Anjel Pána v 1. pôstnu nedeľu: Ježišov víťazný boj s diablom na púšti smrti

papez frantisek

Vatikán 21. februára (RV) S diablom neslobodno viesť dialóg, pripomenul Svätý Otec v dnešnú Prvú pôstnu nedeľu pri poudňajšej modlitbe Anjel Pána. Večer už vstúpil spolu s Rímskou kúriou do pôstnych duchovných cvičení, ktoré tento rok budú prebiehať individuálnou formou.

Na Námestí sv. Petrasa v nedeľu 21. februára napoludnie zhromaždila asi tisícka veriacich, za príjemného slnečného počasia. Pápež František ich pozdravil z okna Apoštolského paláca a pozval ich k zamysleniu nad nedeľným textom evanjelia, v ktorom sv. Marek hovorí o Ježišovom utiahnutí sa na púšť, kde ho pokúšal Satan (Mk 1,12-15).

„Celé Kristovo účinkovanie je zápasom proti Zlému v jeho mnohorakých prejavoch: uzdravenia z chorôb, exorcizmy posadnutých, odpustenie hriechov. Je to boj. Po prvej fáze, v ktorej Ježiš dokazuje, že hovorí a koná Božou mocou, sa zdá, akoby mal diabol navrch, keď je Boží Syn odmietnutý, opustený a napokon zajatý a odsúdený na smrť.

Zdá sa, akoby víťazom mal byť diabol. V skutočnosti však práve smrť bola tou poslednou „púšťou“, ktorou bolo treba prejsť na definitívne porazenie Satana a vyslobodenie nás všetkých z jeho moci.“

Pápež pripomenul potrebu byť si vedomí prítomnosti diabla a pripraviť sa ako sa pred ním brániť a poraziť ho:

„Božia milosť nám zaručuje, s vierou, modlitbou a pokáním, víťazstvo nad nepriateľom. Chcel by som ale zdôrazniť jednu vec: v pokušeniach Ježiš nikdy nevedie s diablom dialóg… Alebo ho vyháňa z posadnutých preč, alebo nad ním vynáša súd, alebo poukazuje na jeho zlomyseľnosť, ale nikdy nie dialóg.“

Svätý Otec povzbudil nebáť sa „vstúpiť na púšť“ v existenciálnom význame, tak ako nás k tomu v období Veľkého pôstu podnecuje Duch Svätý: v tichu načúvať Božiemu slovu, aby sa v nás uskutočnilo opravdivé obrátenie.

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána a udelení požehnania pápež František pozdravil skupiny veriacich na námestí. Osobitné slová venoval Poliakom:

„Dnes moje myšlienky smerujú k svätyni v Płocku, v Poľsku, kde sa pred deväťdesiatimi rokmi Pán Ježiš zjavil sv. Faustíne Kowalskej, zveriac jej osobitné posolstvo Božieho milosrdenstva. Prostredníctvom sv. Jána Pavla II. sa to dostalo do celého sveta, a nie je ničím iným, než evanjeliom Ježiša Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, ktorý nám darúva Otcovo milosrdenstvo. Otvorme mu srdce, vyslovujúc s vierou: «Ježišu, dôverujem v Teba!».“

Svätý Otec na záver stretnutia s veriacimi nezabudol poprosiť aj o modlitbu za seba.

V nedeľu večer vstúpil Svätý Otec do pôstnych duchovných cvičení, zároveň s jeho spolupracovníkmi vo vedení úradov Rímskej kúrie a s kardinálmi žijúcimi v Ríme. Tento rok si ich budú robiť individuálne, keďže okolnosti pandémie znemožnili spoločné exercície ako bývalo zvykom v minulosti, keď sa konávali v Exercičnom dome Božského Majstra v Aricci. Pápež František tak zostane aj počas týchto dní v Dome sv. Marty vo Vatikáne. Duchovné cvičenia potrvajú do piatka 26. februára.

Celý príhovor pred modlitbou Anjel Pána

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Minulú stredu sme kajúcim obradom popolca vykročili do štyridsaťdenného pôstu. Dnes, v prvú nedeľu tohto liturgického obdobia, nám Božie slovo ukazuje cestu, ako prežiť s úžitkom týchto štyridsať dní, ktoré vedú ku každoročnému sláveniu Veľkej noci. Je to cesta prejdená Ježišom, o ktorej nám Evanjelium jadrným Markovým štýlom súhrnne hovorí, že, skôr ako začal svoje ohlasovanie, sa utiahol na štyridsať dní do púšte, kde ho pokúšal Satan (porov. 1,12-15).

Evanjelista zdôrazňuje, že „Duch“ – Duch Svätý – „hnal Ježiša na púšť“ (porov. v. 12). Duch Svätý, ktorý na neho zostúpil hneď po krste, ktorý prijal od Jána v rieke Jordán, ten istý Duch  ho teraz ženie na púšť, aby čelil Pokušiteľovi, aby bojoval proti diablovi. Celý Ježišov život je v znamení Ducha Svätého, ktorý ho oduševňuje, inšpiruje, vedie.

Zamyslime sa však nad púšťou. Pristavme sa na chvíľu 

pri tomto prírodnom a symbolickom prostredí, ktoré je tak dôležité v Biblii. Púšť je miestom, kde Boh hovorí k srdcu človeka a kde odpoveď vytryskuje v podobe modlitby, teda púšť samoty, kde je srdce odpútané od iných vecí a len v tejto osamelosti sa otvára Božiemu slovu. Je to ale tiež miesto skúšky a pokušenia, kde Pokušiteľ, využívajúc ľudskú krehkosť a potreby, podsúva svojím lživým hlasom, alternatívnym k hlasu Božiemu: týmto alternatívnym hlasom ti ukazuje inú cestu, cestu podvodu. Pokušiteľ zvádza. Vskutku, počas Ježišových štyridsiatich dní na púšti, sa začína „duel“ medzi Ježišom a diablom, ktorý sa zavŕši umučením a krížom.

Celé Kristovo účinkovanie je zápasom proti Zlému v jeho mnohorakých prejavoch: uzdravenia z chorôb, exorcizmy posadnutých, odpustenie hriechov. Je to boj. Po prvej fáze, v ktorej Ježiš dokazuje, že hovorí a koná Božou mocou, sa zdá, akoby mal diabol navrch, keď je Boží Syn odmietnutý, opustený a napokon zajatý a odsúdený na smrť. Zdá sa, akoby víťazom mal byť diabol. V skutočnosti však práve smrť bola tou poslednou „púšťou“, ktorou bolo treba prejsť na definitívne porazenie Satana a vyslobodenie nás všetkých z jeho moci. A takto Ježiš zvíťazil v púšti smrti skrze víťazstvo v zmŕtvychvstaní.

Každý rok na začiatku Pôstneho obdobia nám toto evanjelium o pokúšaní Ježiša na púšti pripomína, že život kresťana je, v stopách Pána, bojom proti duchu zla. Ukazuje nám, že Ježiš dobrovoľne čelil Pokušiteľovi a zvíťazil; a zároveň nám pripomína, že diablovi je umožnené vplývať pokušeniami aj na nás. Musíme si byť vedomí prítomnosti tohto prefíkaného nepriateľa, ktorý má za lubom naše večné odsúdenie, naše zlyhanie, a pripraviť sa ako sa pred ním brániť a poraziť ho. Božia milosť nám zaručuje, s vierou, modlitbou a pokáním, víťazstvo nad nepriateľom.

Chcel by som ale zdôrazniť jednu vec: v pokušeniach Ježiš nikdy nevedie s diablom dialóg, nikdy. Vo svojom živote Ježiš s diablom nikdy neviedol dialóg, nikdy. Alebo ho vyháňa z posadnutých preč, alebo nad ním vynáša súd, alebo poukazuje na jeho zlomyseľnosť, ale nikdy nie dialóg. A na púšti sa zdá, akoby tam prebiehal rozhovor, lebo diabol mu dáva tri návrhy a Ježiš odpovedá. No Ježiš neodpovedá svojimi slovami; odpovedá Božím slovom, tromi úryvkami z Písma.

A toto platí pre nás všetkých. Keď sa zvodca priblíži a začne nás zvádzať: „Ale veď mysli na toto, urob toto…“, pokušením je viesť s ním dialóg, ako to urobila Eva. Eva povedala: „Nuž, nedá sa, lebo my…“ – a vstúpila do rozhovoru.  A ak my vstúpime do dialógu s diablom, budeme prorazení. Zapíšte si to do hlavy i do srdca: s diablom sa nikdy nevedie dialóg, neexistuje s ním dialóg. Iba Božie slovo.

V období Pôstu Duch Svätý poháňa aj nás, tak ako Ježiša, vstúpiť na púšť. Nejde tu – ako sme to videli – o nejaké fyzické miesto, ale o existenciálny rozmer ticha, načúvania Božiemu slovu, aby sa v nás uskutočnilo opravdivé obrátenie. Nemajme strach z púšte, vyhľadávajme viac chvíľ na modlitbu, stíšenie sa, zahĺbenia sa do seba. Nebojme sa. Sme povolaní kráčať po Božích cestách, obnovujúc si naše krstné sľuby: zrieknuť sa Satana, všetkých jeho skutkov a všetkých jeho lákadiel. Nepriateľ tu číha, dajte pozor. A nikdy s ním neveďme rozhovor. Zverme sa do materského príhovoru Panny Márie.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Prevzaté z: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210221007

Anjel Pána v 1. pôstnu nedeľu: Ježišov víťazný boj s diablom na púšti smrti 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás