Jóga, okultizmus a mágia – skutočný príbeh

Chcel by som vydať svedectvo o tom, aké nebezpečné sú okultizmus, mágia, meditácie a rôzne praktiky pohanského Východu. Spočiatku všetko vyzerá nevinne, ale angažovanie sa v týchto činnostiach vedie k hriechu modloslužby, ba priam až k satanizmu. Vo svojom živote som prešiel celou touto cestou.

Ale vďaka Bohu som sa napokon vrátil k Pánovi…

Ako najstarší zo šiestich súrodencov som nemal ľahké detstvo. Povinnosti, ktoré presahovali detské možnosti, nedostatok lásky, otcovo zlé správanie sa a preklínanie spôsobili, že od detstva som bol zranený a veľmi som trpel. 

Keď som mal dvadsať rokov, Pán Boh vykonal pre mňa prvý zázrak tým, že mi zachránil život. Bol som vlažný katolík, dvakrát do roka som sa spovedal a prijímal Eucharistiu. Nepoznal som Ježiša, Sväté písmo ani katechizmus, nežil som podľa Božích prikázaní, nepretržite som niektoré z nich porušoval. 

Okrem toho som veril poverám (čierna mačka prebiehajúca cez cestu mi predpovedala nešťastie, kominár mi zvestoval šťastie atď.). Veril som aj vešteniu, chodieval som k veštici a využíval som služby numerológa.

Nevedel som, že prechovávanie v domácnosti sošiek Budhu, znakov zverokruhu, ezoterických kníh, nosenie talizmanov – zvlášť v súčasnosti moderného prsteňa Atlantov, viera v horoskopy, závislosť na televízii a na zlých veciach v internete je modloslužbou, ktorá sa v človeku rozmáha ako rakovina. 

Každý druh špiritizmu, okultizmu a mágie – nech sú akéhokoľvek pôvodu – je žriedlom zlých energií, ktoré pôsobia na človeka aj na jeho okolie. 

Postupne, avšak účinne ničili moju psychiku, telo aj dušu. Vtedy som si nebol vedomý toho, že rodičia preklínajúci svoje deti im veľmi duchovne škodia a že aj to bolo prameňom môjho utrpenia a neúspechov. Nevedel som, že jediným liekom na vyrieknuté prekliatie je odpustenie, prijímanie sviatostí a modlitba. Veľkou pomocou je tiež účasť v modlitbových skupinách, napr. v Obnove v Duchu Svätom.

Keď som mal 23 rokov, spoznal som jedno dievča. Nebral som ohľad na jej povahu, zjavné chyby a nedostatok viery, ale riadil som sa iba citmi a jej krásou, a tak som sa s ňou oženil. Veľmi som ju miloval. Bývali sme u svokry, ktorá bola rozvedená a ktorá pravidelne navštevovala vykladačku tarotových kariet a kabalistku. Onedlho sa nám narodili dve krásne deti. Odcestoval som pracovať do zahraničia, aby sme si zarobili trochu peňazí a mohli si rýchlejšie kúpiť vlastný byt. Žena mala vtedy k dispozícii peniaze a voľný čas, pretože o deti sa starala stará matka a prababka.

Po piatich rokoch manželstva moja žena zrazu zistila, že miluje iného a že medzi nami sa všetko skončilo. Zobral som si kufre a odsťahoval som sa do hotela. Prežil som šok a nervové zrútenie. Namiesto toho, aby som sa obrátil k Bohu, utiekal som sa k alkoholu. Chcel som sa na smrť upiť, ale nedokázal som to…

V roku 1990 som sa do dostal do ústavu na liečenie neuróz. Zúčastňoval som sa tam na skupinovej terapii: každý podrobne rozprával o sebe, svojej rodine, detstve, o svojich negatívnych aj pozitívnych skúsenostiach. 

Dalo by sa povedať, že to bol akýsi druh spovede. Vtedy som sa zbavil jedného z prejavov neurózy: pálenia v chodidlách, ale všetky ostatné prejavy zostali: nepokoj, nespavosť a rozbitá osobnosť. Používal som tiež homeopatické lieky – vtedy som nevedel, že sú v úzkom spojení s okultnými silami. V tom období som ani len netušil, že proces môjho uzdravovania a „pozliepania“ mojej rozbitej osobnosti sa môže úspešne uskutočniť iba v Cirkvi Ježiša Krista.

Jóga, okultizmus a mágia - skutočný príbeh 1

Podvedome som hľadal záchranu a odpoveď na otázku – prečo?! Prečo od detstva tak veľmi trpím, prečo sa ma tak silno dotýka zlo?

Nedokázal som zniesť ticho, a preto som buď počúval rádio, alebo som si kŕmil oči i myseľ televíznymi programami, ktoré ma ešte väčšmi ponárali do duchovného zmätku. V roku 1991 som v rozhlasovom vysielaní počul oznam: „Joga – relax, dobrý pocit – cvičenia na tej a tej adrese.“ (Podobné centrá majú v súčasnosti rôzne názvy. Dnes si veľmi bolestne uvedomujem, že zlo pôsobí s čoraz väčšou silou a priťahuje práve prostredníctvom médií.)

Vtedy som vôbec netušil, čo to je joga, ale zdalo sa mi, že práve v nej nájdem vyriešenie svojich problémov. 

Začal som sa teda venovať východnej meditácii. Učiteľ (guru) viedol relaxáciu s hudobným podkladom a prednášal, najmä o láske. Na prvom stretnutí bol veľmi starostlivý a milý. Dokonca si vyzliekol košeľu, ktorá sa mi páčila, a podaroval mi ju. Týmto činom si získal moju bezhraničnú dôveru. Stal sa mojím bôžikom číslo jedna. 

Samozrejme, že som prestal chodiť do kostola, aby som sa mohol v „úplnej slobode“ duchovne, psychicky aj finančne rozvíjať…

Účastníkmi týchto cvičení boli vzdelaní ľudia, zväčša veľmi úslužní a citliví, avšak zranení, z rozbitých rodín, žijúci ako aj ja v hriechu. Boli medzi nimi lekári, právnici, učitelia, podnikatelia. Po troch mesiacoch účasti na stretnutiach som sa začal cítiť oveľa lepšie, prestal som piť aj fajčiť.

Cvičenia sme mávali v klube na sídlisku alebo na základnej škole. (Je to veľmi dôležitý detail, ktorému som vtedy nevenoval pozornosť.) 

Organizovali sa tiež výlety do samoty, kde prebiehali intenzívne telesné cvičenia (asana), ktoré otvárali čakry; dychové cvičenia (pránajáma); prednášky z budhizmu, sufizmu a tajných vied. Učiteľ používal aj výroky zo Svätého písma, ktoré však boli vytrhnuté z kontextu, ako aj modlitbu Otče náš… Cvičenie jogy, primeraná strava a poznanie mi mali pomôcť prekročiť seba samého, aby som sa tak dostal do „stavu Budhu“ (stavu pohanskej mystiky).

Chodil som tiež na školenia do jednej zo západoeurópskych krajín. Naše vzdelávanie sponzoroval učiteľ môjho guru (bývalý minister v tej krajine). Práve on odovzdával nášmu učiteľovi tajné poznanie a iné materiály. Bol aj v mojom byte. Po jeho návšteve mi môj guru povedal, že príčinou mojich neúspechov a nepokoja je kríž, ktorý visí na stene v mojej izbe, a preto mi ho kázal odstrániť.

Ako usilovný a vďačný učeník som dostal tajné meno. Dostal som tiež príkaz praktizovať relaxáciu. Keď som ju robil, v mysli som si opakoval mantru odvolávajúcu sa na kozmické sily. Takouto mantrou, vyslovovaním mien pohanských bôžikov, sa dajú vzývať aj diabolské sily. Je známe, že homeopatické lieky a niektoré výrobky spojené s okultizmom sú vystavené podobnému pôsobeniu. 

Napríklad zákazník, ktorý si na trhu kupuje relaxačnú kazetu s hudobným pozadím, netuší, ako takáto nahrávka vzniká: počas nahrávania kazety v nahrávacom štúdiu učiteľ spolu so svojou najlepšou žiačkou odriekali mantru. Takto sa na kazetu dostáva tajomná energia, ktorú síce nepočuť, ale ktorá predsa len pôsobí.

V školách sa organizujú akcie, počas ktorých je možné využiť služby psychotronikov alebo bioterapeutov. Sám som sa zúčastnil na festivale Nie z tohto sveta, počas ktorého profesionálni okultisti „liečili“ metódou reiki, farbami, hudbou, homeopatickými liekmi. Svoje služby ponúkali psychotronici aj bioterapeuti. Bolo možné poradiť sa s veštcami, astrológmi a numerológmi. Účastníci si mohli kúpiť aj drahokamy, talizmany, vegetariánske potraviny a okultnú literatúru. Ja som predával knihy o sufizme, tarote a relaxačné kazety, ktoré nahral môj guru. Okrem toho som robil reklamu na školu jogy, ktorú viedol, a kurzy tarota. Žiačky bezplatne veštili z tarotových kariet. Takéto festivaly a akcie majú priniesť zdravie a šťastie, ale v skutočnosti vystavujú svojich účastníkov pôsobeniu démonických síl.

Dlhoročný bioterapeut, ktorý túto prax zanechal, ju ohodnotil ako hru pri rozbuške, ktorá môže v každej chvíli explodovať!

Toto všetko nemá nič spoločné s kresťanstvom, pretože je to alebo mágia a okultizmus, alebo k nim vedie. Sú to novopohanské prejavy, ktoré majú rôzne vedecké názvy, napr. alternatívna medicína, antropozofia, teozofia, zdokonaľovanie mysle Silvovou metódou, alebo priamo New Age. 

Akými energiami liečia tzv. liečitelia? Niektorí z nich nechcú liečiť v kostoloch, pretože im prekáža prítomnosť Najsvätejšej sviatosti. Vyššie uvedené fakty nám umožňujú postupne pochopiť tajomstvo skutočného pôsobenia rôznych metód a cvičení jogy.

Zlo pôsobí cez mágiu v dvoch smeroch. V prvej etape sa zdá, že slúži človeku, ktorý si často nie je vedomý, že sa otvára na diablovo pôsobenie – preto som aj ja tak rýchlo získal to, čo som chcel: zbavil som sa závislostí a zlého pocitu. 

Preto ľudia zúčastňujúci sa na cvičeniach na úplnom začiatku veľmi dobre zarábajú a výborne sa cítia. Tajné meno sa dáva preto, aby sa pretrhlo puto s Ježišom Kristom.

Netreba zabúdať, že práve vtedy začína diabol prejavovať veľkú agresivitu a snaží sa zničiť človeka, ktorý sa chce od neho oslobodiť a radikálne sa postaviť za učenie Ježiša Krista. Po istom čase zúčastňovania sa na týchto cvičeniach človek stráca svoju vôľu a riadi ho učiteľ. 

Môj guru si dlho vyberal vhodných ľudí, až ich mal nakoniec všade – na mestskom úrade, na vysokej škole, v banke, na súde, obchode, ba aj v zdravotníckej službe. Tento človek sa často správal pod úroveň, ale napriek tomu manipuloval veľkou skupinou vzdelaných, citlivých – hoci hriechom veľmi zranených – ľudí. 

Diabol môže pôsobiť nielen cez ľudí, ale aj cez predmety a zvieratá. Napríklad ja som od svojho guru dostal mačku, ktorá sa správala dosť čudne. A od jeho žiačky, už po opustení sekty, som dostal kvet a ruženec, ktoré boli tiež „nakazené“ mágiou.  Okrem toho môj hriech pôsobil na moje deti. Je to azda náhoda, že keď som bol v sekte, môj syn bral drogy a život mojej dcéry sa rúcal? Koľko zla som nevedomky spôsobil svojej rodine a známym…

Boli obdobia, v ktorých som chcel zo sekty odísť. Ale nedokázal som to – relaxačné cvičenia na mňa pôsobili ako magnet, silnejšie než závislosť. Dnes viem, že to boli putá, diablove okovy. 

podporte nás sdzr

Až v roku 2002 nastal prelom, za ktorý vďačím mojej mame. Podobne ako svätá Monika vymodlila moje obrátenie. 

Po jedenástich rokoch nechodenia do kostola som si pred očami svojho učiteľa kľakol a prosil som Boha: „Bože, povedz mi, o čo tu ide?! Kde to vlastne som?!“

A Pán sa nado mnou zľutoval! 

Okamžite ma osvietilo svetlo Ducha Svätého.

Pochopil som, že som v sekte a že guru riadi mysle tých, ktorí sa zúčastňujú na cvičeniach jogy, že sme iba bezvládne nástroje v diablových rukách. 

Okamžite som sa rozhodol: odchádzam, utekám. Žiaľ, guru vedel, že už viem, kým je – a vtedy sa na mňa zosypalo celé peklo. Skončil sa môj dobrý pocit, diablom postavený na piesku. 

Začal sa skutočný horor, prestal som logicky rozmýšľať. 

Diabol zaútočil na moje telo, psychiku aj materiálne veci. 

Po cvičení som sa nemohol dostať domov. Spal som u známych. Zámočníci tri razy otvárali dvere môjho bytu vŕtačkou… Nemohol som spať ani bývať vo vlastnom byte.

Hrozila mi strata bytu aj života. Cítil som, že som predurčený umrieť, ale Boh sa o mňa staral. 

Dnes viem, že vrátiť do normálneho života niekoho, kto bol až po krk zahrabaný do okultizmu a mágie, je väčší zázrak než vzkriesenie Lazára. 

Cítil som, že mojou záchranou je Ježiš Kristus prítomný vo svojej Cirkvi. Ostával však vážny problém: pol roka som nedokázal vojsť do kostola, nemohol som sa modliť, zvlášť nie ruženec, ktorý je účinnou zbraňou proti diablovi. Nedokázal som počúvať katolícke Rádio Mária. 

Veľmi často som ležal pred chrámom Božieho milosrdenstva v Krakove v Lagiewnikoch, tam mi bolo trochu ľahšie. Diabol sa mi chcel pomstiť, odoberal mi silu, energiu aj chuť žiť. Moja duša bola gniavená balvanmi hriechov, zvlášť pýchou. Každý, kto žije v hriechu okultizmu, sa stáva nesvojprávnym nástrojom, médiom, cez ktoré pôsobí diabol. Nakoniec sa mi podarilo vojsť do Baziliky Božieho milosrdenstva a vyspovedať sa. 

Bolo to úžasné – nijaké obvinenia. Kňaz povedal: „Ježiš Kristus ťa miluje. On vie iba milovať a odpúšťa ti všetky hriechy.“ 

Ale ja som sa nemohol modliť, útočili na mňa zlé myšlienky. 

Začínal som sa modliť Otče náš… či Zdravas’ Mária… a nevedel som pokračovať. Ale znova a znova som sa o to pokúšal a bojoval som. 

Až svätá omša, ktorá bola odslúžená v mojom byte, modlitba kňaza exorcistu za mňa a v mojom byte pretrhli putá zla. 

A vtedy sa stala nečakaná vec: môj otec, ktorý ma doposiaľ iba preklínal, ma konečne požehnal, môj syn prestal brať drogy a aj dcérina situácia sa zlepšila. Vnímam, že keď sa modlím, diabol musí čakať za dverami mojej mysle.

Vzal som si pôžičku, znova som získal doklady, opravil som a zariadil svoj byt. Ale ďalej sa dejú divné, paranormálne veci. Niekedy bezdôvodne prestáva fungovať v mojich rukách kopírka, nová práčka či rádio; mobil ma páli v ruke a nemôžem ho udržať. Viem, že je to diablova pomsta, ale toto jeho pôsobenie ho ešte väčšmi odhaľuje. Boh to dovoľuje, aby som sa ešte horlivejšie modlil, často pristupoval k sviatostiam a spoliehal sa iba naňho. Úplne dôverujem Kristovi a jeho uzdravujúcej moci v Cirkvi. A to ma zachránilo.

Nadviazal som kontakt so spoločenstvom pátrov michalitov a odovzdal som sa pod ochranu sv. Michala archanjela. Potom som sa dostal do spoločenstva z hnutia Obnova v Duchu Svätom Metanoia. Mnohokrát sa za moje uzdravenie modlili veľkí charizmatici Cirkvi… 

Okúsil som Božiu múdrosť, milosrdnú lásku a moc Boha Otca a Ježiša Krista, ktorý pôsobí v Cirkvi cez kňazov. Kňazi vykonávajú svoju službu v mene Ježiša Krista a jeho mocou, preto prosím: Všetci sa za nich modlime.

Pri modlitbe mi Pán Ježiš ukázal môj zranený rodokmeň. Počas svätej omše a poklony Najsvätejšej sviatosti mi Ježiš dával a dáva viac, než si zasluhujem – čím väčší bol môj hriech a čím väčšia dôvera v Božie milosrdenstvo, tým väčšia bola milosť. 

Pri každodennom čítaní Svätého písma som sa presvedčil, že Božie slovo má moc, že je živé a účinné. Pri mojom vychádzaní z otroctva okultizmu mi okrem každodennej vytrvalej modlitby, sviatosti zmierenia a Eucharistie pomáhajú aj pôst a almužna, ako aj púte na posvätné miesta. 

Vyzývam ľudí zodpovedných za médiá, ako aj tých, ktorí v nich pracujú: „Prosím, nebojujte proti Bohu a Cirkvi! Neničte seba, svoje rodiny, známych, našu spoločnú, tak veľmi zranenú vlasť, ktorú môže uzdraviť a pozdvihnúť len Boh.“ 

Ja som prežil horor preto, lebo niekto pustil do vysielania klamára, ktorý uviedol informácie o mieste, kde sa cvičí joga. Ja som jeho oznam počul a to bol začiatok mojej tragédie, o ktorej tu svedčím. Diabol maskuje svoje nepriateľstvo voči človeku, a preto, kým mu človek slúži, sa javí ako priateľ. Zato však ničí toho, kto od neho odchádza a približuje sa k Bohu.

Koľko ľudí využíva numerológiu, astrológiu, veštenie a cvičenia jogy, ktoré otvárajú čakry, v ktorých prebýva diabol, len preto, aby získali peniaze, moc a boli zdraví… Pamätajte si, toto všetko pochádza od diabla! Nadíde čas, keď bude od vás žiadať daň za to, že ste využívali jeho moc a poznanie. Oplatí sa to, ak všetko, čo potrebujeme na to, aby sme boli šťastní, nám dáva Ježiš?

Prosím, vyhoďte zo svojich príbytkov všetky predmety pohanského Východu či Západu – knihy, karty, talizmany, pornografiu, prstene Atlantov, znamenia Zverokruhu. Oni vás otvárajú na pôsobenie Zlého. Preto vás prosím, aby ste spálili alebo zničili horoskopy, brožúrky, knihy a iné predmety spojené s okultizmom.

Rodičia! Neposielajte svoje deti na kurzy rýchleho učenia, na cvičenie jogy, kung-fu a pod. Nedovoľte, aby vaše deti vychovával internet a televízor.

Nedovoľte, aby sa už na základných školách, dokonca už v materských školách vaše deti zúčastňovali na hrách s pohanskými kostýmami, kadidlami, voňavými sviečkami – nehovoriac už o veštcoch, čarovaní, hudbe techno či heavy metal. 

Sily zla, ktoré sú v nich prítomné, veľmi rýchlo zotročujú človeka. 

Na začiatku sa to deje predstieraním dobra, ale neskôr, v príhodnom čase, človeka zničia a privedú do pekla. Je to rozsievanie diablovho zrna, ktoré raz prinesie svoju tragickú úrodu. 

Nezabúdajme však, že diabol nikdy nepremôže Božiu múdrosť a moc. Preto pokiaľ žijeme na tejto zemi, vždy sa môžeme vytrhnúť z diablovho područia a prosiť o pomoc Božie všemohúce milosrdenstvo.

Na záver všetkým zraneným ľuďom, ponoreným do závislostí a siekt, prajem a radím, aby dôverovali Stvoriteľovi, aby odpustili a trpezlivo, systematicky pracovali na sebe: pristupovali k sviatosti zmierenia, prijímali Eucharistiu, každodenne čítali Sväté písmo a uvažovali nad ním, aby čítali Katechizmus Katolíckej cirkvi, životopisy svätých. Postupne aj u nich nastane metanoia – premena zmýšľania a sŕdc v našich rodinách, našej vlasti a v nás samých.

Zakúsil som pravdivosť slov: „Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva“ (otroctva hriechu). Preto dnes ja, Wieslaw – starý hriešnik – môžem a chcem byť veľkým svätým. 

Naša svätosť začne vyžarovať, keď budeme zachovávať prvé Božie prikázanie: „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa.“ 

Dnes som si istý, že príčinou môjho utrpenia a neúspechov bol hriech – môj vlastný hriech, hriech mojich predkov, nedostatočné náboženské poznanie a slabá viera. 

Moja chyba bola zásadná: do 56. roku svojho života som Ježiša nebral na vedomie. Dôsledky boli žalostné. Napriek tomu Ježiš na mňa nikdy nezabudol! On je jediný Liečiteľ, ktorý uzdravuje telo, dušu aj psychiku. 

Zakúsil som uzdravenie duše aj tela (chrbtice). Ďakujem ti, môj Ježiš! Vo Svätom písme som našiel geniálne varovanie svätého Pavla, ktoré zhŕňa všetko, o čom som svedčil: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi“ (Kol 2, 8). 

V súčasnom svete tieto filozofie, ľudské obyčaje a živly sveta pôsobia v konkrétnych organizáciách, hnutiach, spolkoch, sektách a majú okultistické a magické formy. Sú strediskami novopohanstva, nazvaného New Age.

Ďakujem všetkým kňazom, rehoľným sestrám a laikom, ktorí mi pomohli dostať sa von zo sekty a ktorí mi aj naďalej pomáhajú (pretože boj sa ešte neskončil), aby som dozrieval v láske a svätosti. „Pán Boh zaplať!“

Zdroj: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2018/01/joga-okultizmus-magia-skutocny-pribeh.html

NAJNOVŠIU KNIHU O SV. MAXIMILIÁNOVI M. KOLBE – SVEDOK BEZHRANIČNEJ LÁSKY, ako aj iné knihy a predmety, ktoré máme v ponuke SI MÔŽETE ZAOBSTARAŤ NA ADRESE: sdzr2023@gmail.com

VYDALI SME PRE VÁS 2 NOVÉ BROŽÚRY, V KTORÝCH NÁJDETE POSTUP, AKO INTRONIZOVAŤ BOŽSKÉ SRDCE JEŽIŠOVO A NEPOŠKVRNENÉ SRDCE PANNY MÁRIE V RODINÁCH:

V BROŽÚRE KRAĽUJ NÁM KRISTE, NÁJDETE PÔVOD ÚCTY KU KRISTOVI KRÁĽOVI, SPOLU S VYSVETLENÍM OD ROZALIE CELAKOWNY, SKRZE KTORÚ PÁN JEŽIŠ PROSÍ O INTRONIZÁCIU A TIEŽ MODLITBY KU KRISTOVI KRÁĽOVI. V BROŽÚRE ODPROSUJÚCE POBOŽNOSTI SA DOČÍTATE, ČO TO JE POKÁNIE A PREČO JE DÔLEŽITÉ ODPROSOVAŤ. NÁJDETE TAM POPIS ÚCTY K BOŽSKÉMU SRDCU, KTORÁ SPOČÍVA V SVÄTEJ HODINKE, PRVOPIATKOVEJ POBOŽNOSTI A NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE – KONANIU TZV. FATIMSKÝCH SOBÔT. NÁJDETE TAM TIEŽ HLBOKÝ TEXT ROZJÍMANIA K POBOŽNOSTI SVÄTEJ HODINKY. Objednať si ich môžete na adrese: sdzr2023@gmail.com

Jóga, okultizmus a mágia - skutočný príbeh 2
Jóga, okultizmus a mágia - skutočný príbeh 2

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás