Zjavenia v Akite – prichádza koniec jednej epochy? 1. časť.

Hostia: Valdis Grinsteins, Erik Zbiňovský, Martin Komár (tlmočník)

Téma: Zjavenia v Akite

Valdis: Keď som sa zoznámil so zjaveniami vo Fatime, kládol som si otázku, prečo tak podobné zjavenia sa uskutočnili aj v Akite, v Japonsku. Pri pohľade na mapu sveta vidíme na jednom konci Fatimu v Portugalsku a na druhej strane sveta Akitu v Japonsku. Domnievam sa, že týmito dvomi oblasťami zjavení Panny Márie, na protiľahlých stranách zemegule, nám chce povedať, že jej posolstvá sa týkajú celého sveta.

Zjavenia v Akite sa začali v r. 1973 sestre Agnes Katsuko Sasagawe.

Narodila sa v r. 1931 v budhistickej rodine. Keď mala 19 rokov musela podstúpiť operáciu slepého čreva. Po operácii nastali komplikácie. Jej život bol poznačený fyzickým utrpením a až do svojich 25 rokov častým pobytom v nemocnici. Stretla tam rehoľnú sestru, ktorá si všimla, že Agnes strašne trpí. Ukázala jej kresťanský prístup k utrpeniu. Vďaka knihe „Zvony Nagasaki“ od spisovateľa a lekára Takaši Nagai, ktorý mal rakovinu z ožiarenia po zhodení atómovej bomby v Nagasaki, sa zoznámila s katolíckou vierou. Po svojom obrátení, aj vzhľadom na zdravotný stav, kedy nemohla normálne pracovať, vybrala si život v kláštore, kde sa mohla modliť a obetovať. Vstúpila do kláštora služobníc Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vo Svätej Eucharistii. Bola úplne hluchá. Pred začiatkom adorácie jej úlohou bolo otvárať dvierka bohostánku, keďže v tom čase zostali bez kňaza.

podporte nás sdzr

Raz, keď odišli sestry do práce a ona zostala sama v kaplnke, uvidela záblesk svetla, ktoré obklopovalo bohostánok. Opakovalo sa to ešte 2 krát. Neskôr uvidela ôsmych anjelov, ktorí adorovali Najsvätejšiu Sviatosť. Všimla si, že v kaplnke bolo osem osôb a že to bolo vlastne ich osem strážnych anjelov. Mala zjavenie svojho anjela strážneho, ktorý jej povedal, že bude veľa trpieť. Začala sa jej objavovať na dlani stigma v znamení kríža. Bola veľmi bolestivá, v noci nemohla kvôli nej spať a sťažovala jej bežný život v kláštore. Počas tohto utrpenia sa jej zjavil anjel strážny, ktorý ju pozval do kaplnky. Aj socha Panny Márie mala takúto istú stigmu na dlani.

Erik: Socha prepája dve mariánske zjavenia. Bola zhotovená podľa obrazu Matky všetkých národov z Amsterdamu, ktorý priniesol v 60-tych rokoch do kláštora nemecký kňaz. Novicmajsterka tohto rádu sa uzdravila práve vďaka modlitbe, ktorú dostali cez obrázok Matky všetkých národov. Z vďačnosti voči Matke, dala zhotoviť túto sochu. Vyrobil ju japonský sochár z jedného kusu dreva presne podľa obrazu Matky všetkých národov, okrem očí. Tie vyrobil šikmé, japonské.

Valdis: Socha meria okolo jedného metra. Farba dreva nie je ani svetlo hnedá, ani červená, ale je zvláštne melírovaná. Pri pohľade do tváre sochy je vidno suché líca. Je dôležité si to všimnúť, lebo sa na nej objavili slzy. Socha plakala a rana na ruke krvácala.

Sestra Agnes prišla po anjelovom pozvaní do kaplnky a v momente, keď sa zahľadela na sochu, začula hlas, ktorý sa niesol spoza tej sochy. Je to veľmi zaujímavé, keďže sestra bola hluchá a náhle počula dôležité slová. Panna Mária, ako dobrá Matka, sa jej spýtala, či veľa trpí. Dodala, aby bola trpezlivá, lebo to bola pre ňu skúška. Mala sa veľa modliť za odpustenie hriechov ľudí. Vyjadrila prosbu, aby sa modlila modlitbu, ktorú zverejnil biskup John Shojiro Ito. Mala sa veľa modliť za pápeža, biskupov a kňazov a o všetkom informovať svojho biskupa. Toto zjavenie bolo prvé. Z rany na dlani sochy Panny Márie začala kvapkať krv. Tento úkaz videli všetky prítomné sestry v kaplnke. Štyri krát mala sestra Agnes otvorenú ranu na dlani. Videli ju aj sestry zo spoločenstva. Všetky posolstvá Panny Márie odovzdala biskupovi. Biskup Ito bol k celej veci veľmi zdržanlivý. Požiadal sestru, aby pri ďalšom zjavení položila Panne Márii tri otázky. Ale ona ich ešte ani nestihla vyjadriť a už dostala odpoveď.

V druhom zjavení Panna Mária povedala: „Dcéra moja, veľa ľudí uráža Pána Boha a je potrebné, aby došlo k zadosťučineniu za všetky hriechy. Svet by mal vedieť, že Pán Boh je skutočne nahnevaný a chystá veľký trest pre celé ľudstvo. Opakovane zadržiavam dopad jeho spravodlivej ruky.“ Sprievodným javom druhého zjavenia bolo šírenie príjemnej vône. Celá socha Panny Márie bola zarosená tekutinou, ktorú museli sestry vysušovať.

Tretie – najdôležitejšie –  zjavenie sa uskutočnilo 13. októbra 1973. Panna Mária povedala: „Ak ľudia nebudú konať pokánie za svoje hriechy, tak Pán Boh zošle veľký trest na ľudstvo. Bude väčší ako potopa. Oheň spadne z neba a zničí veľkú časť ľudstva, dobrých ako aj zlých, neušetrí ani kňazov a veriacich. Tí, ktorí prežijú, budú takí skľúčení, že budú závidieť mŕtvym. Jedinou zbraňou, ktorá ľuďom zostane, bude ruženec a znak kríža. Modlite sa každý deň ruženec za pápeža, kňazov a biskupov. Satan sa infiltruje do Cirkvi takým spôsobom, že sa kardináli postavia proti kardinálom, biskupi proti biskupom. Bude medzi nimi veľa rozkolov. Kňazi, ktorí ma uctievajú, budú predmetom pohŕdania a iní kňazi im budú klásť prekážky. Kostoly a oltáre budú zničené. Cirkev sa naplní tými, ktorí prijímajú kompromisy a diabol zvedie mnoho kňazov a zasvätených duší, aby opustili službu Pána. Diabol bude zvlášť útočiť proti dušiam zasväteným Bohu. Pomyslenie na stratu toľkých duší je príčinou môjho smútku. Ak sa hriechy ešte rozmnožia čo do počtu aj závažnosti, nebude pre nich odpustenia. Modlite sa veľa ružencov, ja sama vás môžem zachrániť z nešťastí, ktoré sa blíži. Tí, ktorí mi dôverujú, budú zachránení.“

Zdroj obrázka: https://www.zivcakova.sk/akita-japonsko/

POZRITE SI CELÚ ONLINE RELÁCIU TU:


Viac informácií nájdete v knihe Akita: Krv a slzy Matky.

Zjavenia v Akite – prichádza koniec jednej epochy? 1. časť. 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás