Panna Mária Pomocnica a svätý Ján Bosco

Turínsky kardinál Alimonda hovoril o donovi Bosovi, že jeho duša je nebom. Nebom svojou krásou a jasom a slnkom v tomto jeho nebi je Eucharistický Ježiš a zornicou Panna Mária. Je to veľmi vhodné prirovnanie, veď jeho prvou láskou bol Spasiteľ a hneď po ňom, topkou číslo dva Panna Mária. Tieto bytosti ho sprevádzali od prvých okamihov jeho života až do jeho smrti a prejavovali mu svoju priazeň. 

Svätec ich poznal dobre už od najútlejšieho detstva, pretože mama Margita rozprávala svojim deťom vo voľných chvíľach veľa o Pánovi Ježišovi i o Panne Márii. Keď mal malý Ján deväť rokov, hovoril mu v sne Pán Ježiš tieto pamätné slová: „Dám ti Učiteľku, pod ktorej vedením sa staneš múdrym.“ Bola to jeho milá matka Panna Mária, ktorú mu predstavil a ktorá sa objavila po jeho boku. A svojej úlohy sa hneď ujala. Položila na Jánovu hlavičku svoju ruku a láskavo vravela: „Neplač!“ Janko od tej chvíle cítil spočívať jej ruku na svojej hlave a v duchu ju stále videl pri sebe. 

V neskorších rokoch vravieval chlapcom a svojim saleziánom – Panna Mária je tu medzi nami! A keď badal v ich očiach čo si myslia, povedal: „Áno, je medzi nami duchovne,“ ale hneď sa ich snažil z toho vyviesť: „Skutočne je medzi nami, nie iba symbolicky! Prechádza sa naším domom, medzi vami, ja ju vidím!“

Don Bosco ju ako chlapec, mladík, klerik, kňaz, v mladosti i v starobe zbožňoval. Opájal sa jej krásou, ktorú neraz uzrel za záclonou svojich zmyslov. S láskou rozjímal o jej obdivuhodných cnostiach a prednostiach, srdce mu pri myšlienke na ňu horelo. Už v mladosti vytušil najkrajšiu prednosť jej Nepoškvrneného Počatia a zbožne ju uctieval. Ako Nepoškvrnenú uctieval Pannu Máriu až do roku 1856. kedy mu sama dala najavo, že si praje, aby ju uctieval ako Pomocnicu kresťanov. 

Panna Mária Pomocnica a svätý Ján Bosco 1

Neustále sa zasväcoval do služieb svojej veliteľky. Jej panenskú tvár mal hlboko vtlačenú vo svojej duši, takže sa mu každá iná stvorená podoba nezdala ničím, ba ho odpudzovala. Rovnako to cítila až do svojej smrti svätá Bernadeta, a môžeme to povedať aj o fatimských deťoch.

Ráno, keď vstával, pri rozjímaní, svätej omši, v každú hodinu i pri každej práci, neskoro v noci, keď sa ukladal na krátky odpočinok, vychádzali z jeho úst nežné povzdychy a vrúcne pozdravy: „Matka, Matička! … Sladké Srdce Panny Márie, buď mojou spásou! … Sláva Márii!“ 

Keď bol obťažený nadmernou prácou a námahou, správal sa ako dieťa na matkinom lone – stačilo mu trochu pootočiť hlavu, aby sa s ňou stretol tvárou v tvár. Videl ju, cítil jej blízkosť, pohyboval sa v jej prítomnosti akoby ruka v ruke. Táto zbožnosť priniesla jeho duši krásne plody, získaval stále nové cnosti, konal nespočetné dobré skutky. Panna Mária ho inšpirovala.  

Svätý Ján Bosco víťazil svojou úctou k eucharistickému Ježišovi a k jeho Matke nad svojimi chybami a zrel k veľkej svätosti, čím získal ošklivosť k hriechu a bol zapálený láskou ku Kráľovnej cnosti svätej čistoty. Svojich chlapcov učil hovoriť po svätom prijímaní: „Tebe potom, nepoškvrnená Panna Mária, v nádeji, že budem vždy tvoj, zasväcujem na celý život oči, uši, jazyk, seba celého. Chcem byť celý tvoj. A ty ma chráň ako svojho!“

Don Bosco povzbudzoval svojich synov k dôvere v jej pomoc: „Pred menom Mária utekajú diabli, preto je považovaná za Pomocnicu kresťanov, nie však len proti vonkajšiemu nepriateľovi, ale aj proti nepriateľovi v našom vnútri. K nej sa máme utiekať najmä my, ktorí slávime svoj sviatok. Preto vám veľmi odporúčam – a moju radu si vtlačte do pamäti i srdca – aby ste vždy vzývali meno Panny Márie zvlášť strelnou modlitbou: ‚Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!‘ Nie je to dlhá modlitba, ale zato veľmi účinná. Už som ju poradil mnohým ľuďom a skoro všetci mi povedali, že boli vyslyšaní.“

„Opakujem,“ vravel Don Bosco, „vtlačte si do srdca slová: ‚Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!‘ Hovorte ich v každom nebezpečenstve, v každej potrebe. Proste Pannu Máriu Pomocnicu o milosť, aby ste ju mohli vzývať a ja vám sľubujem, že diabol podľahne. To znamená, že nebude mať nad vami žiadnu moc. Nepodarí sa mu zviesť vás k hriechu a bude musieť od vás odstúpiť.“  

„Mária nech je vašou pomocnicou v živote, oporou v nebezpečenstve, útechou v hodine smrti, radosťou v nebi. Často vzývajme Máriu o pomoc!“

Zdroj: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2024/05/panna-maria-pomocnica-svaty-jan-bosco.html

NAJNOVŠIU KNIHU O SV. MAXIMILIÁNOVI M. KOLBE – SVEDOK BEZHRANIČNEJ LÁSKY, ako aj iné knihy a predmety, ktoré máme v ponuke SI MÔŽETE ZAOBSTARAŤ NA ADRESE: sdzr2023@gmail.com

VYDALI SME PRE VÁS 2 NOVÉ BROŽÚRY, V KTORÝCH NÁJDETE POSTUP, AKO INTRONIZOVAŤ BOŽSKÉ SRDCE JEŽIŠOVO A NEPOŠKVRNENÉ SRDCE PANNY MÁRIE V RODINÁCH:

V BROŽÚRE KRAĽUJ NÁM KRISTE, NÁJDETE PÔVOD ÚCTY KU KRISTOVI KRÁĽOVI, SPOLU S VYSVETLENÍM OD ROZALIE CELAKOWNY, SKRZE KTORÚ PÁN JEŽIŠ PROSÍ O INTRONIZÁCIU A TIEŽ MODLITBY KU KRISTOVI KRÁĽOVI. V BROŽÚRE ODPROSUJÚCE POBOŽNOSTI SA DOČÍTATE, ČO TO JE POKÁNIE A PREČO JE DÔLEŽITÉ ODPROSOVAŤ. NÁJDETE TAM POPIS ÚCTY K BOŽSKÉMU SRDCU, KTORÁ SPOČÍVA V SVÄTEJ HODINKE, PRVOPIATKOVEJ POBOŽNOSTI A NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE – KONANIU TZV. FATIMSKÝCH SOBÔT. NÁJDETE TAM TIEŽ HLBOKÝ TEXT ROZJÍMANIA K POBOŽNOSTI SVÄTEJ HODINKY. Objednať si ich môžete na adrese: sdzr2023@gmail.com

Panna Mária Pomocnica a svätý Ján Bosco 2

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

podporte nás sdzr

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás