Zomrel Mons. Hoser, pápežský delegát pre Medžugorie

Poľsko 14. augusta (RV) V piatok 13. augusta zomrel v nemocnici vo Varšave Mons. Henryk Hoser, apoštolský vizitátor pre farnosť v Medžugorí. Dožil sa veku 78 rokov.

Mons. Hoser bol apoštolským vizitátorom pre známe mariánske pútnické miesto v Bosne a Hercegovine od roku 2018. Jeho úlohou bola pastoračná starostlivosť o pútnikov, bez riešenia otázky mariánskych zjavení. Sám zdôrazňoval, že mariánska ľudová zbožnosť na tomto mieste má vo svojom centre Krista.

podporte nás sdzr

Mons. Henryk Hoser sa narodil v roku 1942 vo Varšave a ešte pre vstupom k palotínom (v roku 1969) vyštudoval medicínu. Za kňaza bol vysvätený v roku 1974 a ako misionár bol poslaný do Rwandy, kde zostal 21 rokov. V Afrike využil aj svoje lekárske znalosti. V Kigali založil sociálno-zdravotné centrum, formačné centrum pre rodiny, a bol zodpovedný aj za centrum na epidemiologické monitorovanie AIDS. V roku 1994 bol menovaný za experta pre mimoriadnu Synodu pre Afriku, a to v oblasti rodiny a rozvoja. Od roku 1994, počas absencie apoštolského nuncia v Rwande, bol dva roky apoštolským vizitátorom v tejto krajine.

V rokoch 1996-2003 bol regionálnym predstaveným palotínov a členom Misijnej rady Konferencie vyšších rehoľných predstavených vo Francúzsku. V roku 2004 sa stal rektorom Palotínskej misionárskej prokúry v Bruseli a venoval sa pastorácii v oblasti Európskej komunity. V roku 2005 ho sv. Ján Pavol II. menoval za prídavného sekretára Kongregácie pre evanjelizáciu národov a predsedu Pápežských misijných diel s hodnosťou arcibiskupa. V roku 2008 ho pápež Benedikt XVI. menoval za biskupa diecézy Varšava-Praga, s personálnym titulom arcibiskupa.

V roku 2017 pápež František vyslal Mons. Henryka Hosera do Medžugoria ako osobitného vyslanca Svätej stolice. V tom istom roku sa po dosiahnutí kánonického veku stal emeritným arcibiskupom Varšavy-Prahy. V nasledujúcom roku bol menovaný za apoštolského vizitátora pre farnosť Medžugorie na neurčitú dobu ad nutum Sanctae Sedis.

Pripomeňme, žeprávetento rok si Medžugorie pripomína 40 rokov od udalostí spojených so skupinou mladých, ktoré dali zrod dnešnému celosvetovo známemu pútnickému miestu.

„Mariánska cesta je tou najistejšou a najbezpečnejšou“, hovorieval Mons. Hoser, pretože privádza k Ježišovi, a tu majú veriaci „v centre svätú omšu, adoráciu Najsvätejšej sviatosti a hojné pristupovanie ku sviatosti zmierenia“. Ide podľa jeho slov o opravdivý „kristocentrický“ kult. Mariánsku úctu v Medžugorí Mons. Henryk Hoser charakterizoval týmito slovami:

„Medžugorie nám ponúka čas a priestor Božej milosti na príhovor Blahoslavenej Panny Márie, Božej Matky a Matky Cirkvi, ktorá sa tu ctí s titulom Kráľovnej pokoja. Toto oslovenie je dobre známe z Loretánskych litánií“. A „svet tak veľmi potrebuje pokoj“.

Prevzaté z: tkkbs.sk

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás