa hroznejšia než je táto.“ (Tretie zjavenie).  

“Povedzte ľuďom, že si želám, aby mi na tomto mieste postavili kaplnku k mojej úcte. Som Panna Mária ružencová. Denne sa modlite ruženec; neustávajte. Vojna sa chýli ku koncu a vojaci sa čoskoro vrátia domov.“ (Šieste zjavenie, 13. októbra 1917, sobota, Zázrak Slnka).

podporte nás sdzr

3 duchovné zbrane Panny Márie Fatimskej

V týchto posolstvách dáva Panna Mária 3 kľúčové rady na ukončenie vojny „duchovnými zbraňami“:

1) Prestaňte urážať Boha (výzva k pokániu, obráteniu a odčineniu  hriechov)

2) Ustavične sa modlite ruženec (každý deň, v rodiných, spoločenstvách, rozširujte všade večeradlá)

3) Zverte sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Panna Mária Fatimská, oroduj prosím za nás!

Zdroj: lifenews.sk

V Medžugori nám Panna Mária dáva veľmi podobné zbrane – 5 kameňov proti Goliášovi.

5 HLAVNÝCH POSOLSTIEV – 5 KAMEŇOV MEDŽUGORIA 

Panna Mária sa v posolstvách často opakuje. Nie preto, žeby nemala, čo nové povedať, ale preto, že je MAMA. Deťom nestačí povedať raz. Má s nami ale veľmi veľkú trpezlivosť. Ona nám verí a za každým posolstvom povie: ,,Ďakujem, že ste prijali moje posolstvo.“ Napriek tomu, že Mária vidí našu slabosť i každé dobro, ktoré sme urobili, neustále vkladá do nás novú nádej. 

 1. MODLITBA 

,,Nech bude modlitba ako vzduch, ktorý dýchate.“ Panna Mária 

V posolstvách nás Mária neustále pozýva k modlitbe (najmä sv. ruženec). Pozýva nás modliť sa srdcom. Modlitba srdcom znamená modliť sa z lásky pre lásku. Modliť sa s láskou, mať vzťah s Bohom. Nemáme sa modliť mechanicky, alebo keď niečo potrebujeme. Nemáme robiť výmenný obchod – niečo za niečo. Mária hovorí o priateľstve s Ježišom: ,,Keď sa vytvorí skutočné priateľstvo s Ježišom, žiadna búrka vami neotrasie. Budete pevní v Bohu.“ 

Mária nás tiež učí, aby sme si v našich domoch – rodinách, vytvorili miesto na modlitbuKútik alebo oltár, skrátka viditeľné miesto, kde sa stretáme s Bohom. Na viditeľné miesto postaviť kríž – aby bol centrom našich rodín. Pod kríž dať obraz Panny Márie. Mária nás učí, aby sme si pod kríž postavili otvorené Slovo Božie – Písmo Sväté. Položiť tam ruženec (,,Ja budem chrániť vaše rodiny, ak sa spoločne budete modliť ruženec.“ Panna Mária), zapáliť sviečku, svätenú vodu. Ďalej nás Panna Mária pozýva, aby sme každú sobotu kropili naše domácnosti svätenou vodou a pri tom sa modlili modlitbu Verím v Boha. 

My sa často vyhovárame, že nemáme čas na modlitbu. Panna Mária na toto hovorí: ,,Problém nie je čas, problém je láska. Ak niekoho miluješ, máš čas.“ 

,,Modlite sa pod krížom. Z kríža na vás zostupujú veľké milosti.“ (,,A ja, až budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ Jn 12, 32)

,,Dávam vám najsilnejšiu zbraň proti diablovi. Keď ste unavení, chorí, slabí, nevidíte zmysel života, zoberte do rúk ruženec, a uvidíte zázraky. Ruženec je moja najmilovanejšia modlitba. V modlitbe ruženca mi otvorte srdce, a môžem vám pomôcť. Modlitbou svätého ruženca zvíťazíte nad všetkým zlom, ktoré Satan vnáša do katolíckej Cirkvi. Noste ruženec stále so sebou, ako znak, že mi patríte, a Satan vám nemôže ublížiť.“ Panna Mária

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

 1. SVÄTÉ PÍSMO 

,,Iba jedna jediná pravda je na tomto svete, a to sú slová môjho Syna. Keď nebudete každý deň čítať Písmo Sväté, stratíte zdravý rozum. Vaša viera je slabá, lebo nepoznáte Ježiša. Spoznáte ho len každodenným čítaním Svätého Písma.“ Panna Mária 

Každý deň rozjímať Božie Slovo. Mária nás učí, že každý deň máme začínať Božím Slovom. Aby sme prijali Božie Svetlo, Božiu milosť na smerovanie konkrétneho dňaKaždý deň čítať evanjelium na daný deň. Pred čítaním vzývať Ducha Svätého, aby viedol náš rozum a pomáhal nám prijať a pochopiť, čo od nás Pán chce. Počas dňa sa nanovo vracať k slovám z evanjelia. Premýšľať o týchto slovách a zachovávať ich. Máriina túžba je začínať deň Božím Slovom a končiť deň Božím Slovom – slovami pokoja. Božie Slovo neskončilo pred 2000 rokmi, ono je stále živé, a nanovo sa rodí.  

 1. PÔST 

,,Modlite sa a postite sa. Modlitbou a pôstom môžete zastaviť dokonca vojny a prírodné katastrofy. Postite sa, zriekajte sa toho, čo je pre vás najmilšie. Pôst žite srdcom.“ Panna Mária 

Pôst je ťažký, no Matka sa ho od nás nebojí žiadať, lebo vie, že ho potrebujeme. Od začiatku zjavení nás pozýva k prísnemu pôstu, v stredu a piatok o chlebe a vode. 

Pôst má niekoľko aspektov, prečo je dobrý: 

 • Je to jednoduchá, silná a veľmi účinná zbraň
 • Posilňuje našu vôľu, pretože nás núti odoprieť si niečo
 • Pôst udržuje duchovnú kondičku, aby sme obstáli v ťažkých skúškach 
 • Pôst nás robí citlivými na Božieho ducha a Božie vedenie – máme viac otvorené oči
 • Pôst otvára srdce, aby sme mohli prijať milosť sviatku, ktorý sa približuje, otvára srdce pre Ježiša 
 • Pôst pomáha uvidieť seba samého v pravde

Ak sa chcete viac dozvedieť o pôste klikni tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/modlitba/post/

Pridajte sa k nepretržitému pôstu za Slovensko, klikni TU: pôst za Slovensko

 1. EUCHARISTIA 

,,Pozývam vás, aby ste sa zaľúbili do Ježišovej Eucharistie.“ Panna Mária 

Panna Mária nás pozýva postaviť Eucharistiu do centra nášho životaMária chce, aby bol náš život vždy spojený s Ježišom v Eucharistii. Učí nás, aby sme Ježiša vyhľadávali a často prijímali v Eucharistii – ak sa dá, tak každý deň. Taktiež nás naša Matka pozýva, aby sme sa pred sv. omšou modlili k Duchu Svätému, aby otvoril naše srdcia pre Ježiša v Eucharistii. Príprava na sv. omšu je veľmi dôležitá a potrebná. Najlepšie sa na svätú omšu môžeme pripraviť modlitbou ruženca. Tiež po svätej omši nás Mária vyzýva chvíľu zotrvať v pokoji. Zostať v modlitbe na kolenách, adorovať, byť v blízkosti Boha. V Eucharistii prichádza Ježiš do našich sŕdc, preto si to musíme uvedomovať celým bytím. 

O. Marián Kuffa – Svätá omša a eucharistia

 1. SVÄTÁ SPOVEĎ 

,,Pracujte na svojom srdci tak, ako sa pracuje na poli.“ Panna Mária 

Medžugorie je spovedeľnicou svetaV Matkinej prítomnosti sa nebojíme otvoriť srdcia a vyznať všetko zlo. Mária nás pozýva k pokoju srdca, k odpusteniu (Modliť sa za dar lásky odpustiť tomu, komu mi je ťažké odpustiť). Nemožno mať pokoj v srdci, ak je tam hriech. Keď spáchame ťažký hriech, čo najskôr sa musíme vyspovedať. Pri sv. spovedi nám Boh skrze kňaza dáva stále novú šancu na nápravu, na lepší život v blízkosti Boha i Márie. Pokoj v srdci máme pri troch podmienkach – zmierenie s Bohom, s každým človekom a sám so sebou. Po každej spovedi si dať pevné predsavzatie. 

,,Nebojte sa, ja som stále s vami! Pritúľte sa k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí!“  

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás