Za pravdu sa oplatí aj zomrieť 1. časť (príbeh Jerzy Popiełuszka)

Viete, kto bol blahoslavený Jerzy Popiełuszko a čo nám i do dnešných časov môže odkázať? Ako to, že sa nenechal len tak zastrašiť a nebál sa odporovať v strašnej dobe komunizmu ,,najvyšším predstaveným“? Čo nás môže naučiť jeho neoblomná viera a veľká láska k Bohu a Panne Márii? Prečo sa častokrát bojíme hovoriť pravdu, ak vieme, že len ona nás vyslobodí? 

Srdečne vás pozývame prečítať si nasledujúci článok a vypočuť si prednášku o. Dominika Chmielewskeho a dozvedieť sa tak o živote úžasného kňaza, ktorý sa nebál hovoriť pravdu aj za cenu vlastného života. 

BLAHOSLAVENÝ JERZY POPIEŁUSZKO 

Jerzy Popiełuszko, nazývaný kňaz Solidarity, bol známy poľský rímskokatolícky kňaz spojený so Solidaritou a zavraždený príslušníkmi komunistickej tajnej polície. Za kňaza bol vysvätený v roku 1972, od júna 1980 pôsobil v kostole sv. Stanislava Kostku vo Varšave. Od augusta 1980 spolupracoval s robotníckymi organizáciami a aktívne podporoval Solidaritu. V roku 1997, teda 12 rokov po Popiełuszkovej smrti, začala katolícka cirkev proces jeho beatifikácie. 19. decembra 2009 pápež Benedikt XVI. prehlásil Jerzyho Popiełuszka za mučeníka. Jeho blahorečenie sa konalo 6. júna 2010 vo Varšave. (zdroj https://www.zivotopisysvatych.sk/jerzy-popieluszko-knaz-mucenik/)

,,Spomínam si, že ako malý chlapec som miništroval pri poslednej svätej omši o. Jerzyho. Tejto svätej omše sa zúčastnilo obrovské množstvo ľudí. Otec Jerzy sa modlil bolestné tajomstvá svätého ruženca a prosil, aby sme sa nedali zastrašiť. Nepamätám si stretnutie s o. Jerzym, pretože sa s ním chcelo stretnúť veľa ľudí, ale ešte pred jeho odchodom ho otec dekan prosil, aby prenocoval tu – v Bydgoszczi. Avšak on sa veľmi ponáhľal do Varšavy, kde mal ráno slúžiť svätú omšu. Nevedel o tom, ale mohol to cítiť, že uprostred veľkého davu ľudí v kostole sú aj jeho vrahovia, ktorí pripravili naplánovanú akciu – veľmi záhadnú vraždu tohto kňaza. Jeho posledné slová, ktoré povedal boli: ´Modlime sa, aby sme boli slobodní od zastrašovania, ale predovšetkým od túžby po pomste a násilí.´“ spomienky o. Dominika Chmielewskeho 

,,Prichádza leto roku 1980. Od chvíle, keď 31. augusta otec Jerzy odslúžil svoju prvú svätú omšu v štrajkujúcej Varšave, sa jeho život úplne zmení. Jeho život je akoby v spojení s históriou Poľska – zrýchľoval sa, keď Poľsko skutočne žilo, spomalil sa, keď jej pulz zoslabol. Keď 13. decembra 1981 generál Jaruzelski  vyhlásil vojenský stav v Poľsku – keď hynuli robotníci, keď najväčšie štrajky prechádzali ulicami poľských miest a mestečiek a nádej žila aj naďalej – potom nadišli roky upokorenia a smútku. Keď znechutení ľudia opúšťali Poľsko a zástupy demonštrantov sa čoraz viac rozpadali. Každodenne s nekonečnými radmi a s prázdnymi chladničkami (…). Práve vtedy o. Jerzy svojím postojom a svojimi slovami nás všetkých povzbudzoval. Povzbudzoval slabších pred duchovnou kapituláciou a tým silnejším nedovoľoval poddať sa nenávisti. Učil vernosti jednoduchým odvekým pravdám Evanjelia. Všetci, a hlavne komunistická vláda to vedeli a preto ho aj zavraždili.“ (z knihy: Janusz Kotański, Nagroda dla księdza – Odmena pre kňaza)

KOMUNIZMUS – STRAŠNÝ TOTALITÁRNY SYSTÉM 

Časy komunizmu, prázdne regály, časy štrajkov na uliciach, ktoré boli brutálne potláčané. Časy, kedy veľakrát nebola elektrická energia a v bytoch sa fungovalo pri zapálených sviečkach, či pri zapálenom plyne, aby bolo trošku teplejšie. Hluk, hučanie Bydhošťov, idúcich vojakov, ktorí mali pacifikovať protestujúcich. 

Komunizmus je ateistický systém, ktorý ide priamo zo srdca satana. Totálne ateistický systém, ktorý si robil srandu z náboženstva a tvrdil, že to je ópium pre ľudí, aby zaobchádzal s ľuďmi ako s predmetom. Komunizmus spôsobil mnohonásobne väčšie tragédie ľudstva ako nacizmus. Je to hrozný totalitárny systém, ktorý je sústredený na blaho spoločnosti, ale neráta s jednotlivcom. Presadzuje dobrobyt v spoločnosti, ale pod heslami podporujúcimi k tomu, aby ste vstúpili do Poľskej robotníckej strany, kráčajúc k svetlej budúcnosti Poľska – pod tým sa ukrýval teror a zastrašovanie. Práve v tomto období kardinál Wyszyński ohlasoval slová, ktoré boli veľmi dôležité vo vtedajšom veľmi krvavom totalitárnom komunistickom spoločenstve. Slová zneli: ,,Vedomý si toho, kto môže premôcť tento systém a 10 ročná príprava k miléniu, aby sa celé Poľsko vnútorne preformovalo.“ Kardinál Wyszyński vedel, že Mária – Kráľovná Poľska, nezabudne na tento národ. Že Nebeská Matka chce pozbierať svoje deti, aj celý národ – pod kríž Jej Syna Ježiša Krista s ružencom v ruke – odpúšťajúc nepriateľom a takto zvíťaziť v Poľsku silou Evanjelia. Kardinál Wyszyński písal takto: ,,Osud komunizmu sa prestrihne v Poľsku. Keď sa Poľsko vráti ku kresťanstvu, stane sa veľkou morálnou silou a komunizmus sa sám rozpadne. Poľsko ukáže celému vetu, ako pristupovať ku komunizmu a celý svet mu za to bude vďačný.“ 

Za pravdu sa oplatí aj zomrieť 1. časť (príbeh Jerzy Popiełuszka) 1
Popiełuszko: the torture and murder of the Polish martyr at the hands of communism (outono.net)

ZA PRAVDU SA OPLATÍ AJ ZOMRIEŤ 

V atmosfére týchto slov mladý kňaz, otec Popiełuszko, vstupuje do seminára. V tom čase bola povinná vojenská služba pre seminaristov. Pre klerikov v seminároch boli nekompromisne prísne 2 roky vojenskej služby. Nikto nemal ťažšiu vojenskú službu ako klerici. Išlo tu o to, aby sa každému z nich zhnusila Cirkev a ich rozhodnutie vstúpiť do seminára, aby si raz a navždy prestali vytvárať silný vzťah s Cirkvou. Tým, ktorí začali váhať, boli ponúkané každodenné zábavy, ženy, alkohol, výjazdy do divadiel, do kín. Rôznymi spôsobmi im boli po vojne ponúkané práce, obľúbené štúdia, ktoré by rozvíjali ich záľuby. Ku každému bolo pristupované individuálne, prihliadajúc na to, kde je jeho najslabší bod. Otec Jerzy bol však mimoriadne silný. 

Jeden z klerikov porozprával silné svedectvo: ,,Pamätám si, že ako Jurek, tak aj ja, sme boli už aj špeciálne varovaní – vysoká výstraha, ale nič nepomohlo. Posadili nás na stoličky a vyholili nám hlavy. Povinne sme museli prejsť lekárskou prehliadkou a potom do spŕch. Na ďalší deň po príchode do Bartoszyce, sme mali niekoľko minút na umytie sa. V ľadovej vode si na rozkaz umývať raz pravú a raz ľavú nohu. Keď sme sa vrátili do miestnosti, kde sme mali spať, Jurek mal myšlienku, aby sme si všetci kľakli a nahlas sa modlili svätý ruženec. Ale práve vtedy vtrhol kaprál s krikom: ´Vojsko, to je inštitúcia štátu a nie Cirkev.´ A Jerzyho odpoveď bola pokojná a veľmi rozhodná: ´Klerik sa musí modliť v spoločenstve, lebo tak je to v seminári.´ Samozrejme, za toto dostal trest. Veliteľ mu kázal, aby si pred celou čatou stiahol z prsta ruženec.“ 

Sám Jerzy vo svojich pamätníkoch píše: ,,Odmietol som. Tento rozkaz som nevykonal. Za to hrozí prokurátor, ale keby som to spravil, vyzeralo by to, že som zradil. O dvadsiatej som bol predvedený pred veliteľa čaty a tam sa to začalo. Najprv spísal moje údaje, potom mi kázal vyzuť si topánky, vytiahnuť si šnúrky z topánok a vytiahnuť si jazyk z topánok. Takže som pred ním stál naboso. Samozrejme, celý čas v pozore ako odsúdenec. Začal na mňa kričať a nadávať mi. Skúšal rôzne metódy, chcel ma zosmiešniť, ponížiť ma pred jeho kolegami. (…) Stál som tam bosý viac ako hodinu. Nohy zmrzli a potom zbordoveli. O 21:20 mi prikázal obuť si topánky. Bojoval som mlčaním, modliac sa neustále v mysli a obetujúc Bohu utrpenie spôsobované ťažkým plecákom, maskou, zbraňou a helmou – za odprosenie hriechov. O 22:20 prišiel politický dôstojník. Rozkázal mi, aby som si pri ňom dal dole ruženec. Ale aký bol dôvod? Ja som ho nedal dole, lebo, veď nikomu neprekážal. A ja si ho odmietam dať dole len preto, že sa na to odmieta niekto pozerať. Prepustil ma až o 23:00 a odišiel som na izbu. Ale nestihol som si ľahnúť, lebo veliteľ roty vyhlásil alarm pre rotu ako trest za mňa.“ 

Otec Chmielewski spomína ďalšieho úžasného kňaza – saleziána – otca Kowalskeho, mučeníka svätého ruženca v Auschwitz. Tento kňaz mal ruženec spravený z kúskov chleba. Keď dôstojník zbadal tento ruženec, kázal otcovi Kowalskemu, aby ho pošliapal. Otec Kowalski povedal: ,,Nepošliapem.“ Tento dôstojník zavolal gestapo a začali vydávať rozkazy. Priviedli kňaza k nádrži s fekáliami, hodili ho tam a v tejto nádrži aj utopili. 

,,Svätý ruženec nie je len kúsok retiazky s guličkami, ale znamená to, že celý patrím Márii.“

BRÁNIŤ POČATÝ ŽIVOT 

Tieto hrozné časy robia úžasných, pevných ľudí, ktorí sa nejedenkrát postavia do čela národa preto, aby sa s pevným duchom nenechali zastrašiť, ale aby viedli národ k pravde. Otec Jerzy bol na vojne veľmi preskúšaný, ale z vojska odišiel s oveľa pevnejším duchom. Odišiel s odvahou, ktorá prekonávala všetok strach. Jediným vedľajším problémom bolo to, že už nikdy po vojne sa mu nevrátilo zdravie. Jeho zdravie bolo veľmi podlomené a trpel rôznymi chorobami. V 70. rokoch – kedy hnutia Pro-life ešte nefungovali, ale katolícka spoločnosť veľmi hlasno volala STOP POTRATOM – otec Jerzy mimoriadnym spôsobom odhaľuje, že chce brániť počatý život. Za komunistickej vlády bol potrat takzvaným odstránením plodu. Robili si srandy, zabávali sa na tom. Posmievali sa: ,,Aký človek? Veď je to len zlepenec svalového tkaniva, iba kúsok mäsa.“ V Poľsku boli vykonané milióny potratov a otec Jerzy si veľmi uvedomoval, aké sú to strašné hriechy, ako hlasno tieto hriechy kričia o pomstu do neba, aké to prináša hrozné následky a dôsledky na Poľsko a Poliakov. 

PRAVDA VÁS VYSLOBODÍ 

Keď bol o. Jerzy na Żoliborzi  vo farnosti sv. Stanislava Kostku vymenovaný za vikára, vtedajší farár o ňom povedal: ,,Keď som ho spoznal, prvý dojem bol, že z neho niečo vyžarovalo. Bol iný ako všetci. Hoci taký bezprostredný a taký svojský.“ Otec Jerzy si začína čoraz viac uvedomovať, že skutočná premena začína od neho samého. Otec Popiełuszko hovoril takto: ,,Každý musí začať od seba, potom nech ide na kamarátov, na rodinu. Potom táto vnútorná revolúcia nezmení iba nás samých z otrokov na ľudí slobodných, ale tiež vydá ovocie skutočného slobodného Poľska.“ Ľudia sa začínajú čoraz viac zhromažďovať okolo o. Jerzyho. Prečo? Čo bolo jeho tajomstvom? Hovorenie pravdy. Na to o. Popiełuszko hovorí: ,,To, že hovorím pravdu v Cirkvi, spôsobuje to, že ľudia mi začínajú dôverovať. Lebo hovorím to, čo oni cítia a o čom myslia.“ Jeho najväčším fenoménom bolo to, že chcel otvorene hlásať pravdu. Toto najviac potrebovali preľaknutí a sterorizovaní ľudia a tohto sa vláda najviac obávala, pretože tento výnimočný kňaz v odvahe a pravde ohlasoval Evanjelium. 

,,Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (Jn 8, 31-32) 

Blahoslavený Jerzy Popiełuszko, oroduj za nás!

KÁZEŇ O. DOMINIKA CHMIELEWSKEHO S NÁZVOM ZA PRAVDU SA OPLATÍ AJ ZOMRIEŤ NÁJDETE TU:

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

NESTOJÍ ZA NAMI ŽIADEN INVESTOR ČI SPONZOR. AJ TENTO DOKUMENT MOHOL VZNIKNÚŤ IBA VĎAKA VÁM ❤️❤️❤️ ĎAKUJEME VÁM

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

21 Responses

 1. I’m really enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Excellent work!

 2. Hiya, I am really glad I have found this information. Today bloggers publish just about gossips and internet and this is actually annoying. A good site with interesting content, that is what I need. Thank you for keeping this website, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 3. You really make it appear really easy with your presentation but I in finding this matter to be actually something that I feel I might by no means understand. It kind of feels too complicated and very extensive for me. I’m looking ahead in your next submit, I will try to get the cling of it!

 4. Just desire to say your article is as astounding. The clearness in your publish is simply spectacular and i can assume you are knowledgeable in this subject. Well together with your permission let me to snatch your RSS feed to stay up to date with drawing close post. Thanks one million and please keep up the rewarding work.

 5. I do consider all the concepts you have offered for your post. They’re really convincing and will certainly work. Still, the posts are too short for beginners. May just you please prolong them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 6. I am not sure where you’re getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for wonderful info I was looking for this information for my mission.

 7. I’d should verify with you here. Which isn’t one thing I usually do! I take pleasure in reading a put up that will make folks think. Additionally, thanks for permitting me to remark!

 8. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch! „The guy with the biggest stomach will be the first to take off his shirt at a baseball game.“ by Glenn Dickey.

 9. Very interesting points you have observed, appreciate it for posting. „Above all be true to yourself, and if you can not put your heart in it, take yourself out of it.“ by Hardy D. Jackson.

 10. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 11. I want to express thanks to you for bailing me out of this difficulty. After researching through the search engines and obtaining ways that were not pleasant, I assumed my entire life was well over. Being alive without the answers to the issues you have fixed by way of your good post is a critical case, and the kind which may have in a negative way affected my career if I hadn’t noticed your web site. Your personal ability and kindness in touching all the details was priceless. I don’t know what I would’ve done if I had not discovered such a solution like this. I’m able to at this time look ahead to my future. Thank you so much for your impressive and amazing help. I will not think twice to suggest your site to any person who would need guide on this issue.

 12. Wonderful web site. A lot of helpful info here. I’m sending it to some pals ans additionally sharing in delicious. And of course, thank you on your effort!

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás