50 zásad od svätého Alfonza de Liguori pre dušu, ktorá chce dokonale milovať Ježiša Krista

alfonz liguori sdzr

Sviatok sv. Alfonza Liguori si pripomíname 1. augusta. Bol talianskym biskupom, spisovateľom a veľkým teológom. Je tiež učiteľom Cirkvi a autorom mnohých krásnych modlitieb. Označuje sa aj ako učiteľ najhorlivejší, učiteľ spásy. Kráčal životom tak, akoby a jednou rukou neustále držal brehu večnosti. Vydal množstvo kníh, ktoré sú svojou hĺbkou nesmierne prínosné pre kresťanský život napr. Vo svetle večnosti, Modlitba, veľký prostriedok spásy, a i. Prinášame vám akýsi zoznam rád do duchovného života pre každého kresťana, ktorý chce naplno žiť svoju vieru a zintenzívniť svoj vzťah s Bohom.

Duša, ktorá chce dokonale milovať svojho Pána, Ježiša Krista, by sa mala riadiť týmito zásadami:

1. Dychti po stále väčšej láske k Ježišovi Kristovi

2. Často si vzbudzuj lásku k Ježišovi, vzbuď ju hneď ráno keď vstávaš, a večer keď líhaš na lôžko a zakaždým zrovnávaj svoju vôľu s vôľou Ježiša Krista 

3. Často rozjímaj o umučení Ježiša Krista

4. Ustavične pros Ježiša Krista o jeho lásku

5. Často prijímaj Telo Pána a častejšie denne prijímaj duchovne

6. Často navštevuj Najsvätejšiu oltárnu sviatosť

7. Každé ráno prijmi svoj kríž z rúk Pána Ježiša 

8. Maj túžbu po nebi a po smrti, aby si dokonale a večne miloval Ježiša

9. Často rozprávaj o láske Ježiša

10. Všetko protivné prijímaj z lásky Ježiša Krista

11. Raduj sa z Božej blaženosti

12. Vždy zvoľ je milšie Ježišovi a nič, čo je mu milé, mu nikdy neodopri

13. Dbaj o to, aby čo možno najviac ľudí milovali Ježiš Krista

14. Vždy sa modli za hriešnikov a za duše v očistci

15. Vypuď zo svojho srdca každú náklonnosť, ktorá sa neodnáša k Ježišovi

16. Často sa utiekaj k najblahoslavenejšej Márii, aby ti vyprosila lásku k Ježišovi Kristovi

17. Cti si Pannu Máriu, aby si sa zavďačil Ježišovi

18. Všetko konaj s úmyslom zapáčiť sa Ježišovi

19. Ponúkaj sa Ježišovi, že chceš trpieť všetko z lásky k nemu

20. Buď odhodlaný radšej zomrieť, než sa vedome dopustiť všedného hriechu

21. Ticho znášaj kríže hovoriac si – Ježiš to tak chce

22. Všetkého, čo ti nahovára samoláska, sa zriekaj z lásky k Ježišovi

23. Zotrvaj na modlitbe, dokedy môžeš

24. Cvič sa vo všetkých umŕtveniach, ktoré ti dovolí poslušnosť

25. Konaj všetky cvičenia, ako by si ich konal naposledy

50 zásad od svätého Alfonza de Liguori pre dušu, ktorá chce dokonale milovať Ježiša Krista 1

26. Neodsúvaj žiadne zbožné cvičenie v čase duševnej vyprahnutosti

27. Nič nekonaj bez toho, aby to nebolo kvôli ľuďom

28. Nenariekaj si v chorobe   

29. Miluj samotu, aby si sa sám zaoberal Ježišom Kristom

30. Potláčaj trúchlivosť a zádumčivosť

31. Často sa porúčaj do modlitieb tých, ktorí milujú Ježiša

32. V pokušeniach sa utiekaj k ukrižovanému Pánovi Ježišovi a k bolestnej Panne Márii

33. Maj veľkú dôveru v umučenie Ježiša Krista

34. Nebuď malomyseľný, keď si pochybil, vzbuď ľútosť a daj si predsavzatie, že sa polepšíš

35. Rob dobre tomu, kto ti urobil zlé

36. O každom hovor dobre a ospravedlňuj aspoň úmysel, pokiaľ sa nedá ospravedlniť skutok

37. Buď nápomocný blížnemu, kedykoľvek je to možné

38. Nikdy nič nerob, ani nehovor, čím by si ich zarmútil. A keď si pochybil proti láske, pros o odpustenie, alebo ich láskavo oslov

39. Tvoja reč nech je vždy vľúdna a hlas pritlmený

40. Obetuj Ježišovi Kristovi všetky pohŕdania a príkoria, ktoré sa ti dostali

41. Váž si predstavených, ako Ježiša Krista

42. Buď poslušný bez odvrávania a bez zdráhania a nevyhľadávaj to, čo sa tebe páči

43. Miluj najpodradnejšie práce

44. Nech sú ti najjednoduchšie veci najmilšie

45. Nehovor o sebe ani dobre, ani zle

46. Pokoruj sa aj pred nižšími, ako si ty

47. Neospravedlňuj seba, keď si bol pokarhaný

48. Neháj seba, keď si bol obvinený

49. Keď si rozrušený, mlč

50. Často obnovuj predsavzatie, že sa chceš stať svätým, hovoriac: Ježišu môj, chcem byť celkom Tvojím, buď aj Ty celkom mojím!

Živý buď Ježiš, moja láska a Mária, po Ježišovi, moja nádej!

ZDROJ: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2022/06/50-zasad-od-svateho-alfonza-de-liguori.html

podporte nás sdzr

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás