Chcete vedieť ako vyzerá nebo, peklo alebo očistec? Panna Mária v Medžugorí tieto miesta ukázala deťom!

nebo SDZR

Kto z nás by nechcel vedieť ako vyzerá nebo, peklo alebo očistec? Panna Mária v Medžugori tieto miesta deťom – konkrétne Jakovovi a Vicke ukázala. Prečítajte si opis tejto udalosti – čo deti videli!

Každý z nás po smrti musí opustiť túto Zem. Naša Pani hneď na začiatku zjavení v Medžugorí sa rozhodla učiť nás, čo sa deje po smrti. Pretože je Matka a my sme jej deti, vybrala si veľmi jednoduchý, priamy a úžasný spôsob, ako nás učiť o týchto skutočnostiach.

V lete r. 1981, naša Pani Mária vzala so sebou dvoch vizionárov Vicku a Jakova. Vicka a Jakov pochádzali z malého mestečka neďaleko Medžugorja a v ten deň boli veľmi hladí. Poprosili Jokovovu mamu o jedlo. Ona im teda pripravila dva taniere s jedlom. Keď sa otočila, že im podá tieto taniere, deti zmizli. Úplne zmizli, vôbec tam neboli. Hľadala ich, volala, ale nikto tam nebol. Vyšla von z domčeka a pýtala sa dedinčanov, ktorých stretla, či nevideli náhodou deti, ale nikto ich nevidel. Sadla si pod strom v blízkosti domu a začala plakať. Bola bezradná…

NEBO

Čo sa presne stalo? Podľa rozprávania Vicky, kým čakali na jedlo sa im nečakane zjavila naša Pani a ponúkla im, že ich vezme so sebou, aby mohli vidieť nebo, očistec a peklo. Vicku vzala za pravú ruku a Jakova za ľavú. Strecha sa otvorila a oni sa ocitli v nebi. Bol to veľký, široký priestor bez ohraničenia a na tomto mieste videli nádherné jasné svetlo, avšak iného druhu, ktoré poznáme tu, na Zemi. V tomto svetle videli mnoho ľudí. Vyzerali na 30 rokov a boli oblečení v troch rôznych farbách, ktoré nepoznáme. Približne žltá, sivá a červená. Teda farby, podobné týmto farbám. Ľudia boli šťastní, tancovali, spievali, videli s nimi malých anjelov. Ich srdcia boli naplnené, nič im nechýbalo, vyžarovalo z nich toľko šťastia, že si to ani nedokážeme predstaviť. Na tomto svete máme veľa frustrácií, predstáv, túžob, ktoré sa nikdy nenaplnia, ale nebo je miesto, kde nie sú žiadne frustrácie a kde sme úplne naplnení. Boh stvoril naše srdcia tak, aby boli schopné pojať Jeho samého. My sme chrámom živého Boha! Takže naše srdce je obrovské!

OČISTEC

Očistec je veľmi odlišné miesto. Nie je tam nijaké svetlo. Je tam strašná tma, akoby sivý oblak. Kvôli nemu nebolo možné vidieť ľudí v očistci, ale bolo možné počuť ich náreky bolesti. Neskutočne trpeli. Je to miesto očisty. Keď nevyužili príležitosť a možnosť očisty na Zemi, musia sa očistiť od hriechov a ich následkov v očistci. Očistec má rôzne úrovne. Jedna úroveň má veľmi blízko k nebu a je pre tých, ktorí sú hodní ísť čoskoro do neba. Posledná je na dne očistca, je veľmi blízko pekla a ich utrpenie je veľmi blízke utrpeniu v pekle. Našou úprimnou modlitbou za duše v očistci meníme ich úroveň a dvíhame ich na úroveň, ktorá je bližšie k nebu. Alebo rovno opustia očistec a idú do neba. Získame tým nových orodovníkov, ktorí sa na oplátku budú modliť a orodovať za nás. Deň, kedy naša Pani zachraňuje najviac duší z očistca, sú Vianoce. Vtedy prichádza do očistca a dovolí mnohým dušiam opustiť očistec. Viac ako na deň Všetkých svätých. Ona môže navštíviť  duše v očistci. Tiež sv. Jozef aj anjeli. Len Ježiš nemôže ísť do očistca, pretože by sa stal očistec nebom. Ježiša možno vidieť IBA v nebi.

Každý z nás je povolaný ku svätosti. Každý je povolaný, aby išiel priamo do neba. Zástavka v očistci nie je povinná. Nie je pýchou myslieť si, že by sme mohli ísť rovno do neba. Láska nás tam povedie. Tí, ktorí idú do očistca sú buď tí, ktorí hrešili na Zemi a nekonali pokánie alebo nevideli príležitosti na očistenie sa. Napr., keď som chorý a trpím vo svojej posteli, keď ponúknem svoje utrpenie ako obetu, skráti to čas v očistci. pretože toto obetované utrpenie bude pre mňa očistcom. Rovnako je to v prípade, keď mám zlomené srdce, niekto ma zranil, ublížil mi, niečo mi ukradol, niečo o mne zle rozprával a dotklo sa ma to a ak miesto toho, aby som bol nahnevaný, v tichosti svojho srdca obetujem svoje utrpenie – skrátim si očistec. Utrpenie v očistci je oveľa intenzívnejšie ako utrpenie, ktoré môžeme zažiť na Zemi. Robme všetko preto, aby sme sa vyhli očistcu. Vicky sa veľmi dotkla návšteva očistca. Povedala mi: „Keby ste len na minútu videli utrpenie týchto duší, neprestali by ste sa za ne denne modliť. Chceli by ste vyprázdniť očistec.“

PEKLO

Treťou zastávkou bolo peklo. Je to strašné miesto. V strede je obrovský oheň, ale to nie je oheň, aký poznáme na Zemi. Je to oheň, ktorý nikdy nezhasne. Ako Ježiš hovorí v Písme o tomto ohni, ktorý nikdy neprestane. Vicka mohla vidieť normálnych, bežných ľudí, akých môžeme stretnúť na ulici, ako sa sami hádzali do ohňa. Napr. videla nádherné mladé dievča, ktoré sa hodilo do ohňa, ale keď vyšla z tohto ohňa, bola ako monštrum. Úplne zmenená nenávisťou, rúhaním a bolo to hrozné. Vyzerala ako divý netvor. Niektorí ľudia na Zemi sa rozhodnú z vlastnej vôle robiť všetko proti Bohu a proti Božej vôli. Tým začnú peklo vo vlastnom srdci. Keď zomrú, rovnaké peklo pokračuje ďalej. Nikto sa z pekla nemôže dostať von, pretože to oni nechcú. Dokonca sa z rovnakého dôvodu ani nemôžeme modliť za duše v pekle. Boh nikoho nenúti. Boh nám dal slobodnú vôľu a každý z nás sa svojim životom rozhodne, kam po smrti pôjde. Kde nie je sloboda, tam nie je láska. Sloboda je súčasť skutočnej lásky. Sloboda dáva láske krásu a v tejto slobode si niektorí ľudia vybrali žiť bez Boha. Peklo je jediným miestom, kde nie je Boh.

POZNÁME KĽÚČ K PRIAMEMU VSTUPU DO NEBA

Toto bol koniec návštevy a na ich ceste naspäť do izby, im naša Pani povedala, že videli úbohé duše ako trpia: „Preto vás, drahé deti, pozývam, aby ste sa veľa modlili za hriešnikov, aby sa obrátili. Väčšina duší ide do očistca. Veľmi malý počet ide priamo do neba a mnoho duší ide do pekla. Žiadam vás, drahé deti, aby ste sa veľa modlili a obetovali za duše hriešnikov.“ Keď sa dostali naspäť domov, znovu sa objavili v izbe. Boli preč 20 min. Jakov zbadal cez dvere svoju mamu, ktorá plakala pod stromom a rozbehol sa k nej: „Mama, mama, hádaj čo! Boli sme v nebi, videli sme nebo!“ Ona plakala: „Nie, dieťa moje, neverím! To nie je možné!“ Ale potom vyšla aj Vicka a povedala: „Je to pravda, ja som tam bola s ním. Boli sme v nebi!“ A rozpovedala celý tento príbeh.

Mnoho ľudí si myslí, že po smrti nič neexistuje. Je to veľký omyl, pretože po smrti existuje večnosť. Raz jeden pútnik položil Vicke otázku: „Môžeš sa spýtať našej Pani, či existuje reinkarnácia po smrti?“ Naša Pani povedala: „Nie, drahé deti, reinkarnácia neexistuje. Po smrti existuje večnosť a je obrovský omyl učiť ľudí, že po smrti sa môžeme na Zemi narodiť ešte niekoľko krát. Je to omyl.“

Naša Pani Mária nič nové nevymyslela. Všetko je jasne napísané v Katechizme katolíckej Cirkvi. Všetci raz zomrieme. Je veľmi dôležité, aby sme vedeli, čo sa deje po smrti. Smrť, to sú dvere a my musíme byť pripravení. Pozývam vás, aby ste sa správne rozhodli. Poproste Boha, aby ste šli rovno do neba, keď zomriete. Jeho snom je hneď, ako zomriete, privítať vás vo svojom náručí! Tak veľmi vás miluje! Ako sa môžete vyhnúť očisťovaniu? Jednoducho! Učíme sa od sv. Jána z Kríža obetovať naše utrpenia, bolesti, trápenia, ktoré máme počas života na tejto Zemi na miesto toho, aby sme boli nahnevaní, nešťastní a sťažujúci sa. Táto obeta nahrádza náš očistec. Existuje kľúč k priamemu vstupu do neba a to je úplná dôvera v Božie milosrdenstvo. On vás tak miluje, že vás chce v nebi a vy iba verte v Jeho milosrdenstvo. Proste o odpustenie z celého srdca, so skutočným pokáním a s opravdivou kajúcnosťou sa kajajte za svoje hriechy. Modlime sa jeden za druhého, aby sme sa raz všetci spolu stretli v nebi.

ONLINE RELÁCIU SESTRA EMMANUELA: VYBERTE SI SVOJU BUDÚCNOSŤ – NEBO PEKLO OČISTEC NÁJDETE TU:

podporte nas - prispevky

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

NESTOJÍ ZA NAMI ŽIADEN INVESTOR ČI SPONZOR. AJ TENTO DOKUMENT MOHOL VZNIKNÚŤ IBA VĎAKA VÁM ❤️❤️❤️ ĎAKUJEME VÁM

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás