Silné katolícke rodiny zachránia Cirkev v týchto ťažkých časoch

Vychovávanie silných katolíckych rodín: úloha modlitby a oddanosti Panne Márii

Ako vychováme takéto rodiny? V prvom rade majte deti a majte ich toľko, koľko Boh pošle. Ďalej im dajte niečo, o čom si môžeme byť istí, že ich svetskí rovesníci nedostanú: silnú oddanosť Panne Márii prostredníctvom jej svätého ruženca. Táto prax nielenže posilňuje putá medzi vašimi deťmi a ich nebeskou matkou, ale kľačanie a modlitba ruženca ako rodina s otcom, ktorý ho vedie každý večer, je úžasným spôsobom, ako sa navzájom zblížiť aj medzi sebou

Je to čas, keď si všetci vojaci spoločne kľaknú a nasledujú svojho generála pri akomsi odpočítavaní a modlitbe na dobrú noc svojmu nebeskému Kráľovi a Kráľovnej. Nočná modlitba ruženca je tiež dôležitou súčasťou zabezpečenia toho, aby váš katolicizmus prenikal do všetkých oblastí vášho života. Je veľmi ťažké náhodne upadnúť do toho, že budete “katolíkmi len v nedeľu”, ak si každý večer pripomínate tajomstvá života nášho Pána.

Dodržiavania starých tradícií: zachovávanie a prehlbovanie viery

Dodržiavanie a odovzdávanie starých tradícií vytvára silné rodiny. Tradície dávajú deťom vernosť k viere, pretože cítia záväzok voči predchádzajúcim generáciám katolíkov, aby zostali verní a bojovali za dobro v tomto svete.

Pripravte sa na Kristov príchod adventom, oslavujte radosť Vianoc až po Turíce. Postite sa počas Veľkého pôstu a na Veľkú noc vstaňte s radosťou. Precíťte ohnivé jazyky Letníc, spomeňte si na sväté duše a triumfujúcu Cirkev v novembri.

Oslavujte meninové a krstné dni rovnako ako narodeniny. Tieto tradície vytvárajú pocit spojenia s niečím väčším, zahŕňajúcim všetky veky, kultúry a miesta. Vaše deti sa budú cítiť súčasťou kontinuity a tradície, ktorá siaha ďaleko za hranice ich vlastného života.

Tradície posilňujú rodinné putá a dávajú životu hlbší zmysel. Sú to korene, ktoré držia rodinu pevne vo viere a kultúre, a vetvy, ktoré umožňujú jej členom rásť a prosperovať. Oslavovanie týchto udalostí prináša radosť a posilňuje rodinné väzby, čím vytvára harmonickú a súdržnú komunitu.

Rozprávanie príbehov nielen z minulosti našej cirkvi, ale aj z histórie našej kultúry je ďalším dôležitým spôsobom, ako vychovať silné rodiny. Ak sa deti majú na čo odvolávať, keď čelia ťažkým situáciám, ľahšie sa rozhodujú.

Príbehy sa dajú rozprávať prostredníctvom kníh, filmov a dokonca aj ústne. Príbehy o zúfalých hrdinoch, ktorí museli čeliť neprekonateľným prekážkam a aj tak zvíťazili, sú tie najpamätnejšie a najzrozumiteľnejšie príbehy, ktoré sa dajú rozprávať. A nezabudnite rozprávať nielen príbehy katolíckych hrdinov, ale aj našich svetských hrdinov. Deti sa držia príbehov o Alexandrovi Veľkom, Cézarovi Augustovi, rovnako ako o cirkevných mučeníkoch. Každá krajina ich má, preto nezabúdajte na svojich hrdinov a odovzdávajte ich príbehy ďalším generáciám.

Silné katolícke rodiny zachránia Cirkev v týchto ťažkých časoch 1

Vychovávajte deti s nádejou: Nepodliehajte apokalyptickým predpovediam

Ďalšou veľkou láskavosťou, ktorú môžete urobiť pre svoje deti, je vychovávať ich tak, akoby to nebol koniec sveta. Mnohí ľudia si myslia, že koniec sveta je blízko, a preto sa zameriavajú na sledovanie najnovších proroctiev na úkor toho, aby svoje deti vychovávali ako dospelých. To je pre deti to najhoršie! Vždy by mali mať pocit, že na svete je ešte niečo dobré, za čo sa oplatí bojovať.

Od prírody sme stvorení na to, aby sme bojovali za to, čo potrebujeme na prežitie. Platí to možno ešte viac pre duchovné aj pozemské záležitosti. Vychovávajte svoje deti v presvedčení, že svet bude pokračovať, kým budú žiť.

Nepodliehajte apokalyptickým predpovediam a doprajte svojim deťom výchovu plnú nádeje a optimizmu.

Vychovávajte deti s nádejou: príklad z historie

Raz som počul kňaza povedať: “Pokiaľ vieme, svet sa pre nás končí, keď zomrieme.” Presne tak by sme mali vychovávať deti. Vendelíni nehovorili, že je to beznádejné a že koniec sveta už určite nastal. Nehovorili: “Modlite sa a zatvorte sa. Nemôžeme s tým nič urobiť.” Ak by tak urobili, ich región by sa stal ľahkým víťazstvom revolucionárov.

Ale to nebola ich cesta. Cítili, že viera je pre nich a ich deti stále dôležitá. Museli ju brániť bez ohľadu na to, či to bol koniec alebo nie. A tak revolúcia vo Francúzsku zlyhala. Jediný pokoj, ktorý mohli nájsť, bol ten, keď ich brali vážne a dali im práva, za ktoré bojovali.

Kto môže povedať, že sa nenachádzame len v ďalšom útlme dejín? Možno koniec príde v najbližších desiatich rokoch, možno to bude o tisíc rokov. Naše deti musia dostať nástroje potrebné na to, aby sa stali rozumnými dospelými, ktorí zdvihnú zástavu tam, kde sme ju položili, a pokračovali do budúcnosti bez ohľadu na to, koľko času zostáva.

Po všetkých týchto spôsoboch boja si možno stále kladiete otázku, či tieto taktiky vôbec fungujú. Budú, a ja vám poviem ako. Ako povedal Charlie Daniels: “Pretože nás, obyčajných ľudí, je oveľa viac ako vás.” Chcem tým povedať, že tí, ktorí sú proti Bohu, krajine a rodine, nemajú rodiny. To znamená, že nemajú budúcnosť. Možno sa tešia z dočasnej neobmedzenej moci a kontroly, ale v tom naozaj nie je žiadna budúcnosť.

Možno práve preto je pre nich také dôležité kontrolovať školský systém? Ako povedal kapitán Charette z vendskej kontrarevolúcie: “My sme Božia mládež.” V jedinej pravej viere, jedinom poklade, ktorý sa oplatí brániť a zachovať, máme veľkú silu. Je to niečo, za čo sa oplatí bojovať, a s Božou pomocou máme na to, aby sme vyhrali.

Naša sila spočíva v početnosti a v pevnosti našej viery. Deti by sme mali vychovávať tak, aby boli pripravené brániť hodnoty, na ktorých stojí naša spoločnosť. Výchova detí s dôrazom na Boha, rodinu a krajinu je investíciou do budúcnosti, ktorá nám dáva nádej a odvahu čeliť výzvam.

Bez ohľadu na to, ako temné môžu byť časy, musíme veriť, že naše hodnoty a princípy pretrvajú. Naša budúcnosť je v rukách našich detí, a preto je nesmierne dôležité, aby sme ich vychovávali s láskou, odvahou a neochvejnou vierou v to, že svet bude pokračovať, kým budú žiť.

podporte nás sdzr

Rodiny ako záchrana cirkvi v našej dobe

Rodiny sú rehoľným poriadkom, ktorý zachráni Cirkev v našej dobe. Každá rodina je ako vlastný rád. O rehoľných rádoch sa hovorí: “Keď ideš okolo dominikánskeho kláštora, počuješ modlitbu, keď prechádzaš okolo benediktínskeho kláštora, počuješ spev, a okolo františkánskeho kláštora, počuješ smiech.” Každý rád sa preslávil svojou charizmou a podobne aj rodiny môžu byť nositeľmi jedinečných darov.

Rodiny sú malé komunity viery, kde sa odovzdávajú hodnoty a tradície. Modlitba, spev a smiech môžu byť základmi každodenného života, prinášajúcimi radosť a jednotu.

V dnešnom svete plnom výziev je dôležité, aby sme podporovali rodiny ako základný stavebný kameň spoločnosti a Cirkvi. Posilňovanie rodín prispieva k obnove a zachovaniu Cirkvi. Každá rodina môže byť miestom, kde sa rodí nová nádej a viera.

Rodiny sa od seba nelíšia. Tak ako jednotliví ľudia, aj my ako rodina máme svoje silné a slabé stránky. Ľudia tvoria rodiny, rodiny tvoria spoločenstvá a v prípade núdze môže spoločenstvo vytvoriť armádu. A v tom spočíva ten zázrak. V tomto boji nie sme sami a nemusíme byť vo všetkom dobrí. Dom funguje najhladšie, keď každý zapojí svoje jedinečné talenty.

Armády fungujú podobne. Dôvod, prečo je pešiak schopný robiť svoju prácu, je ten, že neintriguje, nezakladá tábor a nebojuje. Má jedinú úlohu, a tou je plniť rozkazy. V tom je dobrý. Musíme fungovať podobne. V čom sme dobrí? Je to rozprávanie príbehov? Skvelé! Píšte, natáčajte filmy, nahrávajte podcasty a audioknihy.

Je to šitie? Tiež dobré. Hodilo by sa nám pár ľudí, ktorí sa venujú skromnej móde. Nech je vaša sila akákoľvek, prijmite ju a podeľte sa o ňu. Na to bol váš rehoľný rád stvorený. Rodiny sú základnými jednotkami spoločenstva a každá má jedinečnú úlohu, ktorá prispieva k celkovému dobru.

Posledná vec, ktorú treba mať na pamäti, je, že katolíci sú a vždy boli mučeníci. Aj keď sa zdá, že ešte nie sme celkom takí, pamätajte, že všetci sme povolaní k životu mučeníka. Každý kresťan sa musí rozhodnúť, že ak to bude potrebné, sme ochotní podstúpiť mučenícku smrť za svoje presvedčenie.

Život mučeníka je dosiahnuteľný pre každého z nás. Aj keď je smrť sebe samému niekedy najťažšou vecou, ktorú môžeme urobiť, musíme ju obetovať pre skutočne väčšie dobro. Je to rozhodnutie podstúpiť utrpenie v mene viery a pravdy, bez ohľadu na osobnú cenu. Tento prístup nám pripomína, že aj v bežnom živote môžeme byť pripravení obetovať sa pre vyššie hodnoty a poslanie, ktoré nám boli dané.

Možno nie sme povolaní k fyzickému mučeníctvu, ale každý z nás je vyzvaný pripojiť sa k Jeho agónii v záhrade: k mučivej smrti sebe samému a bezvýhradnému prijatiu Božej vôle. Keď sa každý člen každej rodiny rozhodne takto žiť, môžeme zapáliť svet pravým katolíckym pôsobením.

Zdroj: https://www.lifesitenews.com/blogs/strong-families-will-be-the-ones-to-save-the-church-during-these-troubling-times/ 

Z angl. originálu preložila: Jesika Senderáková

noc pokania potraty sdzr

NAJNOVŠIU KNIHU O SV. MAXIMILIÁNOVI M. KOLBE – SVEDOK BEZHRANIČNEJ LÁSKY, ako aj iné knihy a predmety, ktoré máme v ponuke SI MÔŽETE ZAOBSTARAŤ NA ADRESE: sdzr2023@gmail.com

VYDALI SME PRE VÁS 2 NOVÉ BROŽÚRY, V KTORÝCH NÁJDETE POSTUP, AKO INTRONIZOVAŤ BOŽSKÉ SRDCE JEŽIŠOVO A NEPOŠKVRNENÉ SRDCE PANNY MÁRIE V RODINÁCH:

V BROŽÚRE KRAĽUJ NÁM KRISTE, NÁJDETE PÔVOD ÚCTY KU KRISTOVI KRÁĽOVI, SPOLU S VYSVETLENÍM OD ROZALIE CELAKOWNY, SKRZE KTORÚ PÁN JEŽIŠ PROSÍ O INTRONIZÁCIU A TIEŽ MODLITBY KU KRISTOVI KRÁĽOVI. V BROŽÚRE ODPROSUJÚCE POBOŽNOSTI SA DOČÍTATE, ČO TO JE POKÁNIE A PREČO JE DÔLEŽITÉ ODPROSOVAŤ. NÁJDETE TAM POPIS ÚCTY K BOŽSKÉMU SRDCU, KTORÁ SPOČÍVA V SVÄTEJ HODINKE, PRVOPIATKOVEJ POBOŽNOSTI A NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE – KONANIU TZV. FATIMSKÝCH SOBÔT. NÁJDETE TAM TIEŽ HLBOKÝ TEXT ROZJÍMANIA K POBOŽNOSTI SVÄTEJ HODINKY. Objednať si ich môžete na adrese: sdzr2023@gmail.com

Silné katolícke rodiny zachránia Cirkev v týchto ťažkých časoch 2

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás