Ján Pavol II. – jeho 7 ciest k modlitbe sv. ruženca

jan pavol II

Všetkými milovaný pápež Ján Pavol II. mal veľkú mariánsku úctu. Tá mu bola vštepovaná už od malička. No prečo je dôležitá úcta k Matke Božej a ako má správne vyzerať si uvedomil po prečítaní diela O pravej úcte k Panne Márii od sv. Ľudovíta Máriu Grigniona. Odvtedy zasvätil svoj život Panne Márii a jeho životným heslom bolo TOTUS TUUS – celý tvoj Mária. Jeho najobľúbenejšou modlitbou bola práve modlitba svätého ruženca. Svedomite plnil želania Panny Márie, ktorá vždy keď sa zjavuje prosí aby sme sa modlili túto modlitbu. Pretože veľmi dobre vedel, že Matka Božia je tá žena, ktorá rozdrví hlavu satana a konkrétne sa to udeje skrze jej potomstvo:

„Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom; ono ti rozšliape hlavu, ty mu však zraníš pätu!“

Panna Mária nám v Modrej knihe dáva posolstvo, kde vysvetľuje prečo je modlitba svätého ruženca tak dôležitá v posledných časoch – lebo je to modlitba, vďaka ktorej bude satan porazený!

Ruženec je moja modlitba, je to modlitba, s ktorou som prišla z neba a ktorú som žiadala od vás, pretože je zbraňou, ktorú môžete použiť v týchto časoch veľkého boja a je znakom môjho istého víťazstva. Moje víťazstvo sa vybojuje, keď satan so svojím mocným vojskom všetkých pekelných duchov bude zavretý vo vnútri svojho kráľovstva temna a smrti, odkiaľ nebude môcť viac vyjsť na svet, aby škodil…

…Reťaz, s ktorou veľký drak má byť zviazaný, je formovaná cez modlitbu vykonanú so mnou a prostredníctvom mňa. Touto modlitbou je modlitba svätého ruženca. Táto reťaz vskutku má úlohu najprv obmedziť činnosť satana, potom ho uväzniť a nakoniec zmariť každú jeho aktivitu. Reťaz svätého ruženca má úlohu najprv obmedziť konanie môjho protivníka. Každý ruženec, ktorý sa modlíte so mnou, má účinok obmedzovať činnosť Zlého, aby sa duše vyhli zlým vplyvom a aby bola daná väčšia sila expanzii dobra v živote všetkých mojich detí. Reťaz sv. ruženca má tiež za úlohu uväzniť satana, čo znemožní jeho konanie a stále viac oslabí silu jeho diabolskej moci. Preto každý dobre pomodlený ruženec je tvrdým úderom, zasadeným mocnostiam zla, je príspevkom k zbúraniu jeho kráľovstva. Reťaz svätého ruženca bude mať nakoniec ten výsledok, že satan bude úplne zneškodnený. (Blumenfeld (Nemecko), 7.októbra 1992 Sviatok Panny Márie ružencovej)

Preto sv. Ján Pavol II. tak veľmi miloval túto modlitbu. Snažil sa urobiť všetko preto, aby sa táto modlitba stala pre katolíkov opäť obľúbenou a zaujímavou modlitbou, ktorú sa budú radi modliť.

Dokonca aj pápež František sa stal oddaným ružencu z príkladu Jána Pavla II.

Povedal: „Ak by nebolo sv. Jána Pavla II., nebol by som strávil posledných 17 rokov modliac sa denne ruženec s mojou rodinou.“

Ján Pavol II. - jeho 7 ciest k modlitbe sv. ruženca 1

Pápež František nie je jediný, kto si obľúbil modlitbu svätého ruženca vďaka tomuto svätému pápežovi. Oslovil svojou horlivosťou tisíce ľudí na celom svete. Ako to Ján Pavol II. urobil?

1. Svätý Ján Pavol II. znova urobil ruženec novým a vzrušujúcim

Ako hovorím študentom v mojej triede na Benedictine College v Kansase, Ján Pavol II. bol majstrom stratégie, ktorý vedel, ako uskutočniť veľké veci v Cirkvi. Nepovedal len „Mladí ľudia, vráťte sa do Cirkvi!“ – ale vytvoril Svetové dni mládeže. Nepovedal len „Buďte verní katolíckej doktríne“ – on vytvoril katechizmus. Nepožiadal len katolíkov, aby sa vrátili k Ježišovi – uskutočnil Veľké jubileum v roku 2000. Navyše neprikázal len ľuďom, aby sa modlili ruženec – pridal päť nových tajomstiev, aby sme naštartovali náš záujem a vytvorili Rok ruženca, a zabezpečili, aby sa celá cirkev pripojila.

2. Ján Pavol II. spojil ruženec s veľkými problémami, ktoré máme všetci v mysli

Konverzia mojej vlastnej rodiny k ružencu sa začala v roku 2001, keď v dôsledku tragédie 11. septembra vyzval pápež Ján Pavol II. katolíkov, aby sa modlili ruženec za mier tvárou v tvár teroristickým útokom. Prehĺbila sa, keď v nasledujúcom roku Ján Pavol II. nabádal k modlitbe ruženca za záchranu najdôležitejšej inštitúcie človeka – za rodinu. Jeho viera v ruženec bola nákazlivá. „Pozerám sa na Vás všetkých, bratia a sestry vo Vašom každodennom živote,“ opakoval, „s istotou znovu vezmite ruženec. … Kiež toto moje volanie neostane nevypočuté!“

3. Pomohol k jednoduchšej modlitbe ruženca

Svätý Ján Pavol II. priniesol mnohé návrhy ako sa modliť ruženec v jednoduchosti ak je to potrebné. Jeden z mojich obľúbených návrhov: Namiesto Vyznania viery navrhuje, aby sa modlitba ruženca otvorila jednoduchým zvolaním zo Žalmu 70,2: „Bože, príď mi na pomoc; Pane ponáhľaj sa mi pomáhať.“ Stále sa modlím aj Krédo, ale keď sa modlím s mojimi deťmi začínam žalmom, je to pre ne menej zdĺhavé a vydržia sa viac sústrediť. Koľká radosť pre jedného otca.

podporte nás sdzr

4. Jeho metóda prehlbuje skúsenosť s ružencom

Ďalšie tipy, ktoré Svätý Ján Pavol II. ponúka, nie sú nevyhnutne časovo menej náročné, ale pomáhajú modlitbe ruženca zapustiť korene vo vašom živote. Navrhuje používanie posvätného umenia, modlitbu cez obrazy, modliť sa za konkrétne ovocie s každým tajomstvom, ako je napr. rozjímanie o Pánovom krste. Tak môžeme premýšľať o záväzkoch z nášho vlastného krstu. Ján Pavol II. tiež naliehavo prosil, aby modlitbu ruženca sprevádzalo sv. Písmo – verše z rôznych kapitol Pánovho života, či vaše obľúbené verše.

5. Kanonizoval a pripomínal často svätých, ktorý milovali modlitbu ruženca

Svätý Ján Pavol II. je pravdepodobne najznámejším pápežom zamilovaným do modlitby sv. ruženca. Je blízky našej dobe, ale priniesol verejnosti aj ostatných svätcov – mariánskych ctiteľov. Beatifikoval blahoslaveného Bartolomea Longa, ktorý najskôr upísal svoju dušu satanovi a nakoniec sa vďaka modlitbe ruženca z neho stáva oddaný ctiteľ Panny Márie a na jeho podnet poznáme október ako mesiac úcty k Panne Márii či môžeme v rukách držať knižočku Fatimských sobôt. Ján Pavol II. svätorečil Pátra Pia, ktorý nazval ruženec „zbraňou proti diablovi.“ Neustále spomínal sv. Ľudovíta de Montfort, autora „Zasvätenia sa Panne Márii.“ A potom samozrejme blahorečil deti Fatimy, blahoslavených Jacintu a Francisca Marto.

6. Spojil posolstvo Fatimy s budúcnosťou Cirkvi

Ján Pavol II. bol obrovským ctiteľom Panny Márie z Fatimy. Pripisoval svoje prežitie zjaveniu Panny Márie trom portugalským deťom po tom, ako pokus o jeho vraždu zlyhal na výročie zjavenia. Fatimské posolstvo, prosba o konverziu a každodenný ruženec, „musia byť odovzdávané z generácie na generáciu,“ povedal.

7. Osobný príklad Jána Pavla II.

Moc príkladu sv. Jána Pavla II. bola často úžasnou pomocou. „Jedného večera som sa odhodlával modliť svätý ruženec, ktorý viedol Svätý Otec. Bol pred všetkými, kľačal na kolenách.“ Bol tak odhodlaný, že „odvtedy každodenne vyslovujem 15 tajomstiev ruženca v modlitbe.“ Viem, čo to znamená. Pre mnohých z nás, ktorí videli veľkého muža s ružencom v ruke. Začal cestu, ktorá bude trvať celý život – aj po ňom.

Natália Senderáková

Spracované podľa: https://modlitba.sk/?p=12362

Ján Pavol II. - jeho 7 ciest k modlitbe sv. ruženca 2

Pri objavovaní sv. ruženca no aj pre tých, ktorí sú oddaní sv. ružencu veľmi odporúčame knihu 10 zázrakov ruženca – nová kniha o. Donalda Callowaya

Ján Pavol II. - jeho 7 ciest k modlitbe sv. ruženca 3

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

One Response

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás