Sľubujem, že ťa nikdy neopustím (Dominik Chmielewski)

manželstvo sdzr

Úžasná prednáška o. Chmielewskeho o manželstve.

Je každý schopný vstúpiť do manželstva? Prečo chcú byť ľudia ako Boh a prečo egoizmus tak veľmi ničí manželstvo? Ako nám Boh pomáha s odpustením v manželstve? Sme ochotní zmeniť postoj srdca a budovať lásku, ktorá vydrží všetko? Odpovede na tieto a mnohé iné otázky týkajúce sa manželstva, vám ponúka o. Dominik Chmielewski vo svojej prednáške: Sľubujem, že ťa nikdy neopustím. 

LÁSKA, KTORÚ MÁ BOH K NÁM 

Boh je rodina a Boh bude neustále mimoriadnym spôsobom bojovať o každú rodinu. O manželstve hovorí celá Biblia. Začína sa manželstvom Adama a Evy a končí sa manželstvom Krista s Cirkvou. V Starom Zákone nám láska Boha k Izraelu pripomína manželský vzťah muža a ženy. Všetci sme stvorení na to, aby sme sa vo chvíli našej smrti pripravili na svadbu s Bohom. Tu na zemi sme iba krátku chvíľu a určitým spôsobom môžeme povedať, že prichádzame z večnosti a vraciame sa do večnosti. Večnosť je naším domovom a my sme boli stvorení Bohom, ktorý si nás zamiloval ešte pred stvorením sveta, vysníval si nás a túžil po nás. A tu na zemi sme preto, aby sme odkryli Jeho lásku a sv. apoštol Ján hovorí ,,aby sme uverili láske, ktorú má Boh k nám.“ (porov. 1 Jn 4,16) Teda cieľom nášho života na zemi je uveriť láske, ktorú má Boh práve k nám. Isteže svet bude robiť všetko preto, aby sme tejto láske neuverili. A svet to neustále robí cez ducha tohto sveta. Svätý Ján apoštol hovorí, že pramene, z ktorých čerpá duch tohto sveta, sú žiadosť o čin, žiadosť tela a pýcha. Záleží od nás, či sa necháme pohltiť duchom tohto sveta a jeho nástrahami alebo budeme pevní vo viere a za každých okolností sa budeme držať Krista. 

CHCEŠ BYŤ AKO BOH?

Žijeme vo svete, v ktorom je egoizmus tak hrozne rozšírený a tak zničujúco budovaný už od najútlejšieho veku. Aj Adam a Eva boli egoisti, pretože chceli byť ako Boh, jedli zo stromu poznania dobra a zla, aj keď im to sám Boh prísne zakázal. Ak chceme byť ako Boh, súčasne na seba nakladáme obrovský tlak. Musíme byť dokonalý, perfektný, ideálny, pretože to všetko sú vlastnosti Boha. Všetko by sa nám malo podariť, pretože Bohu sa vždy všetko podarí. Teda, keď chceme byť ako Boh, musíme mať všetky vlastnosti Boha. A ak sa nám naše konanie niekedy nevydarí – nemáme všade úspech a nie sme dokonalý, vtedy začíname opovrhovať sami sebou. Začíname sa nenávidieť, týrame seba samých. A prečo? Pretože nie sme Boh. Vtedy sa začína ukazovať škodoradostný satanov smiech, ktorý nás najprv pokúša, aby sme boli ako Boh a súčasne upadáme do ťarchy tlaku, ktorý absolútne nie sme schopní zniesť. 

NIE VŠETCI SÚ SCHOPNÍ MANŽELSTVA 

Už od dieťaťa v sebe vychovávame egoizmus, ktorý kričí, aby s nami druhí zaobchádzali výnimočne, aby nás chválili, aby sa dbalo na naše potreby a očakávania. Je to naše falošné JA, ktoré v nás neustále tleje ako vulkán. Veľakrát si to neuvedomujú ani samotní rodičia, keď už od mala svoje deti podporujú v tomto zničujúcom egoizme a splnia deťom každú ich túžbu. Takto sa pekne ukazuje, že my v skutočnosti vôbec nemilujeme. Vytvárame egoistov, ktorí nie sú schopní milovať, lebo láska je opakom egoizmu. Láska zabúda na seba a obetuje sa za toho, koho miluje. 

Niekedy ľudia podľahnú napätiu, že všetci musíme byť v manželstve a všetci si musíme založiť rodiny. Isteže prvý príkaz Boha v raji bol: ,,Množte sa.“ Boh Adamovi a Eve prízvukoval: ,,Podmaňujte si zem v autorite lásky, ktorú vám dávam.“ Na druhej strane Ježiš už hovorí niečo iné, zaujímavejšie – nie všetci sú schopní manželstva. Manželstva nie sú schopní tí, ktorých ľudia takými spravili. Sú totálnymi egoistami, lebo tak boli vychovaní. Všetko je moje, všetky moje túžby a očakávania budú splnené. Vtedy určite nie sme schopní manželstva. A možno máme túžbu založiť si rodinu a hľadáme vysnívaného partnera, ale pretože sme totálni egoisti, nie sme schopný byť milujúcimi manželmi/manželkami a milujúcimi otcami/matkami. Pápež František hovorí, že väčšina dnes uzatváraných manželstiev, je neplatných. Keď sa pozrieme na príčiny a následky vyhlásenia neplatnosti, najčastejšími sú nezrelosť a neschopnosť prijať záväzok byť manželom/manželkou. 

Nanešťastie, veľa z nás je neschopných manželstva. Keď v manželstve nevidíme rastúci egoizmus, vedieme manželstvo do ďalších kríz. Pre toto všetko prichádza Ježiš Kristus, ktorý koná všetko tak, ako to bolo na počiatku. Ježiš nám ukazuje, že láska je spojená s celkovým obetovaním seba samého tomu, koho milujeme. 

,,Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“ (sv. Ján Pavol II.) 

ROZVOD JE PRE BOHA ZDRVUJÚCI 

Predstavme si situáciu, v ktorej sa Nebeský Otec rozvádza so Synom alebo kedy Ježiš už nechce mať nič spoločné s Duchom Svätým. Vieme si vôbec predstaviť rozvod vo Svätej Trojici? A teraz si predstavme ako veľmi Nebeského Otca bolí rozvod manželov. Boh si nevie ani len predstaviť ako sa môže manželstvo rozdeliť. Vôbec nechápe, ako môže manžel povedať, že už nechce mať nič spoločné s manželkou a naopak. Pre Boha je to neskutočne šokujúce, pretože vzorom manželstva je Svätá Trojica. Otec, ktorý neustále rodí svojho Syna v láske Ducha Svätého. Boh je dokonalou jednotou a vytvára manželstvo na vzor lásky a jednoty, ktoré kraľujú vo Svätej Trojici. Muž, ktorý miluje svoju manželku a ovocím ich lásky je dieťa.

LÁSKA, KTORÁ VŠETKO VYDRŽÍ 

Ježiš Kristus prichádza, aby nás učinil nanovo, aby sme boli schopní milovať takou láskou, aká panuje vo vzťahoch vo Svätej Trojici. Preto si vo chvíli rozhodovania sa pre manželstvo, musíme položiť otázku, či sme schopní takej lásky, ktorá vydrží všetko. Takej, ktorá si nepamätá na zlé. Lásky, ktorá sa nesústredí len na seba. Ktorá všetko znáša, všetko verí, vo všetko dúfa a všetko vydrží. 

Ježiš nám ukazuje, že manželská láska, je zmluvou medzi mužom a ženou. Zmluva je stále spojená s obetou a obeta je stále spojená s preliatím krvi – s obetovaním života. Sami od seba nie sme schopní milovať, pretože stále padáme do hriechu a náš egoizmus narastá. Keď rastie náš egoizmus, súčasne rastie pocit odmietnutia v našom srdci. Efektom odmietnutia je chýbajúci život lásky k Bohu, k druhému človeku a k sebe samému. Odmietnutie stále udrie do vzťahu. Prichádza strach pred ľuďmi, strach pred ich názorom na nás, hanba, osamelosť, nedôvera, stále porovnávanie sa s inými, perfekcionizmus, depresie, závislosti. Duch odmietnutia pre hriech a egoizmus, ktorý je v nás, cez hriech a egoizmus iných ľudí, ktorí nás odmietajú. 

Do manželstva môžeme vstúpiť, ale do manželskej lásky môžeme dozrieť iba vtedy, keď zbadáme hroznú chorobu nazývanú egoizmus. Keď zbadáme svoj hriech a aj to, ako veľmi sme zranený duchom odmietnutia. V tej chvíli sa necháme pohltiť tým, čo nám ponúkol Boh vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. Vojdeme do zmluvy, ktorá je spojená s obetovaním seba samého za toho, koho milujeme. Schopnosť na to, aby sme milovali ako Boh, nám dáva Eucharistia. Ježiš príjme všetko naše zlo, ktoré utopí v sebe. Kristus na každej svätej omši dovolí, aby ho naše hriechy zabili. A na oplátku nám najkrajším spôsobom vyzná, že nám odpúšťa a veľmi nás miluje. 

NAJŤAŽŠIE JE ODPUSTIŤ 

Keď sme na svätej omši, vtedy sme účastní na najúžasnejšom vyznaní lásky Boha k človeku. Táto láska, sa na zemi nazýva úplným odpustením. Iste vieme, že najväčším problémom v manželstve, je schopnosť odpúšťať. Keď sa každý deň navzájom zraňujeme, kumulujeme svoje hriechy, vtedy sa naše srdce stáva tvrdým sťa múr. S takto zatvrdnutým srdcom môžeme byť na svätej omši aj každý deň, ale nevydáme žiadne ovocie odpustenia. Eucharistia je najväčšou silou, ktorá učí milovať a odpúšťať. Žiadna terapia nám nedá to, čo nám zakaždým prinesie Eucharistia. Eucharistia je Ježiš Kristus, ktorý berie všetky hriechy na seba a na výmenu nám dáva svoje odpustenie. Ba čo viac. On ešte hovorí, že nás chce nakŕmiť svojím telom a svojou krvou. Prečo to tak je? Pretože Ježiš chce, aby sme milovali takou láskou, akou On sám miluje. Aby sme sa zo svätej omše vrátili s túžbou milovať svoju manželku/svojho manžela takou láskou, akou ich miluje sám Boh. Aby sme všetko odpúšťali. Ježiš vie, že to pre nás nebude ľahké, ale On chce, aby sme Mu dovolili bývať v nás. Vo svätom prijímaní prevezme naše oči, srdce, myšlienky, ducha, telo. Sústreďme sa len na Boha a nebudeme ani vedieť, kedy budeme schopní lásky, ktorá odpúšťa. A vtedy budeme vedieť, že to nie je našou zásluhou, ale je to tým, že sme Bohu dovolili, aby v nás prebýval. 

ZMEŇME POSTOJ SRDCA 

V Jánovom Evanjeliu, kde Ján opisuje Poslednú večeru, zaznejú slová o Eucharistii: ,,Ja vám ukážem, čo je základom svätej omše.“ A ukazuje Ježiša, ktorý si berie misu s vodou, kľaká si pred apoštolov a začína im umývať nohy. Pre apoštolov to bolo také šokujúce, že Peter povedal: ,,Pane, nikdy mi nebudeš umývať nohy.“ (Jn 13,8) Vo chvíli, keď si Ježiš kľaká pred Petra hovorí mu: ,,Peter, ak ti neumyjem tvoje špinavé nohy, nebudeš mať účasť so mnou.“ (porov. Jn 13, 8) 

Manželia, keď ste na Eucharistii a nechcete svojej manželke/svojmu manželovi umyť nohy, vôbec nerozumiete, čím (alebo skôr kým) je Eucharistia. Ježiš na Eucharistii hovorí: ,,Muž môj/žena moja, dovoľ, aby som ti umyl nohy, lebo toto ti ukáže ako veľmi ťa milujem. Milujem ťa láskou, ktorá sa pred tebou totálne ponižuje. Ktorá je taká pokorná, šialeno-šokujúca. Dovoľ mi to, lebo ak ti ja neumyjem tvoje špinavé nohy, zablatené hriechom, nebudeš schopný/á milovať svoju manželku/manžela tak, ako ťa milujem ja.“ 

Samozrejme, je to myslené obrazne, hoci nič by sa nestalo, keby ste si nohy naozaj umyli. Ide skôr o postoj srdca. Ako by vyzerala nedeľná svätá omša, keby si muž pred svojimi deťmi kľakol k manželke a povedal: ,,Odprosujem ťa za všetko a chcem ťa milovať celým srdcom. Chcem zabudnúť na seba, lebo ty si pre mňa najdôležitejšia. Tebe som sľuboval lásku. Chcem ťa milovať na kolenách.“ Žena si kľakne pred manžela a hovorí: ,,Ja ťa chcem tiež takto milovať, zabúdajúc na seba. Chcem, aby si bol so mnou šťastný.“ Rodičia si kľaknú pre svoje deti a odprosia ich za všetko. Až potom idú na svätú omšu s premeneným postojom srdca. Tu koná tá sila, ktorá nie je z tohto sveta. Sila, ktorá sa zjavuje v tom, že chceme úplne zabudnúť na seba. Duch Svätý potom bude do nášho srdca vkladať túžbu, aby sme konali len dobro. Lebo nekonáme nič mimoriadne, ak milujeme tých, ktorí milujú nás. Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. (porov. Lk 6, 32) Silu na milovanie neustále čerpajme z Eucharistie, ktorá je vrcholom všetkých modlitieb a všetkých milostí. 

,,Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.“ (1 Kor 13, 4-7) 

Spracovala: Dominika Knapová

Prednášku s názvom Dominik Chmielewski: Sľubujem, že ťa nikdy neopustím si môžete pozrieť tu:

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

NESTOJÍ ZA NAMI ŽIADEN INVESTOR ČI SPONZOR. AJ TENTO DOKUMENT MOHOL VZNIKNÚŤ IBA VĎAKA VÁM ❤️❤️❤️ ĎAKUJEME VÁM

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás