Vizionár Ivan Dragičevič- žijeme v čase turbulencie a kríz

Aké sú posolstvá Márie a čo od nás žiada? Prečo je modlitba taká dôležitá a potrebná? Prečo je dôležité odpustenie? Toto a omnoho viac sa dozviete v prednáške od vizionára Ivana z Medžugoria, ktorá je obohatená krátkym svedectvom otca Dominika Chmielewskeho. 

Hosťom v prednáške je Ivan Dragičevič, vizionár z Medžugoria. Vizionár Ivan vraví, že žijeme v čase veľkých turbulencií a kríz, preto sú príchody a príhovory Matky Márie veľké povzbudenie, útecha a sila. V jednom z posolstiev nás Mária pozýva, aby sme sa ozbrojili modlitbou a pôstom, aby sme si uvedomili, ako nás Boh miluje a aby sme uskutočňovali Božiu vôľu. Mária nás pozýva modliť sa za jej úmysly. Keď sa v modlitbe odovzdáme Bohu, Satanov plán nebude splnený na tejto zemi. Týmto posolstvom Mária žiada našu spoluprácu. Ježiš i Mária dokážu Satana poraziť aj bez nás, ale žiadajú našu spoluprácu a naše rozhodnutie. Boh nás stvoril slobodných a chce od nás, aby sme sa rozhodli. Boh nemôže spasiť svet bez nás. 

Vidíme koľko je dnes ťažkých hriechov. Homosexuálne manželstvá, potraty, vraždy, smilsto, okrádanie chudobných, Bohorúhanie, drogy, alkohol. Súčasný človek často stavia seba na miesto Boha a opakuje chybu z prvých strán Biblie. Na prvom mieste nie sú viac kresťanské hodnoty, ale ľudské. Pre mnohých sa peniaze stali bohom a následkom toho je, že Satan v dušiach ľudí ničí všetko to, čo je dobré a pekné. Panna Mária nám dáva prostriedky, ako sa vzoprieť Satanovmu plánu. Týmito prostriedkami sú modlitba a pôst. Všetci si myslíme, že sa veľa modlíme a že pevne veríme. Ale oveľa viac času trávime pri telefónoch, pri pití kávy, čítaní novín, či pozeraním televízie. Modlitba a pôst boli od počiatkov kresťanstva najsilnejšími prostriedkami proti zlu. Ak sa nemodlime a nepostime, tak nemôžeme ani veriť. Viera a dôvera sa buduje na našom vzťahu s niekým, a to je Boh. Modlitba je stretnutie s Bohom a z toho stretnutia sa rodí pevná viera. 

Vizionár Ivan Dragičevič- žijeme v čase turbulencie a kríz 1
Vizionár Ivan Dragičevič s Terkou Gažiovou počas prednášky na Podbrde

V ďalšom z posolstiev nás Mária prosí, aby sme sa modlili a aby nás Satan nepritiahol svojou pýchou a falošnou silou. Mária povedala, že je s nami a chce, aby sme jej verili, že nás miluje. Lásku a pokoru dokážeme vyčítať z každého Máriinho posolstva a to je hlavná príčina, prečo mnoho ľudí verí, lebo sa cítia byť milovaný. Žalm 19 píše: ,,Milšie mi je, Bože môj, uskutočňovať tvoju vôľu.” Človek, ktorý uskutočňuje Božiu vôľu je naplnený radosťou a pokojom. Uskutočňovať Božiu vôľu znamená kráčať veľkými krokmi cestou svätosti. Pokora je znakom poslušných. Tí, ktorí neodpovedajú na Božiu vôľu, sú prívržencami pozemského života. Pre nich Boh nie je na prvom mieste. Sú to tí, ktorí všetko merajú pozemskými meradlami a následkom toho strácajú radosť. Je veľmi dôležité mať lásku, otvoriť srdce pre Božiu lásku. 

Ďalším z posolstiev nám Matka hovorí: ,,Drahé deti. Pozývam vás aj dnes, aby ste boli láskou tam, kde je nenávisť a pokrmom tam, kde je hlad. Otvorte, deti moje, svoje srdcia a nech sú vaše ruky vystreté a štedré, aby celé stvorenie prostredníctvom vás, ďakovalo Bohu, Stvoriteľovi. Modlite sa deti moje a otvorte srdce Božej láske, ale nedokážete to, ak sa nemodlíte. Preto, modlite sa, modlite sa, modlite sa.” Mária prichádza, aby rečou materinského srdca, hovorila našim srdciam. Chce, aby sme zakúsili a prežili, že Boh existuje, napriek všetkému zlu v našom  živote. Mária prichádza, aby nám povedala, že Boh má posledné slovo. Hovorí, že sa oplatí veriť, modliť, milovať, odpúšťať, byť čestný. Matka nás pozýva, aby sme boli láskou, aby sme šírili lásku, zvlášť tam, kde je nenávisť. Všetci sa musíme zapísať do školy lásky. 

Ivan Dragičevič spomína, že raz pri stretnutí s Máriou sa jej opýtal, či od neho žiada niečo konkrétne a ona odvetila: ,,Dávam ti svoju lásku, aby si ju prinášal druhým.” Zakúsiť lásku matky, ktorá ťa miluje, to je najkrajšie, čo sa môže stať každému ľudskému srdcu. Cesta do každodenného víťazstva nad našou nemohúcnosťou je modlitba – tak nás učí Panna Mária. Láska, ktorú nám Matka daruje, to je liek na všetky naše únavy, netrpezlivosť, zúfalstvo. Toho, ktorý vie, že je milovaný nemôže ohroziť ani smrť. Mária vždy opakuje, aby sme sa modlili, a len v modlitbe budeme blízko nej a Ježiša, v našich srdciach sa zrodí túžba po nebi a spoznáme, aký je tento život krátky. 

podporte nás sdzr

,,Radosť zavládne vo vašom srdci a modlitba potečie, ako rieka. Vo vašich slovách bude len chvála Bohu za to, že vás stvoril a túžba po svätosti sa vám stane skutočnosťou.”

Matkin plášť je teraz natoľko veľký, že sa pod nim nachádzame my všetci. Mária chce, aby sme v modlitbe spoznali krátkosť tohto života a večnosť života, pre ktorý sme stvorený. V modlitbe je zjednotená minulosť z budúcnosťou vo večnom teraz. Iba v modlitbe úprimnej sa otváreme Bohu a iba v takejto modlitbe sa môže niečo diať. Iba v modlitbe môžeme spoznať to, čo nikde inde. Aby sme dosiahli napredovanie v modlitbe, musime sa modliť za dôležité veci. Nemôžeme byť ustarostení preto, čo budeme jesť a piť a ako sa budeme obliekať – to vyhľadávajú Pohania. Náš Nebeský Otec vie, že to všetko potrebujeme. Ak nás modlitba nemení, musíme my zmeniť spôsob modlitby. V posolstve Mária hovorí: ,,Kto sa modlí, nemusí sa báť budúcnosti.” 

Zvlášť nás Mária pozýva k odpúšťaniu. Odpustiť sebe, druhým a tak otvoriť cestu Duchu Svätému do našich sŕdc. Bez odpúšťania sa nemôžeme modliť, nemôžeme milovať, nemôžeme sa otvoriť Duchu, aby rieka lásky pretekala našimi srdciami. 

,,Modlite sa srdcom, aby ste z modlitby odchádzali naplnení pokojom a radosťou.”, to si praje Mária. 

Mária povedela, že ak sa chceme modliť lepšie, musíme sa modliť viac. Modliť sa viac, to je osobné rozhodnutie a modliť sa lepšie, to je milosť. Tak ako krv preteká žilami, tak musí modlitba cirkulovať našim životom. Modlitba je plod lásky a lásku nemôžeme ohraničiť na určitý čas. 

Nebyť svätým znamená protiviť sa prirodzenosti. Byť svätý znamená byť jednoduchý, zdravý a normálny človek, stvorený na Boží obraz. Vizionár nás pozýva, aby sme sa všetci rozhodli pre Boha a aby sme odpovedali na pozvanie Kráľovnej Pokoja. 

Dnes je veľmi potrebné obnoviť rodinnú modlitbu, modlitbu s deťmi. Nech sa skutočná rodina stane živou cirkvou, lebo Mária hovorí: ,,Niet živej cirkvi bez živej rodiny.” Rodinu musíme upevniť novým dialógom – modlitbou. Súčasné rodiny sú choré a spoločnosť potrebuje duchovné uzdravenie. Mária nám v tomto všetkom chce pomáhať, chce nám podať ruku a viesť nás k Jej Synovi, prichádza ako Matka nádeje. Ponúka nám recept, ako ísť ďalej. Mária v jednom z posolstiev hovorí, že: ,,To, čo súčasnému svetu hrozí najviac, je, že sa ľudstvo zničí samo.” Mária hovorí, že Ježiš jej dovolil zostať tak dlho medzi nami, aby nás vychovávala a učila. Prichádza k nám ako Matka Učiteľka. Mária nás chce prebudiť z duchovného zomierania, z duchovnej kómy, v ktorej sa svet a ľudstvo nachádza. Musíme sa vrhnúť do Matkinho náručia a nechať Matku prihovárať sa za nás u svojho Syna. Musíme stratiť niečo, aby sme od Boha dostali omnoho viac. 

medjugorje

Rozhodnime sa pre Boha. Rozhodnime sa byť novými apoštolmi v tomto čase, ktorý budú prinášať dobrú zvesť, posolstvo svetu. Nehľadajme volkajšie znaky, aby sme niečo videli a niečoho sa dotkli. MY musíme byť jedným živým znakom, v ktorom ľudia spoznajú lásku. Ivan nám opakuje, aby sme vytrvali a aby sme mali pokoj cez Ježiša, lebo On je náš pokoj. 

Prednáška obsahuje aj svedectvo otca Dominika Chmielewskeho. Dominik spomína udalosť z Medžugoria a posadnuté dievča. Konalo sa zjavenie Panny Márie a pri tom aj exorcizmus. Dievča, ktoré bolo posadnuté po ukončení exorcizmu rozprávalo, ako sa otvorili brány neba dolu schádzali Máriini pomocníci a Mária ich nasledovala. Keď diabol zbadal Máriu, úplne sa preľakol a odišiel z dievčaťa. Otec hovorí, že je pri exorcizme úžasné sledovať, čo sa deje s diablom, keď prichádza na scénu Panna Mária. Keď ju vzývame, hrôza démona je strašná. Kde prichádza ona, tam nie je ani minimálny priestor pre diabla, on musí odísť. 

ONLINE RELÁCIU: IVAN DRAGIČEVIČ – ŽIJEME V ČASE TURBULENCIE A KRÍZ SI MÔŽETE POZRIEŤ TU:

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás